Gwaith yn dechrau ar wella'r Ysgwrn

20/10/2015

Categori: Addysg, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Fe ddechreuwyd ar y gwaith yr wythnos hon o adfer a gwella safle’r Ysgwrn a oedd yn gartref i’r bardd Hedd Wyn yn Nhrawsfynydd a bydd sawl cyfle i’r cyhoedd ymweld â’r llecyn hanesyddol hwn wedi eu trefnu ar gyfer yr wythnosau nesaf.

 

Dywedodd Sian Griffiths, sy’n rheoli Prosiect yr Ysgwrn, “Rydym yn hynod o falch bod y gwaith wedi cychwyn. Bydd y Diwrnod Agored yn gyfle i ni esbonio beth sy’n digwydd ar y safle dros yr wythnosau a’r misoedd nesaf. Gwnaed llawer o waith paratoi eisoes, er enghraifft wrth i ni ymchwilio i hanes y gegin, dyma ddarganfod  fod 26 haen o bapur wal amrywiol a lliwgar yn gorchuddio’r waliau!"

 

Yn ôl Sian Griffiths, "O ran y gwaith sydd o’n blaenau, bydd adeiladwyr yn adfer y cwt mochyn, gosod seiliau i’r boilar biomas a chodi sied amaethyddol newydd gyda tho gwair rhwng rŵan a mis Mawrth nesaf. Yna, byddwn yn edrych ar adnewyddu’r tŷ ei hun, y Beudy Tŷ a throi’r Beudy Llwyd yn adeilad croeso, yn ogystal â gosod maes parcio newydd sbon, trwsio waliau cerrig, adfer gerddi a chwblhau gwaith llwybrau ac amgylcheddol amrywiol hefyd."

 

Ychwanegodd, "Yn anffodus, golyga hyn na fydd mynediad i’r cyhoedd i’r Ysgwrn o Dachwedd 30ain ymlaen hyd ail agor y safle yn ystod y Gwanwyn 2017. Er y byddwn ni’n parhau i rannu straeon a hanesion Hedd Wyn a’r Ysgwrn ym Mhlas Tan y Bwlch lle mae arddangosfa arbennig iawn yn cynnwys replica’r Gadair Ddu, y diwrnod agored hwn yw un o’r cyfleoedd olaf i weld y safle yn ei ffurf bresennol.”

 

Digwyddiadau

 

Fel rhan o Ŵyl Amgueddfeydd Cymru, ar ddydd Mercher, Hydref 28ain bydd cyfle i blant a’u rhieni wneud addurniadau Calan Gaeaf fel rhan o weithdy celf yn Neuadd Trawsfynydd. Yna, Ddydd Gwener, 30ain o Hydref, rhwng 11 a 3, cynhelir diwrnod agored yn Yr Ysgwrn  pan fydd cyfle i sgwrsio â’r tîm sy’n gofalu am yr Ysgwrn, edrych ar gynlluniau’r safle a chyfle hefyd i sgwrsio â Gerald Williams, nai Hedd Wyn a chael hanes teulu’r Ysgwrn a’r Gadair Ddu.  Gyda’r nos, bydd cyfle i weld yr addurniadau Calan Gaeaf a wnaed yn y gweithdy celf yn Nhrawsfynydd cyn mwynhau Noson Calan Gaeaf.  Ni fydd y noson hon ar gyfer y gwan galon wrth i’r storïwr Mair Tomos Ifans rannu straeon ysbryd ac ofergoelion cefn gwlad yn y Beudy Tŷ yng ngolau llusern.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru