Gwahoddiad swyddogol i'r Brifwyl i Fôn

Pleidleisiodd dros 250 o drigiolion Môn yn unfrydol dros wahodd yr Eisteddfod i’r ynys yn 2017 mewn cyfarfod cyhoeddus a gynhaliwyd yn Llangefni ddiwedd yr wythnos ddiwethaf.

 

Bwriad y cyfarfod oedd cadarnhau bod trigiolion yr ardal yn awyddus i weld yr Eisteddfod yn cael ei chynnal yn lleol, ac roedd brwdfrydedd a chefnogaeth pawb yn amlwg pan alwodd Arweinydd Cyngor Sir Ynys Môn, Cyng. Ieuan Williams, am y bleidlais.

 

Amlinellodd Trefnydd yr Eisteddfod, Elen Elis, strwythur y prosiect dros y ddwy flynedd nesaf, a bydd y gwaith hwn yn cychwyn yn yr hydref, wrth gynnal cyfarfod yn Ysgol Llangefni nos Lun 5 Hydref i greu’r pwyllgorau a fydd yn arwain y gwaith yn lleol.  

 

Meddai Elen, “Rydym eisiau rhoi cyfle i gynifer o bobl leol â phosibl i fod yn rhan o’r gwaith dros y ddwy flynedd nesaf, ac mae nifer fawr o ffyrdd i gymryd rhan.  Rydym yn chwilio am dîm o wirfoddolwyr lleol i godi arian ac ymwybyddiaeth ar hyd a lle yr ardal, gan drefnu a chynnal gweithgareddau o bob math.’

 

“Byddwn hefyd yn cychwyn ar y gwaith o lunio Rhestr Testunau,’ fel yr eglurodd Elen Elis, ‘ yn yr hydref, felly rydym yn awyddus i glywed gan unrhyw un a fyddai’n hoffi bod yn rhan o’r broses o ddewis a dethol cystadlaethau a chydweithio gyda ni ar greu rhaglenni o weithgareddau ar gyfer wythnos yr Eisteddfod ei hun – a buan y daw honno hefyd.

 

tîm cryf 

 

“Yn syml, os ydych chi’n falch bod yr Eisteddfod yn dod i Sir Fôn ac yn meddwl y gallech chi fod yn rhan o’r trefniadau, cysylltwch os gwelwch yn dda – rydym angen tîm cryf o bobl o bob oed i gydweithio gyda ni er mwyn sicrhau llwyddiant yr Eisteddfod yma ym Môn ymhen dwy flynedd.”

 

Ychwanegodd Arweinydd y Cyngor, Cyng. Ieuan Williams, “Roedd yn wych gweld cymaint o bobl yno ac roeddwn wrth fy modd fod pawb fynychodd 100% o blaid gwahodd yr Eisteddfod Genedlaethol i Ynys Môn yn 2017. Yr Eisteddfod Genedlaethol yw pinacl y calendr diwylliannol Cymraeg a bydd ei chroesawu yn anrhydedd fawr.”

 

Er budd yr economi

 

Yn ôl Ieuan Williams, “Gall y digwyddiad ei hun gynhyrchu rhwng £6-8 miliwn i'r economi lleol, gan ddenu oddeutu 160,000 o ymwelwyr yn ystod cyfnod o wyth niwrnod, gan hefyd ddod â llu o fanteision diwylliannol, ieithyddol a chymdeithasol.’

 

Ychwanegodd, ‘Mae’r gwaith caled yn cychwyn rŵan gan ein bod angen i drigolion a chymunedau lleol helpu gydag ymdrechion codi arian a chymryd rhan mewn gwaith gwirfoddol er mwyn sicrhau digwyddiad llwyddiannus. Mae gan Ynys Môn draddodiad hir o gefnogi Eisteddfodau ac rwy’n sicr byddwn yn barod am yr her. Rwy’n edrych ymlaen at weld yr Ynys yn cynnal yr Eisteddfod mewn dwy flynedd.”

 

Dyma fydd pumed ymweliad y Brifwyl â’r ynys, a dyma fydd y tro cyntaf iddi ymweld ag ardal Bodedern.  Yn y gorffennol mae’r Eisteddfod wedi ymweld â Chaergybi yn 1927, Llangefni  yn 1957 a 1983 a Llanbedrgoch yn 1999.