Gwadu fod Trident yn dod i Gymru

Trident yn aros yn yr Alban

Gwadodd Llywodraeth Cymru yr adroddiadau ar dudalen flaen y Daily Mail yn yr Alban bod y Weinyddiaeth Amddiffyn yn cynllunio yn gyfrinachol i symud llongau tanfor niwcliar Trident o’r Alban i Gymru.

 

Wrth ymateb i’r honiadau yn y papur newydd, dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru nad oedd yna gynlluniau i symud yr arfau niwcliar,  "Er nad yw amddiffyn yn bwnc sydd wedi’i ddatganoli, mae Llywodraeth Prydain wedi cadarnhau fod Trident yn aros yn yr Alban.” 

 

Mae Plaid Cymru wedi ymateb yn chwyrn i’r posiblrwydd o adleoli Trident i Gymru. Un o’r mannau sy’n cael ei hystyried yn ôl yr adroddiad yw Aberdaugleddau.

 

Dywedodd llefarydd ar ran Plaid Cymru eu bod yn gwrthwynebu unrhyw bosiblrwydd, "Mae gwrthwynebiad Plaid Cymru i Trident yn ddiamod a hirsefydlog. Nid tomen sbwriel i arfau niwclear dinistriol yw ein cenedl."

 

Ychwanegodd, "Byddwn yn gweithredu ar unwaith i geisio sefydlu beth yn union sydd ar y gweill a gobeithiwn y bydd pobl plaid yng Nghymru yn gwneud yr un fath."

 

Ond ategodd y Democratiaid Rhyddfrydol ymateb Llywodraeth Cymru trwy gadarnhau nad oedd cynlluniau i symud Trident i Gymru “Mae’r Weinyddiaeth Amddiffyn wedi gwneud hi’n glir nad yw Trident yn symud o’r safle presennol yn yr Alban." 

 

Ychwaegodd, “Y gwir ydi, mae Trident yn grair ddrudfawr o’r rhyfel oer. O fewn y Llywodraeth, mae’r Democratiaid Rhyddfrydol wedi sicrhau na fydd adnewyddiad o Trident yn y senedd hon, a byddwn yn parhau i wthio am ostyngiad yn arfau niwcliar Prydain er mwyn parhau gyda diarfogi rhyngwladol."

 

Ni gafwyd ymateb gan y Blaid Geidwadol. 

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net