Ap newydd i ffrydio cerddoriaeth Gymraeg ar y gweill

22/04/2015

Categori: Cerddoriaeth, Iaith

Recordiau Sain wedi ennill grant

Mae Recordiau Sain o Landwrog ymhlith nifer o gwmniau sydd wedi bod yn llwyddiannus yn ennill grant er mwyn datblygu technoleg arloesol trwy’r Gymraeg, gyda chynlluniau i sefydlu ap cyntaf erioed i ffrydio cerddoriaeth Gymraeg. 

 

Mae gan Dafydd Roberts, Prif Weithredwr Recordiau Sain gynlluniau i ddatblygu meddalwedd a fydd yn galluogi i ffrydio cerddoriaeth Gymraeg.  

 

Meddai, "Gwasanaeth ffrydio fydd hwn, nid yn unig i Recordiau Sain, ond byddwn yn gwahodd labeli eraill yng Nghymru i fod yn rhan ohono". 

 

Yn y blynyddoedd diwethaf, mae’r modd y mae unigolion yn cael cerddoriaeth wedi’i drawsnewid yn llwyr gyda gwefannau fel Spotify yn ennill poblogrwydd led-led y byd, ac mae gan Dafydd Roberts gynlluniau i ffrydio cerddoriaeth sy'n debyg ond sy’n sicrhau gwell incwm i’r creuwyr. 

 

Fel yr eglurodd, "Mae’n well inni neud system ffrydio ein hunain er mwyn inni gael incwm gwell inni.  Byddai pobl yn talu tanysgrifiad am gael ffrydio cerddoriaeth, sy'n gallach a'n bod yn cael gwell refeniw ohono yn hytrach na beth mae Spotify yn ei dalu."

 

Prosiectau technoleg

 

Cyhoeddodd Carwyn Jones, Prif Weinidog Cymru, fod Prosiectau Technoleg Cymraeg led-led Cymru yn mynd i gael cyllid ychwanegol o fwy na £250,000 yn ystod 2015-16.

 

Dywedodd y Prif Weinidog, “Mae technoleg yn rhan annatod o’n bywydau bob dydd. Dyna pam mae mor bwysig bod y dechnoleg a’r cyfryngau digidol diweddaraf ar gael yn y Gymraeg. Nod y Grant Technoleg a Chyfryngau Digidol Cymraeg yw sicrhau hyn drwy hyrwyddo’r defnydd o’r Gymraeg drwy dechnoleg.”

 

Bydd yna apiau eraill yn cael arian gan gynnwys geiriadur hanesyddol Prifysgol Cymru; Ap Treiglo ynghyd a gwasanaeth dwyieithog ar gyfer rheoli digwyddiadau a gwerthu tocynnau a phrosiect datblygu themâu WordPress dwyieithog.

 

Dyma’r deg prosiect sydd wedi derbyn cyllid o dan gynllun 2015-16:

 

  • Canolfan Peniarth – Ap Treiglo
  • Moilin Cyf. – Tocyn Cymru
  • Uned Dechnoleg Lleferydd a Iaith, Canolfan Bedwyr, Prifysgol Bangor – seilwaith cyfathrebu Cymru
  • Uned Ymchwil Hypergyfryngau Prifysgol De Cymru – pecyn cymorth iaith naturiol Cymru
  • Gwe Cambrian Web – Themâu WordPress Dwyieithog
  • Recordiau Sain – ApSain
  • Prifysgol Cymru – Ap Geiriadur Prifysgol Cymru
  • Cwmni Da – GêmTube
  • Coleg Meirion Dwyfor – Hyfforddiant creu apiau Android
  • Applingua Ltd – Cyfieithu Apiau Cymraeg