Guto Dafydd yn cipio'r Goron yn Eisteddfod Conwy

Guto Dafydd yw enillydd Coron Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy eleni. Daeth y bardd ifanc o Bwllheli i’r brig mewn cystadleuaeth a ddenodd 29 o geisiadau.

Cyflwynir y Goron gan y gymdeithas dai, Grwp Cynefin, am ddilyniant o gerddi heb fod mewn cynghanedd, ac heb fod dros 250 o linellau, ar y pwnc Cilfachau.  Y beirniaid yw Manon Rhys, Ceri Wyn Jones a Cen Williams.  Rhoddir y wobr ariannol gan John Arthur a Margaret Glyn Jones a’r teulu, Llanrwst.

 

Mae’n amlwg i’r beirniaid gael modd i fyw yn pori drwy’r pryddestau eleni, ac meddai Ceri Wyn Jones wrth draddodi’r feirniaidaeth ar ran ei gyd-feirniaid, “Ro’dd hon yn gystadleueth gref, ac ma’n drueni mowr na cha’ i gyfle pnawn ‘ma i sôn am fwy na phedwar o’r beirdd, sef Fersiwn Arall, OS, Saer nef, a’r Priddyn Coch. Ma’n deg dweud bod y canlynol hefyd yn ei sŵn hi, sef Mab â’i gerddi am golli’i dad a Non â’i gerddi i Lydaw, a bod un neu ddou arall wedi bod yn curo wrth y drws hefyd. Da chi, prynwch gyfrol y cyfansoddiade ddydd Gwener i glywed mwy o hynt a helynt y gystadleueth bryfoclyd hon.

 

 

Trafod ac ail drafod

 

Mae’r pedwar yn cael eu canmol ym meirniadaeth Ceri, gyda’r beirniaid yn amlwg wedi gorfod trafod ac ail-drafod cyn dod i benderfyniad.  Ac wrth droi at waith Saer nef, dywed Ceri, “Ma brwsh Saer nef yn fwy bras nag un OS.Bron nad yw e’n ymwrthod ag arddull hunan-ymwybodol farddonol rhag iddo fe beidio â dweud ei ddweud: mae’n arddull fwy sgyrsiol uniongyrchol, weithie’n ddigon ffwrdd-â-hi ac amrwd, weithie’n dwyllodrus o goeth, ond y cwbwl yn swnio mor naturiol, hyd yn o’d yr iaith lafar lai na safonol ar brydie, a hyd yn o’d sigl cyfoes rhai o’i gerddi mydr-ac-odl.

 

“Ma’r llais gwahanol hwn yn ein herio, ein pryfocio, a’n hysgwyd. Mae’n hala ni i wherthin ac i dagu. Ac os nad yw wastad yn ddifrifol, y mae ynte, fel OS, yn fardd o ddifri.

 

Ma’ Manon Rhys am i’r goron fynd i OS, gyda Non, Fersiwn Arall a Mab ar ei sodle.  Ma’ Cen Williams am iddi fynd i Saer nef, gyda’r Priddyn Coch ac OS ar ei sodle.  Ma’ Ceri Wyn Jones am iddi fynd i Saer nef ac OS, ond o drwch y blewyn teneua yn hanes blew tene eriôd, Saer nef sy’ ar y bla’n, OS yn ail, a’r Priddyn Coch a Fersiwn Arall ar eu sodle nhw ‘fyd.

 

“Am gerddi sy’n ein difyrru, ein hanesmwytho a’n cyffroi, felly, ma’r Goron leni yn mynd i Saer nef, ac ma’r tri ohonon ni yn ei longyfarch yn fawr.”