Canlyniadau Chwilio yn categori Llenyddiaeth

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 464 cofnodion | Tudalen 5 o 47

Cyhoeddi mai Gwenan Gibbard yw enilly...

17/07/2019
Categori: Addysg, Cerddoriaeth, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru wedi cyhoeddi mai’r delynores Gwenan Gibbard yw enillydd Ysgoloriaeth Ddoethurol i astudio cyfraniad Dr. Meredydd Evans a Phyllis Kinney i faes cerddoriaeth werin yng Nghymru.

darllenwch mwy

Nofel am dref glan môr yn agor trafod...

16/07/2019
Categori: Gwleidyddiaeth, Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae nofel newydd gan yr awdures Mared Lewis yn mynd i’r afael â phwnc sy’n broblem gynyddol yn y Gymru gyfoes, sef y pegynnu barn mewn cymdeithas.

darllenwch mwy

Cyhoeddi astudiaeth gan Merêd ym mlwy...

03/07/2019
Categori: Cerddoriaeth, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Ffrwyth blynyddoedd o astudio dyfal ar y traddodiad canu gwerin Cymraeg a gwblhawyd ychydig cyn marw Meredydd Evans yn 2015 yw Serch a’i Helyntion – Dadansoddiad o Ganeuon Gwerin Cymraeg gan Wasg Y Lolfa.

darllenwch mwy

Y Gyfraith yn ein llên yn destun cyfr...

28/06/2019
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Llenyddiaeth, Newyddion

Ar hyd y canrifoedd bu’r gyfraith yn ysgogi, ysbrydoli a chynddeiriogi beirdd a llenorion ac mae cyfrol newydd Y Gyfraith yn ein Llên gan yr academydd R. Gwynedd Parry yn mynd ati i adrodd hanes yr ymateb llenyddol i’r Gyfraith.

darllenwch mwy

Cyfrol newydd yn trafod yr Anymwybod ...

26/06/2019
Categori: Addysg, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae’r hanesydd Llion Wigley wedi cyhoeddi cyfrol gan Wasg y Brifysgol yn mynd i wraidd y diwylliant deallusol o fewn y Gymru Gymraeg ynghanol yr ugeinfed ganrif.

darllenwch mwy

Cyfle olaf i brynu tocynnau bargen Ei...

25/06/2019
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Llenyddiaeth, Newyddion

Ychydig ddyddiau’n unig sydd ar ôl i brynu tocynnau bargen gynnar ar gyfer Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy eleni, gyda’r cynnig yn dod i ben am hanner nos nos Sul yma.

darllenwch mwy

Dethol uchafbwyntiau Tafwyl 2019

25/06/2019
Categori: Bwyd, Celfyddydau, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Daeth degau o filoedd i fwynhau Gwyl Tafwyl unwaith eto eleni yng Nghastell Caerdydd i ddathlu Cymreictod yn y brifddinas.

Eisteddfod yr Urdd 2022 i’w chynnal y...

19/06/2019
Categori: Eisteddfod yr Urdd, Iaith, Llenyddiaeth

Heno (nos Fercher, 19 Mehefin) yn dilyn cyfarfod cyhoeddus yn Neuadd Glantwymyn, cyhoeddodd Urdd Gobaith Cymru mai Maldwyn fydd cartref Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yn 2022.

darllenwch mwy

Cyhoeddi nofel antur gan yr awdur Dan...

18/06/2019
Categori: Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Yr wythnos hon mae Gwasg y Lolfa yn cyhoeddi nofel antur gyfoes newydd gan yr awdur poblogaidd Daniel Davies.

darllenwch mwy

Y Orsedd yn llawn ar gyfer Seremoni'r...

17/06/2019
Categori: Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae awdurdodau'r Briwyl wedi cyhoeddi bod Gorsedd y Beirdd ar gyfer Seremoni'r Cadeirio yn Eisteddfod Sir Conwy eleni bellach yn llawn.

darllenwch mwy