Canlyniadau Chwilio yn categori Newyddion

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 4355 cofnodion | Tudalen 391 o 436

Lidl a'r Gymraeg: Tro pedol?

09/11/2014
Categori: Iaith, Newyddion

Mewn neges ar gyfrif Facebook a Twitter y cwmni, mae archfarchnad Lidl yn dweud "na fydden nhw byth yn 'gwahardd' defnyddio'r Gymraeg yn Lidl".
Fe gafodd y neges ei chyhoeddi yn dilyn ymateb i erthygl ar Cymru Fyw brynhawn dydd Gwener.
Fe ofynnodd Cymru Fyw i Lidl UK am bolisi iaith y cwmni ddydd Gwener, wedi i ddau weithiwr yn yr Alban ddweud eu bod nhw "wedi cael eu bygwth â diswyddiad" am siarad Pwyleg yn ystod seibiant.
Pan holodd Cymru Fyw beth oedd safbwynt y cwmni am yr iaith Gymraeg, fe gafwyd datganiad gan Lidl UK yn dweud mai polisi'r cwmni ydy bod y gweithwyr yn siarad yn Saesneg 'efo'r cwsmeriaid bob amser waeth beth fo'u hiaith frodorol.
Ond nawr, gan ymddiheuro am y " ...

darllenwch mwy

'Dim angen' comisiynydd cyn-filwyr

09/11/2014
Categori: Iaith, Newyddion

Mae Prif Weinidog Cymru wedi dweud nad oes angen comisiynydd i edrych ar anghenion cyn-filwyr yn Nghymru ar hyn o bryd.
Mewn cyfweliad ar raglen Sunday Politics Wales, fe ddywedodd Carwyn Jones ei bod hi'n anodd gweld pa gymorth fyddai comisiynydd yn ei gynnig:
"Dyw e ddim yn rhywbeth 'dy ni wedi ei glywed gan sefydliadau i gyn-filwyr. Mae'n rhaid i chi gofio mai bychan ydi Cymru. Mae'n llawer haws trefnu i gwrdd â gweinidog yng Nghymru nad ydi hi yn Lloegr."
Ychwanegodd: "Weithiau yn Lloegr, mae angen comisiynydd, ond yng Nghymru - gall sefydliadau i gyn-filwyr gyfarfod â gweinidog os ydyn nhw am wneud hynny. Fyddai rhoi rhywun yn y canol ddim yn gwneud synnwyr".
Ddydd Merch ...

darllenwch mwy

Gwasanaethau ledled Cymru i nodi can ...

09/11/2014
Categori: Newyddion

Gwasanaethau ledled Cymru i nodi can mlynedd o ryfeloedd ar Sul y Cofio


Mae cae coffa wedi ei agor yng Nghastell Caerdydd

Mae gwasanaethau coffa yn cael eu cynnal ledled Cymru i anrhydeddu aelodau'r lluoedd arfog, 100 mlynedd wedi'r Rhyfel Byd Cyntaf.
Mae'r gwasanaeth cenedlaethol yn cael ei gynnal ger Cofeb Ryfel Genedlaethol Cymru yng Nghaerdydd, gyda gwasanaethau eraill ym Mangor, Wrecsam, Y Trallwng, Abertawe, a ledled y wlad.
Yng Nghastell Caerdydd yr wythnos hon, fe agorodd cae coffa Cymreig, ac mae oddeutu 10,000 o groesau pren wedi eu gosod yno i gofio'r rhai fu farw.
Mae cyn-filwr o Landudno - gollodd ei olwg tra'r oedd yng Ngogledd Iwerddon - yn rhan o'r digwyddiadau yn Llundain, wrth iddo ymuno â'r orymdaith i'r Senotaff.
Cyngor Caerdydd, llywodraeth Cymru a'r Lleng Brydeinig sy'n gyfrifol ...

darllenwch mwy

Hyfforddiant i athrawon yng Nghymru y...

09/11/2014
Categori: Addysg, Newyddion

Mae'r Gweinidog Addysg, Huw Lewis yn dweud ei fod am weld "trefn" yn y system hyfforddi athrawon yng Nghymru.
Fe ddywedodd wrth raglen Sunday Politics y BBC fod angen i athrawon "dderbyn yr her" wrth i hyfforddiant a datblygiad proffesiynol newid.
Ychwanegodd Mr Lewis y bydd y TGAU Cymru'n unig - sydd ar y gweill y flwyddyn nesa' - yn "gadarn" a "heriol".
Ers mis Medi, mae'n rhaid i ysgolion egluro sut mae'n nhw'n cyrraedd anghenion datblygiad proffesiynol eu staff.
Mae'n rhan o "fargen newydd" i hyfforddi athrawon - gafodd ei lansio yn gynharach eleni.
Fe ddywedodd Mr Lewis: "Yn aml, mae'n anodd i athro mewn awyrgylch ysgol brysur allu llywio eu gyrfa drwy ddryswch nifer y cyrsiau sydd ...

darllenwch mwy

Cymru 28-33 Awstralia

08/11/2014
Categori: Chwaraeon, Newyddion

Cymru 28-33 Awstralia


Rhys Webb sgoriodd gais cyntaf Cymru, a'i gais cyntaf ef mewn gêm ryngwladol

Roedd 'na ddiweddglo cyfarwydd iawn i'r ornest rhwng Cymru ac Awstralia yn Stadiwm y Mileniwm bnawn Sadwrn, wrth i'r Wallabies sicrhau buddugoliaeth mewn gêm agos.
28-33 oedd y sgôr derfynol.
Roedd yr hanner cyntaf yn llawn cyffro.
Fe gafodd Rhys Webb ei gais cyntaf dros ei wlad wedi dim ond dau funud.
Fe darodd Awstralia'n ôl ddwywaith, ac Israel Folau oedd yn gyfrifol am ddau gais cyntaf y Wallabies.
Yna, fe lwyddodd cais Alex Cuthbert a throsiad Leigh Halfpenny i ddod â'r sgor yn gyfartal eto.
Daeth cais arall i Awstralia diolch i Tevita Kuridrani.
Anaf i Halfpenny
Bu'n rhaid i Leigh Halfpenny adael y cae ar ôl hanner awr wedi iddo dioddef cyfergyd (c ...

darllenwch mwy

'Cefnogaeth yn brin' i gymunedau

08/11/2014
Categori: Iaith, Newyddion

Mae Llywodraeth Cymru yn cael eu beirniadu gan grwpiau ymgyrchu, am iddyn nhw ddiystyrru polisi fyddai'n hwyluso gallu grwpiau cymunedol i sicrhau perchnogaeth ar asedau lleol.
Mae grwpiau cymunedol yn yr Alban yn cael y cynnig cyntaf pan fo tir sydd o ddiddordeb cymunedol yn mynd ar werth.
Yn Lloegr, fel rhan o Ddeddf Gweithredu'n Lleol, mae gofyn gwneud cofnod o werth cymunedol asedau yno.
Gallai'r asedau fod mewn perchnogaeth gyhoeddus, breifat neu thrydydd sector ac felly'n cynnwys llyfrgelloedd, tafarndai, caeau chwarae, pyllau nofio a siopau.
Wrth i'r asedau gael eu rhestru ar werth, mae gan grwpiau cymunedol yn Lloegr gyfle i ddatgan eu diddordeb i brynu'r lleoliad, yn ogystal ag ...

darllenwch mwy

Gohirio gêm rhwng Y Rhyl a Chaerfyrdd...

08/11/2014
Categori: Newyddion

Oherwydd tân yn stadiwm Y Rhyl, mae gêm Uwchgynghrair Cymru yn erbyn Caerfyrddin bnawn Sadwrn wedi ei gohirio.
Fe gafodd yr ystafelloedd newid a chit y tîm cartref eu difrodi gan y fflamau ddydd Mercher.
Fe ddywedodd y clwb na chawn nhw gynnal gemau nes iddyn nhw dderbyn cymeradwyaeth gan swyddogion iechyd a diogelwch.
Mae'n "amser pryderus" i'r clwb, yn ôl llefarydd, sydd wedi lansio apêl i drwsio'r difrod..
Ffynnonell: Gwefan BBC Cymru Fyw     Dyddiad Cyhoeddi: 08/11/2014
Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net

Tân Caernarfon: Ffordd ynghau

08/11/2014
Categori: Newyddion

Fe gafodd un o lonydd prysuraf Caernarfon ei chau fore Sadwrn oherwydd tân mewn fflat.
Fe gafodd y gwasanaeth tân eu galw i'r B4419 Ffordd Bangor toc wedi 07.00 y bore 'ma, gan fod tân mewn fflat ail-lawr ar y stryd.
Bu tair injan dân yno.
Chafodd neb eu hanafu, yn ôl Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru.
Ffynnonell: Gwefan BBC Cymru Fyw     Dyddiad Cyhoeddi: 08/11/2014
Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net

Gwyn Jones – ‘ffydd yn fy ngwlad’

08/11/2014
Categori: Chwaraeon, Newyddion

Mae sylwebydd rygbi S4C yn credu y dylai Cymru ddangos mwy o uchelgais yng ngemau’r Hydref
Mae’r tymor caled o rygbi rhyngwladol yn dechrau fory.
Mae’r rhan fwyaf ohonom yn gobeithio y gall Cymru fwynhau o leiaf un fuddugoliaeth yn erbyn un o gewri rygbi Hemisffer y De cyn Cwpan y Byd y flwyddyn nesaf.
Byddai dwy fuddugoliaeth mas o bedair yn dderbyniol.
Ond tybed a fyddai cefnogwyr Seland Newydd neu Dde Affrica yn derbyn y mesur hwn o lwyddiant? Dwi’n amau’n fawr.
Mae cefnogwyr Lloegr yn disgwyl mwy na dwy fuddugoliaeth wrth iddyn nhw baratoi i wynebu’r tri thîm mawr a Samoa ym mis Tachwedd ac edrych ymlaen at groesawu Cwpan y Byd i’w tom ...

darllenwch mwy

Cymru i gefnu ar record siomedig?

08/11/2014
Categori: Chwaraeon, Newyddion

Cymru i gefnu ar record siomedig?


Michael Cheika yw'r trydydd hyfforddwr i Awstralia mewn 15 mis

Bydd Cymru yn ceisio rhoi diwedd ar eu record wael ddiweddar yn erbyn Awstralia yng Nghaerdydd ddydd Sadwrn.
Mae Cymru wedi colli'r naw gêm ddiwethaf yn erbyn y tîm o hemisffer y de.
Bydd yr hyfforddwr Warren Gatland yn rhoi pwyslais ar y gallu i orffen yn gryf, gan ei fod yn ymwybodol o'r ffaith fod Cymru wedi bod ar y blaen yn y chwe munud olaf yn y tair gem ddiweddara' iddyn nhw golli yn erbyn y Wallabies.
Hwn fydd y tro cyntaf i Gymru chwarae ar y borfa newydd gafodd ei dadorchuddio i'r cyhoedd yr wythnos ddiwethaf.
Mae'r wyneb newydd, sy'n gymysgedd o wair naturiol a ffibr, wedi costio £3.1 miliwn.
Daw Awstralia i Gymru ar ôl colli tair gem brawf yn olynol.
...

darllenwch mwy