Gwahodd y cyhoedd i bleidleisio dros eu hoff angel treftadaeth

08/10/2018

Categori: Addysg, Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Mae’r cyhoedd yn cael eu gwahodd i bleidleisio dros eu hoff Angel Treftadaeth fel rhan o gynllun gwobrau wedi’i noddi gan Sefydliad Andrew Lloyd-Webber.

Mae pymtheg o unigolion a phrosiectau wedi’u dewis ar gyfer y rhestr fer a gwahoddir pawb i ddweud pa un yn eu barn nhw ddylai ennill gwobr ‘Dewis y Bobl’.

 

Mae’r manylion ar wefan Gwobrau Angel Treftadaeth Cymru a bydd y pleidleisio’n cau am ganol nos ar 4 Tachwedd 2018.

 

Cyhoeddir enwau’r enillwyr ar 8 Tachwedd yng Nghastell Caerffili — dyma gyfle i weld pwy sydd wedi’i ddewis ac a yw pleidlais y cyhoedd a phenderfyniadau’r beirniaid yn cyd-fynd.

 

Bydd chwe gwobr yn cael eu rhoi yn y seremoni yng Nghastell Caerffili ar 8 Tachwedd, a gyflwynir gan Rhys Mwyn (cyflwynydd ar Radio Cymru, blogiwr ac archaeolegydd). Bydd pum enillydd yn cael eu dewis gan banel nodedig o feirniaid wedi’i gadeirio gan y Farwnes Kay Andrews.

 

Bydd y chweched wobr ar gyfer hoff brosiect y cyhoedd a gall pawb bleidleisio — felly ewch i wefan Gwobrau Angel Treftadaeth Cymru i gael eich ysbrydoli gan waith gwirfoddolwyr, hyfforddwyr, prentisiaid, pobl ifanc a staff treftadaeth proffesiynol a fu’n atgyweirio neu’n achub adeiladau hanesyddol neu’n gwneud darganfyddiadau newydd, a phleidleisiwch dros yr un a ddylai ennill y wobr yn eich barn chi.

 

Y pymtheg unigolyn neu brosiect sydd wedi cael eu dewis gan y beirniaid yw:

 

Cyfraniad Gorau i Brosiect Treftadaeth gan Bobl Ifainc:

• Ysgol Gynradd Thornhill, Caerdydd
• Ysgol Dyffryn Aman, Sir Gâr
• Panel Ieuenctid Treftadaeth Ddisylw – Ceredigion Gyfyngedig

Crefftwr neu Brentis Gorau ar Brosiect Achub neu Atgyweirio Treftadaeth
• Rachael Cochrane a Liam Davies, Camlas Mynwy a Brycheiniog
• Matthew Roberts a Brett Burnell, Sain Ffagan
• Hugh Haley, Yr Ysgwrn

Enghraifft Orau o Ymchwil, Dehongli neu Gofnodi Treftadaeth
• Grŵp Darganfod Hen Dai Cymreig
• Byd Coll y Capel Cymreig / The Lost World of the Welsh Chapel
• Archif Menywod Cymru

 

Enghreifftiau gorau

Enghraifft Orau o Achub Adeilad neu Le Hanesyddol (ar gyfer prosiectau’n costio llai na £5m)
• Yr Ysgwrn, Trawsfynydd
• Insole Court, Caerdydd
• Plas Kynaston, Cefn Mawr, Wrecsam

Enghraifft Orau o Adfywio Adeilad neu Le Hanesyddol ar Raddfa Fawr (ar gyfer prosiectau’n costio mwy na £5m)
• Sain Ffagan, Caerdydd
• Oriel Gelf Glynn Vivian yn Abertawe

• Castell Aberteifi, Ceredigion