Gwaith cadwraethol Yr Ysgwrn ymysg enillwyr Gwobrau Treftadaeth Ewrop

21/05/2019

Categori: Addysg, Amgylchedd, Celfyddydau, Newyddion

Cafodd enillwyr Gwobrau Treftadaeth Ewrop / Gwobrau Europa Nostra 2019 eu cyhoeddi heddiw ac ymhlith y buddugwyr eleni yng nghategori Cadwraeth yw Yr Ysgwrn ym Mharc Cenedlaethol Eryri.

Mi fydd yr enillwyr yn cael eu anrhydeddu yng ngwobrau mawreddog Seremoni Treftadaeth Ewropeaidd ar 29 o Hydref ym Mharis yn ystod Cyngres Treftadaeth Ewrop.

 

Mi fydd Gwobrau Europa Nostra ar gyfer llwyddiant treftadaeth anhygoel yn cael eu derbyn gan wledydd Ewropeaidd sydd ddim yn rhan o raglen Creative Europe y Undeb Ewropeaidd, sef Twrci a’r Swisdir.

 

Mae dinasyddion ar draws Ewrop a gweddill y byd yn gallu pleidleisio ar-lein ar gyfer Gwobr Dewis y Cyhoedd a chefnogi llwyddiant o’u gwledydd eu hunain neu wlad Ewropeaidd arall.

 

Ymysg yr unigolion ymroddedig a gwaith treftadaeth o safon anhygoel gafodd eu gwobryo yn 2019 yw: adfer sensitif ‘Chapel of the Holy Shroud’ yn Turin, safle eiconic o dreftadaeth crefyddol gafodd ei ddifrodi mewn tân yn 1997 sydd bellach wedi ailagor i’r cyhoedd; datblygiad archif digidol o’r Roma, safle rhyngwladol hygyrch sy’n gwneud diwylliant ac hanes y Romani yn weledol yn ogystal ac ateb ystrydebau gyda straeon gan y Roma eu hunain; dyfalbarhâd un o sefydliadau anllywodraethol hynaf Ewrop sydd wedi ymroddi i warchod treftadaeth yn Norwy ers 175 o flynyddoedd; a rhaglen hyfforddiant i unigolion sy’n arbenigo mewn treftadaeth sydd wedi ffoi o Syria, caiff ei redeg gan sefydliad Almaenig yn Istanbul sydd yn enghraifft bwerus ar gyfer gwledydd Ewrop ac ymhellach.

 

Mae’ Comisiwn Ewropeaidd ac Europa Nostra hefyd wedi cyhoeddi Gwobr Treftadaeth Ewropeaidd Arbennig i anrhydeddu y Frigâd Dân ym Mharis. Gyda gwasanaethau’r heddlu ac arbennigwyr cadwriaethol, bu diffoddwyr tân y ddinas yn ymladd y fflamau ddifrododd y Notre Dame ar 15 o Ebrill a llwyddwyd i warchod prif strwythur yr heneb rhag llwyr ddinistr, yn ogystal a’r arteffactau tu mewn. Darllenwch ddatganiad ar wahân am y Gwobr Arbennig yng nghategori ‘gwasanaeth ymroddedig i dreftadaeth yma.

 

“Rwyf yn hynod falch o allu llongyfarch holl enillwyr Gwobrau Treftadaeth Ewrop / Gwobrau Europa Nostra 2019. Mae’r arwyr treftadaeth hyn – yn swyddogion proffesiynol a gwirfoddolwyr o ar draws Ewrop wedi llwyddo gwneud pethau anhygoel. Mae eu gwaith yn adfer, cadw, cefnogi neu hyrwyddo henebion a safleoedd treftadaeth Ewrop yn ogystal a threftadaeth anniriaethol Ewrop i’r ansawdd uchaf posib yn anghredadwy. Mae’r Gwobrau yma yn brawf o’r effaith anhygoel mae prosiectau treftadaeth yn gael ar yr economi, amgylchedd, diwylliant ac ansawdd byw. Mae treftadaeth Ewrop yn adnodd allweddol ar gyfer dyfodol a ffyniant Ewrop. Dyma neges bwysig ag gyfer holl ddinasyddion yr UE a holl arweinwyr sefydliadau’r UE yn y dyfodol o flaen yr etholiadau Ewropeaidd” ddywedodd Plácido Domingo, y canwr opera byd enwog a Llywydd Europa Nostra.

 

“Mae ein treftadaeth ddiwylliannol yn adnodd ar y cyd, yn etifeddiaeth o’r gorffennol y gallwn adeiladu ein dyfodol. Mae yn ein calonnau ac yn ein bywyd dyddiol – ac yn hanfodol yn meithrin synnwyr o berthyn. Mae Blwyddyn Treftadaeth Ddiwylliannol Ewrop yn 2018 wedi amlygu y rôl bwysig yma. Ein gwaith ni yw parhau i’w hyrwyddo yn y blynyddoedd i ddod. Mae enillwyr Gwobrau Treftadaeth Ewrop / Gwobrau Europa Nostra yn chwarae rhan yn yr ymdrech yma i ymgysylltu o ganlyniad i safon eu gwaith a rydwyf yn eu llongyfarch yn fawr,” dywedodd Tibor Navracsics, Comisiynydd Ewropeaidd ar gyfer Addysg, Diwylliant, Ieuenctid a Chwaraeon.

 

Mae Rheithgor o arbenigwyr treftadaeth ar draws Ewrop wedi archwilio cyfanswm o 149 cais wedi eu cyflwyno o sefydliadau ac unigolion o 34 o wledydd Ewrop, ac wedi dewis y buddugwyr.  

 

Paris

 

Mi fydd yr enillwyr yn cael eu anrhydeddu yn Seremoni Gwobrau Treftadaeth Ewrop, sydd yn cael ei gyd-gynnal gan y Comisiynydd Ewropeaidd Tibor Navracsics a’r Maestro Plácido Domingo, a wedi ei threfnu o dan nawddogaeth Llywydd Gweriniaeth Ffrainc, Emmanuel Macron, ar noson 29 o Hydref ym Mharis. Mi fydd saith prif enillydd (fydd i gyd yn derbyn €10,000) ac enillydd Gwobr Dewis y Cyhoedd, sy’n cael ei ddewis o’r prosiectau buddugol, yn cael eu cyhoeddi yn ystod y Seremoni.

 

Mi fydd swyddogion lefel uchel o sefydliadau’r UE ac Aelod-Wladwriaethau, cynrhychiolwyr o gyrff treftadaeth, personél proffesiynol a chefnogwyr brwdfrydig i gyd yn mynychu’r Seremoni.

 

Mi fydd yr enillwyr yn cyflwyno eu llwyddiannau yn y byd treftadaeth yn y Ffair Ragoriaeth ar 28 o Hydref. Mi fyddant hefyd yn  cyfrannu at nifer o ddigwyddiadau yn Nghyngres Treftadaeth Ewrop sy’n cael ei gynnal 27-30 o Hydref 2019.