Canlyniadau Chwilio yn categori Newyddion

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 4435 cofnodion | Tudalen 2 o 444

Cam Nesa yn darparu pecynnau lles i b...

07/08/2020
Categori: Addysg, Iechyd, Newyddion

Mae Cyngor Ceredigion fel rhan o raglen Ewropeaidd wedi bod yn darparu pecynnau lles i gefnogi i pobl ifanc y Sir sy'n teimlo'n fregus fel ymateb i'r pandemig.

darllenwch mwy

Cyhoeddi cyfrol ar waith yr awdur Mih...

06/08/2020
Categori: Addysg, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae'r ddarlithwraig Rhiannon Marks o Brifysgol Caerdydd wedi cyhoeddi cyfrol newydd gyda Gwasg Prifysgol Cymru sy'n cynnig golwg ffres ar holl weithiau ffuglen yr awdur Mihangel Morgan.

darllenwch mwy

Myfyriwr yn ennill cystadleuaeth ffot...

06/08/2020
Categori: Addysg, Celfyddydau, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Daeth myfyriwr o Brifysgol Aberystwyth yn fuddugol mewn cystadleuaeth ffotograffiaeth i bortreadu'r cyfnod clo trwy lygaid pobl ifanc Ceredigion.

darllenwch mwy

Angen buddsoddi £100 milwn mewn hyffo...

06/08/2020
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Rhaid i lywodraeth nesaf Cymru fuddsoddi £100 miliwn mewn hyfforddiant iaith i athrawon, a phasio Deddf Addysg Gymraeg, yn ôl ymgyrchwyr heddiw wrth ymateb i adroddiad Comisiynydd y Gymraeg am hyfforddiant athrawon.

darllenwch mwy

Canolfan Ymchwil yr ucheldir Aberystw...

05/08/2020
Categori: Addysg, Newyddion

Mae praidd o alpaca yng nghanolfan ymchwil yr ucheldir Prifysgol Aberystwyth wedi croesawu dau aelod newydd i’w plith yn ystod cyfnod clo Covid-19.

darllenwch mwy

Ffigyrau gwerthiant yn dangos bod cws...

05/08/2020
Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Newyddion

Mae ffigurau gwerthiant sydd newydd eu rhyddhau wedi dangos naid yng ngwerthiant cig oen ffres yn siopau Prydain yn ystod y gwanwyn a dechrau’r haf.

darllenwch mwy

Dan y Wenallt Dan Glo ar soffa'r Sted...

05/08/2020
Categori: Addysg, Celfyddydau, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae arlwy Gŵyl AmGen eleni yn cynnwys perfformiad arloesol o ‘Dan y Wenallt’, sef addasiad o gyfieithiad T James Jones o Under Milk Wood, a hynny gan gwmni newydd sbon o’r enw Theatr Soffa a grëwyd ar y cyd rhwng CERED, Menter Iaith Sir Benfro a Celfyddydau Span.

darllenwch mwy

Dim angen ysbyty maes mewn ysgol yn A...

04/08/2020
Categori: Addysg, Iechyd, Newyddion

Mae Ysgol Penweddig yn Aberystwyth yn paratoi i ailagor ei drysau yn ddiogel i ddisgyblion ym mis Medi 2020 wrth i Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda drosglwyddo'r safle yn ôl i Gyngor Sir Ceredigion.

darllenwch mwy

Safleoedd Cadw yn dechrau ailagor yr ...

04/08/2020
Categori: Addysg, Hamdden, Iechyd, Newyddion

O'r wythnos hon ymlaen, mae nifer o gestyll, abatai a safleoedd hanesyddol eiconig Cymru’n dechrau ailagor eu drysau i ymwelwyr wythnos nesaf – ac mae Cadw wedi datgelu y bydd modd archebu tocynnau mynediad i safleoedd.

darllenwch mwy

Cyfrol arloesol yn trafod dibyniaeth ...

04/08/2020
Categori: Addysg, Hamdden, Iechyd, Llenyddiaeth, Newyddion

Gyda ymchwil yn dangos fod chwarter o oedolion Cymru wedi cynyddu faint o alcohol maent yn ei yfed yn ystod cyfnod y Clo Mawr, mae llyfr newydd Un yn Ormod a olygwyd gan Angharad Griffiths a'i chyhoeddi gan Wasg y Lolfa yn gobeithio agor trafodaeth o berthynas unigolion gydag alcohol ac yn cynnig cymorth drwy’r Gymraeg ar bwnc sensitif iawn.

darllenwch mwy