Canlyniadau Chwilio yn categori Llenyddiaeth

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 581 cofnodion | Tudalen 57 o 59

Palas Print ym Mangor yn cau

12/01/2015
Categori: Llenyddiaeth, Newyddion

Palas Print ym Mangor yn cau


Palas Print ym Mangor yn cau

Cyhoeddodd Siop Lyfrau Palas Print o Gaernarfon eu bod yn cau eu siop ym Mangor ddiwedd y mis am nad oedd hi’n ‘gynaladwy’.  Agorodd y siop ei drysau yn 2012 ar stryd fawr dinas Bangor. 
 
Dywedodd y perchnogion mewn datganiad heddiw, nad oedd y siop bellach yn gynaladwy, "Yn anffodus, nid yw’n bosib adrodd am yr un llwyddiant ym Mangor, ac yn wir, rhaid cydnabod er gwaetha’n holl ymdrechion, a chefnogaeth cyson carfan fechan o bobl yn ardal Bangor sy’n gwerthfawrogi’r hyn yr ydym yn ei wneud, nid ydym wedi llwyddo i ddatblygu’r busnes ym Mangor."
 
Ychwanegodd, "Fe’m gorfodwyd dros y misoedd diwetha i wynebu&rsquo ...

darllenwch mwy

Edrych yn ôl ar 2014

01/01/2015
Categori: Chwaraeon, Iaith, Llenyddiaeth

Edrych yn ôl ar 2014


Band Stand Enwog Aberystwyth yn dilyn y stormydd

Dyma flwyddyn y stormydd, a blwyddyn ble y profodd Gymru un o'r gemau cymanwlad mwyaf llwyddiannus erioed, tra pleidleisiodd pobl yr Alban yn erbyn annibyniaeth ac fe gollwyd un o gewri'r genedl.
 
Dechreuodd 2014 gydag un o'r stormydd gwaethaf erioed, ac fe brofodd Aberystwyth donnau anferth yn taro'r prom, gan achosi dinistr sylweddol. Profodd y tonnau yn drech â'r band stand enwog a gafodd ei ddinistrio'n llwyr. Yn ôl ystadegau’r Swyddfa Dywydd, dyma oedd y gaeaf gwlypaf yng Nghymru ers bron i 250 mlynedd.
 
Cafodd tîm rygbi Cymru bencampwriaeth Chwe Gwlad siomedig ble y daethant yn drydydd, gyda buddugoliaethau yn erbyn Ffrainc, yr Alban a'r Eidal on ...

darllenwch mwy

Prifysgol Abertawe'n cadw llyfr nodia...

11/12/2014
Categori: Celfyddydau, Llenyddiaeth

Prifysgol Abertawe'n cadw llyfr nodiadau "coll" Dylan Thomas yng Nghymru


Jeff Towns: Cadeirydd Cymdeithas Dylan Thomas

Llwyddodd Prifysgol Abertawe i sicrhau y bydd un o lyfrau nodiadau Dylan Thomas y cafodd ei ailddarganfod yn ddiweddar yn aros yng Nghymru ac ar gael i ysgolheigion.
 
Llwyddodd y Brifysgol i brynu'r llyfr am £85,000 mewn arwerthiant yn Sotheby's ar ôl bod ar goll am ddegawdau cyn iddo ddod i'r fei yn ddiweddar.Mae'n un o bum llyfr nodiadau y defnyddiodd Dylan Thomas – mae'r pedwar arall ym Mhrifysgol Talaith Efrog Newydd yn Buffalo.Disgrifiodd yr Athro John Goodby, arbenigwr rhyngwladol ar Dylan Thomas a golygydd rhifyn canmlwyddiant ei gerddi, y darganfyddiad fel "y Greal Sanctaidd i ysgolheigion Thomas", a'r mwyaf cyffrous er marwolaeth y bardd ym 1953. Medda ...

darllenwch mwy

Awen Iwan ar e-lyfr

25/11/2014
Categori: Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae Twm Morys, golygydd cyfrol sy’n trafod gwaith Iwan Llwyd yn meddwl y byddai’r bardd ei hun yn falch o wybod bod y llyfr rŵan ar gael fel e-lyfr.
 
Mae Awen Iwan, cyfrol a ymddangosodd mewn print yn ystod yr haf eleni, bellach ar gael fel e-lyfr. Gellir ei lawrlwytho ar www.gwales.com ac mae fersiwn Kindle ar gael ar Amazon.
 
Mae’r gyfrol, gan Gyhoeddiadau Barddas, yn edrych ar waith un o feirdd pwysicaf Cymru trwy lygaid cyd-feirdd a chyfoedion fel Myrddin ap Dafydd,  Guto Dafydd, Manon Wynn Davies, Gwyn Thomas, Iwan Bala, Osian Rhys Jones, Llion Jones, Alan Llwyd a Twm ei hun.
 
“Roedd o yn un garw iawn am ddefnyddio negeseuon testun, r ...

darllenwch mwy

Ysgoloriaethau i Awduron Llenyddiaeth...

29/09/2014
Categori: Llenyddiaeth

Dyddiad cau: Dydd Gwener 24 Hydref 2014
 
Gyda dyddiad cau Ysgoloriaethau i Awduron Llenyddiaeth Cymru gwta fis i ffwrdd, efallai mai da fyddai eich hatgoffa o lwyddiannau diweddar rhai o’r awduron sydd wedi derbyn Ysgoloriaethau yn y blynyddoedd diwethaf.
 
Daeth Francesca Rhydderch i’r brig yn y categori Ffuglen Saesneg yng Ngwobr Llyfr y Flwyddyn eleni gyda’i nofel gyntaf, ac un y derbyniodd ysgoloriaeth amdani yn 2007, The Rice Paper Diaries (Seren), ac fe dderbyniodd Ysgoloriaeth hefyd yn 2013 i weithio ar gasgliad o straeon byrion, gan gynnwys 'The Taxidermist’s Daughter' sydd ar restr fer Gwobr Stori Fer Genedlaethol y BBC eleni.
 
...

darllenwch mwy

Her 100 Cerdd 2014

29/09/2014
Categori: Llenyddiaeth

Her 100 Cerdd 2014


Her 100 Cerdd 2014

Mae Llenyddiaeth Cymru wedi gosod her anferthol gerbron pedwar bardd ar Ddiwrnod Cenedlaethol Barddoniaeth eleni, sef cyfansoddi cant o gerddi gwreiddiol mewn 24 awr.
 
Am hanner nos, wrth droi yn ddydd Iau yr ail o Hydref bydd y beirdd yn cychwyn ar eu hymgais uchelgeisiol i gyfansoddi cant o gerddi gwreiddiol rhyngddynt, a’u postio ar flog www.her100cerdd.co.uk i’r cyhoedd gael eu darllen. Dyma’r trydydd tro i’r Her 100 Cerdd gael ei chynnal, gyda’r ddau dîm blaenorol o feirdd yn llwyddo i gyflawni’r her eiliadau yn unig cyn hanner nos.
 
Aelodau o Dîm Talwrn y Ffoaduriaid sydd wedi derbyn yr Her eleni, sef Casia Wiliam, Gwenn ...

darllenwch mwy

Cyhoeddi rhestr fer gwobr Dylan Thomas

05/09/2014
Categori: Llenyddiaeth, Newyddion

Ar nos Iau y 4ydd o Fedi yn Abertawe, tref enedigol y bardd Dylan Thomas, cyhoeddwyd rhestr fer Gwobr Ryngwladol Dylan Thomas 2014, y wobr uchaf ei bri i awduron ifanc. Mae’n flwyddyn fawr eleni gyda chanmlwyddiant ers geni’r bardd.
 
Ar y rhestr fer eleni mae yna farddoniaeth, rhyddiaith a drama, gyda sawl awdur yn tynnu ar Gymru, Lloegr, Iwerddon, Jamaica, America a Seland newydd am ysbrydoliaeth. 

Noddir y wobr gan Brifysgol Abertawe, ac fel rhan o’r wobr, dyfernir £30,000 am y gwaith llenyddol gorau a gyhoeddwyd neu a gynhyrchwyd yn yr iaith Saesneg gan awdur sy’n 39 oed neu’n iau.
 
Un o feirniad y wobr eleni yw Cerys Matth ...

darllenwch mwy

Teyrngedau i Gerallt Lloyd Owen

16/07/2014
Categori: Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Fe fu farw Gerallt Lloyd Owen ddoe yn 69 oed. Fe gadarnhaodd ei deulu'r newyddion, gan ddweud ei fod wedi marw yn yr ysbyty yn dilyn salwch byr. Un o feirdd mwya’r Gymraeg yn yr ugeinfed ganrif.
 
Yn un o feirdd enwocaf Cymru roedd Gerallt Lloyd Owen yn un o’r cynganeddwyr gorau erioed, yn ysbrydoli'r genedl gyda’i gerddi gwladgarol.
 
Fe’i ganwyd yn Y Sarnau, Sir Feirionnydd yn 1944 a gyhoeddodd ei gyfrol gyntaf, Ugain Oed a’i Ganiadau yn ifanc iawn. Enillodd gadair yr Eisteddfod Genedlaethol yn 1975 a 1983.
 
Ers y newyddion trist mae nifer o bobl wedi rhoi teyrnged i’r bardd. Darllenwch ymlaen i ddarllen rhai o’r teyrngedau ar ...

darllenwch mwy

S4C yn talu teyrnged i Gerallt Lloyd ...

16/07/2014
Categori: Celfyddydau, Iaith, Llenyddiaeth

S4C yn talu teyrnged i Gerallt Lloyd Owen


Gerallt Lloyd Owen

Mae S4C wedi cyhoeddi y bydd nifer o raglenni arbennig yn cael eu hamserlennu dros y dyddiau nesaf er cof am Gerallt Lloyd Owen - un o feirdd mwyaf yr ugeinfed ganrif yng Nghymru, a fu farw ddoe.
 
Heddiw ar Prynhawn Da bydd y Prifardd Robat Powell yn cofio am Gerallt Lloyd Owen.
 
Mewn rhaglen arbennig o Heno (heddiw, 16 Gorffennaf) bydd; Ceri Wyn Jones, Eurig Salisbury, Dafydd Iwan, Mererid Hopwood a Tudur Dylan yn rhoi teyrngedau.
 
Nos Sadwrn, 19 Gorffennaf am 9.30 bydd y ffilm ddogfen Gerallt yn cael ei dangos eto, gyda chyfle arall i’w gwylio nos Lun (21 Gorffennaf), am 10.00pm gydag is-deitlau agored. Enillodd wobrau am ddogfen orau 2013 Bafta Cymru, ac yn y ...

darllenwch mwy

Gerallt Lloyd Owen wedi marw

15/07/2014
Categori: Celfyddydau, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Gerallt Lloyd Owen wedi marw


Gerallt Lloyd Owen

Mae'r Prifardd Gerallt Lloyd Owen wedi marw yn 69 oed.
 
Fe gadarnhaodd ei deulu'r newyddion, gan ddweud ei fod wedi marw yn yr ysbyty am 3.30pm yn dilyn salwch byr.
 
Roedd yn Feuryn ar y rhaglen farddoniaeth boblogaidd Talwrn y Beirdd ar BBC Radio Cymru am 32 mlynedd.
 
Fe'i ganwyd yn Y Sarnau, Sir Feirionnydd, ym mis Tachwedd 1944 a'i addysgu yn Ysgol Y Sarnau; Ysgol Tytandomen, Y Bala a'r Coleg Normal, Bangor.
 
Bu'n athro yn Ysgol Bro Hedd Wyn, Trawsfynydd; Ysgol Glyndwr, Pen-y-Bont ar Ogwr ac Ysgol Gymraeg Y Betws cyn mynd ati i sefydlu Gwasg Gwynedd yn 1972.
 
Bu'n gyfrifol am ddylunio a chyhoeddi'r comics Cymraeg, Yr Hebog a Llinos yn ogystal â ...

darllenwch mwy