Canlyniadau Chwilio yn categori Newyddion

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 5074 cofnodion | Tudalen 1 o 508

Colli Dave R Edwards

23/06/2021
Categori: Cerddoriaeth, Iaith, Newyddion

Llifodd yr atgofion a'r teyrngedau dros y cyfryngau cymdeithasol heddiw i David R Edwards o'r band Datblygu a fu farw, yn 56 oed.

darllenwch mwy

Cam yn nes at sicrhau statws Treftada...

23/06/2021
Categori: Addysg, Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae’r cais i sicrhau statws Treftadaeth y Byd ar gyfer ardaloedd llechi Gwynedd wedi cyrraedd y cam olaf cyn y bydd UNESCO yn penderfynu a fydd y cais yn sicrhau’r dynodiad.

darllenwch mwy

Cyhoeddi rhestr fer Dysgwr y Flwyddyn

23/06/2021
Categori: Addysg, Celfyddydau, Iaith, Newyddion

Fe gyhoeddodd yr Eisteddfod Genedlaethol y pedwar sy’n cyrraedd rownd derfynol cystadleuaeth Dysgwr y Flwyddyn eleni.

darllenwch mwy

Diwrnod rhyngwladol i dynnu sylw at b...

22/06/2021
Categori: Addysg, Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Bydd y Diwrnod Rhyngwladol y Twyni Tywod cyntaf erioed yn cael ei gynnal ddydd Gwener yma i dynnu sylw at bwysigrwydd gwarchod y cynefinoedd arfordirol hanfodol hyn ledled y byd.

darllenwch mwy

Lansio sianel deledu lleol newydd Shw...

22/06/2021
Categori: Celfyddydau, Iaith, Newyddion

Cafodd ‘Shwmae Sir Gâr,’ un o rwydweithiau newydd S4C sy’n rhan o brosiect S4C Lleol yn cael ei lansio yr wythnos hon.

darllenwch mwy

Y Mentrau Iaith a'r Theatr Genedlaeth...

22/06/2021
Categori: Addysg, Celfyddydau, Iaith, Newyddion

Mae’r Mentrau Iaith a Theatr Genedlaethol Cymru wedi cyhoeddi eu bod yn cynnal Clwb Theatr Cymru eto eleni er mwyn cynnig amrywiaeth o gyfleoedd creadigol a hybu sgiliau perfformio i blant ledled Cymru dros yr haf.

darllenwch mwy

Cymru'n colli ond mae'r freuddwyd yn ...

21/06/2021
Categori: Chwaraeon, Hamdden, Newyddion

Er gwaetha'r golled yn Rhufain neithiwr, llwyddodd tîm Cymru i sicrhau ei lle yn y 16 olaf yn Ewro 2020. Y golled orau ers Bosnia yn ôl yn 2015 medd un cefnogwr pan lwyddodd Cymru i hawlio'i lle yn Ewro 2016 yn Ffrainc.

darllenwch mwy

Rhodfa Coedwig Cwmcarn yn ailagor

21/06/2021
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Heddiw mae Rhodfa Coedwig Cwmcarn yng Nglyn Ebwy yn croesawu ymwelwyr yn ôl yn eu ceir, am y tro cyntaf ers chwech blynedd.

darllenwch mwy

Mudiad iaith yn cefnogi galwad econom...

21/06/2021
Categori: Addysg, Arian a Busnes, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae mudiad Dyfodol i’r Iaith yn cefnogi galwad yr economegydd Gerald Holtham am weithredu polisïau i ddenu pobl ifainc i aros a gweithio yng Nghymru.

darllenwch mwy

Y Sioe Fawr Rithiol 2021

18/06/2021
Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Hamdden, Newyddion

Bydd y Sioe Fawr yn Llanelwedd yn cael ei gynnal eleni yn rhithiol ac mae Cymdeithas Amaethyddol yn edrych ymlaen at gynnal y Sioe ar y We fis nesaf fel arfer.

darllenwch mwy