Gwahoddiad i dendro - Caffi Bar - Yr Hen Lyfrgell

17/10/2016

Categori: Bwyd, Newyddion

Yr Hen Lyfgrell

Mae Yr Hen Lyfgrell yn gwahodd ceisiadau gan unigolion sydd am weithredu ein ardal Caffi Bar hyfryd, a leolir yn un o adeiladau hanesyddol a phoblogaidd Caerdydd yng nghanol y brifddinas, o fis Ionawr 2017.

Cenhadaeth Yr Hen Lyfrgell yw creu ardal gyhoeddus groesawgar yng nghanol ein prifddinas sy'n dathlu, yn hyrwyddo a hwyluso Gymraeg fel iaith fyw i holl ddinasyddion Caerdydd a'i hymwelwyr. Ei gweledigaeth yw cynnig pob cyfle i bobl o bob oedran a chefndir i ymgysylltu â'r iaith Gymraeg a'i diwylliant bywiog trwy amrediad eang o weithgareddau mewn amgylchedd gyhoeddus gyfoes a chyffrous Fe'i  rheolir gan Ymddiriedolaeth elusennol sy'n gweithio gyda pawb sydd yn preswylio yn y ganolfan i sicrhau ei llwyddiant. 


Y rhan bwysicaf a chyhoeddus y ganolfan yw ardal agored y Caffi Bar ar y llawr cyntaf sy'n cael ei ddefnyddio fel lleoliad ar gyfer digwyddiadau a gweithgareddau cymdeithasol.


Rydym yn awr yn chwilio am rywun i weithredu y lleoliad hardd sy'n cynnig cyfleoedd cyffrous ac yn dod gyda offer llawn a chyda chymorth ymarferol o ran trefnu digwyddiadau a gweithgareddau cyhoeddus.


Mae tua 250,000 o bobl yn pasio'r adeilad Yr Hen Lyfrgell bob wythnos ac mae hwn yn gyfle masnachol unigryw i fod yn rhan o ganolfan gyhoeddus cyffrous.

 

Os hoffech wybod mwy am y cyfle hwn ac i weld y dogfennau tendr yn llawn, cysylltwch â chyfarwyddwr Yr Hen Lyfrgell, Bethan Williams ar bethan@yrhenlyfrgell.cymru neu 07342 354356