Canlyniadau Chwilio yn categori Newyddion

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 4292 cofnodion | Tudalen 1 o 430

Cyfle i ennill £1000 yng nghystadleua...

05/06/2020
Categori: Ar-lein, Celfyddydau, Cystadlaethau, Hamdden, Newyddion

Mae gwasanaeth digidol Hansh yn chwilio am bobl brwdfrydig sy'n angerddol dros gynhyrchu ffilmiau i gymryd rhan mewn Her Ffilm Fer 48 awr fis yma.

darllenwch mwy

Cyhoeddi adroddiad am brosiect samplu...

05/06/2020
Categori: Addysg, Amgylchedd, Newyddion

Mae prosiect sy’n ymwneud ag ansawdd dŵr yn Nyfrffordd Aberdaugleddau wedi cyhoeddi ei adroddiad terfynol.

darllenwch mwy

Anelu at adferiad gwirioneddol wyrdd ...

05/06/2020
Categori: Amgylchedd, Iechyd, Newyddion

Wrth i’r byd ddod ynghyd i ddathlu Diwrnod Amgylchedd y Byd 2020, tynnodd Cadeirydd Cyfoeth Naturiol Cymru, David Henshaw sylw at ymrwymiad y sefydliad i sicrhau adferiad gwyrdd sy’n rhoi blaenoriaeth i dwf economaidd cynaliadwy ac un a fydd o fudd i’r hinsawdd a’n hamgylchedd naturiol.

darllenwch mwy

Galw am ddiddymu cymorth ariannol i f...

04/06/2020
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Yn dilyn cyhoeddiad Adran Addysg Llywodraeth San Steffan eu bod wedi pennu cwota ar y nifer o fyfyrwyr o Loegr all astudio ym mhrifysgolion Cymru ym mis Medi, mae mudiad Dyfodol i'r Iaith yn galw ar Lywodraeth Cymru i atal y cymorth ariannol a roddir i fyfyrwyr o Gymru sydd yn mynd i astudio ym mhrifysgolion Lloegr o fis Medi 2021.

darllenwch mwy

Nofel newydd sy’n mynd i’r afael â ph...

04/06/2020
Categori: Iechyd, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae’r awdures boblogaidd Mared Lewis yn cyhoeddi nofel fer, Gemau, sy’n mynd i’r afael â phwnc dwys, agos at ei chalon – dementia.

darllenwch mwy

Galwad ar bobl ifanc Gwynedd a Môn i ...

04/06/2020
Categori: Arian a Busnes, Hyfforddiant / Cyrsiau, Newyddion

Mae cyfle arbennig i bobl 18-25 oed sy’n wreiddiol o Wynedd a Môn, i dderbyn £1000 a chynllun 10 wythnos er mwyn datblygu syniad newydd.

darllenwch mwy

Pryder difrifol am ail-agor ysgolion

03/06/2020
Categori: Addysg, Iechyd, Newyddion

Mae undeb addysg UCAC wedi ymateb yn chwyrn i ddatganiad y Gweinidog Addysg heddiw bod ysgolion yn mynd i ail-agor yn raddol i bob disgybl o 29 Mehefin.

darllenwch mwy

Cyhoeddi nofel gyntaf Heiddwen Tomos ...

03/06/2020
Categori: Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae'r awdures Heiddwen Tomos yn troi ei llaw at nofel i'r arddegau gyda'i chynnyrch ddiweddaraf sy'n cael ei gyhoeddi yr wythnos hon gan Wasg y Lolfa.

darllenwch mwy

Mesur y Cwricwlwm yn peryglu addysg G...

03/06/2020
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae ymgyrchwyr iaith wedi ymateb yn chwyrn ar ôl cael deall bod drafft diweddaraf Bil y Cwricwlwm — sydd i’w gyhoeddi’n fuan — yn nodi Saesneg fel rhan orfodol o’r cwricwlwm ac yn peryglu dulliau trochi, er gwaethaf addewidion i’r gwrthwyneb gan y Gweinidog Addysg, Kirsty Williams AS, y llynedd.

darllenwch mwy

Mudiadau iaith o'r gwledydd celtaidd ...

02/06/2020
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Am y tro cyntaf, daeth mudiadau ymgyrchu iaith yn cynnwys Cymdeithas yr Iaith Gymraeg o’r gwledydd Celtaidd at ei gilydd er mwyn galw am weithredu cadarn i sicrhau dyfodol ffyniannus i’n cymunedau.

darllenwch mwy