Canlyniadau Chwilio yn categori Llenyddiaeth

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 512 cofnodion | Tudalen 46 o 52

Buddsoddiad gwerth £50,000 i Ganolfan...

24/08/2015
Categori: Celfyddydau, Llenyddiaeth, Newyddion

Cyhoeddwyd fod Canolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd yn Llanystumdwy, Gwynedd wedi derbyn buddsoddiad newydd gwerth £50,000 i’w wario ar wella adnoddau’r ganolfan. 
 
Derbyniwyd Grant Cyfalaf Loteri  o £30,000 gan Gyngor Celfyddydau Cymru, gydag arian cyfatebol o £10,000 gan yr Academi Gymreig a £10,000 pellach gan Sefydliad Teulu Ashley drwy’r Sefydliad Cymunedol yng Nghymru. 
 
Bydd y gyllideb yn cael ei gwario ar ddodrefn, gosodiadau ac arwyddion i wella’r ystafelloedd, mannau cymunedol ac ystafelloedd ymolchi, yn ogystal â gweithiau artistig i’w gosod ar y safle. Byddwn hefyd yn cyflogi pensaer i lunio cynll ...

darllenwch mwy

Cyfrol o waith Curnow Vosper

21/08/2015
Categori: Celfyddydau, Llenyddiaeth

Mae’r darlun enwog o Salem bellach yn ddelwedd eiconig Gymreig sy’n cymharu gyda physt rygbi, cennin a defaid o ran adnabyddiaeth. Mae darlun yr artist Curnow Vosper wedi ysbrydoli, gogleisio a rhyfeddu beirdd haneswyr ac artistiaid drwy’r ugeinfed ganrif. 
 
Yr wythnos hon bydd Gwasg Y Lolfa yn rhyddhau cofiant llawn Curnow Vosper sef Curnow Vosper: His Life and His Works gan Joylon Goodman. Dyma’r gyfrol sy’n cynnwys y nifer mwyaf o’i waith i’w cyhoeddi erioed gyda’i gilydd mewn rhwng dau glawr.
 
Ganed Curow Vosper yn Nyfnaint ond roedd yn ystyried ei hun yn Gernywr. Wedi cael ei hyfforddi ym Mharis aeth ati i weithio fel ...

darllenwch mwy

Rhaglenni i ddathlu bywyd a gwaith T....

12/08/2015
Categori: Addysg, Iaith, Llenyddiaeth

Mae S4C wedi cyhoeddi y bydd rhaglenni i ddathlu bywyd a gwaith T. Llew Jones yn cael eu darlledu ar y sianel ym mis Hydref, ar achlysur pen-blwydd y diweddar fardd ac awdur yn 100 oed.
 
Ymhlith y rhaglenni arbennig bydd Beti George, un ag oedd â chysylltiad personol â T. Llew Jones, yn cyflwyno portread o’r llenor, yn cyflwyno’r dyn y tu ôl i’r wyneb cyhoeddus. Hefyd, cyfle i fwynhau yr addasiad ffilm o’r nofel Tân ar y Comin.
 
Wrth edrych ymlaen at nodi can mlwyddiant geni’r awdur ar S4C yn yr hydref, meddai Cyfarwyddwr Cynnwys S4C, Dafydd Rhys; “Mae T. Llew Jones wedi ysbrydoli cenedlaethau o blant ac oedolion drw ...

darllenwch mwy

Tony Bianchi yn ennill y Fedal Ryddiaith

05/08/2015
Categori: Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Llenyddiaeth, Newyddion

Tony Bianchi a enillodd y Fedal Ryddiaith eleni mewn cystadleuaeth agos a ddenodd bymtheg o ymgeiswyr, gyda thri ohonynt yn deilwng o’r Fedal ei hun.  
 
Dwy neu Dau oedd y testun eleni, ac yn ôl y beirniad, Mari Emlyn, llwyddodd y testun i ysbrydoli’r awduron i archwilio trawsdoriad eang o themâu, gydag amryw yn delio neu’n cyffwrdd â thema galar a cholled. 
 
Wrth draddodi’r feirniadaeth o lwyfan y Pafiliwn ar ran ei chyd-feirniaid, Jerry Hunter a Manon Steffan Ros, dywedodd Mari Emlyn, “Nofel athronyddol wedi ei lleoli yng Nghaerdydd ydi hi, ond nid man penodol sydd o bwys yma ond teithi meddwl Tomos Glyn Rowlands a&r ...

darllenwch mwy

Manon Rhys yn cipio'r Goron yn Eisted...

03/08/2015
Categori: Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Llenyddiaeth, Newyddion

Enillydd Coron Eisteddfod Genedlaethol Maldwyn a’r Gororau eleni oedd Manon Rhys o Gaerdydd. 
 
‘Breuddwyd’ oedd thema’r gystadleuaeth eleni, a’r dasg oedd creu casgliad o gerddi heb fod mewn cynghanedd gyflawn hyd at 250 o linellau, ac ymgeisiodd dau ar hugain o feirdd yn y gystadleuaeth. 
 
Y beirniaid oedd Cyril Jones, Nesta Wyn Jones a Gerwyn Wiliams, a dengys y beirniadaethau ei bod yn gystadleuaeth glos eleni.  Ond, roedd y tri yn gytun yn y pendraw mai gwaith Jac oedd flaenaf yn y gystadleuaeth eleni, ac wrth draddodi’r feirniadaeth o’r llwyfan ar ran ei gyd-feirniaid, dywedodd Cyril Jones, “Casgliad sy&rsquo ...

darllenwch mwy

Llond gwlad o ddigwyddiadau yn Y Lolf...

29/07/2015
Categori: Celfyddydau, Llenyddiaeth, Newyddion

Cyhoeddodd Llenyddiaeth Cymru raglen lawn o ddigwyddiadau yn Y Lolfa Lên yn Eisteddfod Genedlaethol Meifod eleni. 
 
Bydd Y Lolfa Lên yn llwyfan lliwgar hwyliog a fydd yn gartref i dros 40 o ddigwyddiadau llenyddol yng nghwmni rhai o lenorion Cymru. 
 
Yn ol y trefnwyr, "Mae rhaglen ddigwyddiadau Y Lolfa Lên wedi ei llunio ar y cyd ag amryw o weisg a chymdeithasau, a bydd yn cynnwys sgyrsiau, gweithdai, a pherfformiadau ar themâu amrywiol o Dryweryn i lenyddiaeth wleidyddol, o addasu sgriptiau i ddwyieithrwydd mewn diwylliant."
 
Cyflwynir Y Lolfa Lên gan Llenyddiaeth Cymru gyda chefnogaeth gan Academi Hywel Teifi, Cyngor Celfyddyd ...

darllenwch mwy

'Trysor o gyfrol' yn rhoi darlun o fy...

28/07/2015
Categori: Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Llenyddiaeth, Newyddion

Bydd cyfrol newydd a gyhoeddir gan Wasg y Lolfa yn cael ei lansio ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol, yn rhoi darlun o fywyd y Wladfa o safbwynt tair gwraig ar ffurf ysgrifau a dyddiaduron. 
 
Disgrifiodd Elvey Macdonald y gyfrol sy’n dwyn y teitl Yr Etifeddiaeth Deg: O Gymru i Batagonia 1865 – 2015, fel “Trysor o Gyfrol y bu’n werth aros amdani” 
 
Cyflwynir y gwaith yn gyntaf ar ffurf ddyddiadur o eiddo Blodwen Camwy (1914–15, 1920) pan oedd yn ferch ifanc. Yn ei dyddiaduron mae’n disgrifio yn fyw iawn ei thaith fythgofiadwy ar draws y Paith o Ddyffryn Camwy i fferm Parc Unig, ger mynyddoedd yr Andes. Cyhoeddir hefyd ddethol ...

darllenwch mwy

Ffigyrau hanes Cymru yn dod yn fyw me...

24/07/2015
Categori: Addysg, Iechyd, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae'r artist nodedig Pete Fowler, sy'n enwog am ei waith celf ar gyfer cloriau albymau Super Furry Animals o Radiator i Guerilla a theganau Monsterism, wedi creu dau gomic am ddim sy'n dod â hanes Cymru'n fyw.
 
Mae un o’r comics yn sôn am hanes y dywysoges eofn Gwenllian, merch Gruffydd ap Cynan a ddechreuodd wrthryfel yn erbyn barwniaid y Mers yn y ddeuddegfed ganrif. Cafodd Gwenllian ei lladd ar faes y frwydr ger Cydweli ond daeth yn arwres ymhlith y Cymry. 
 
Mae’r ail gomic yn adrodd hanes Branwen Ferch Llyr, un o bedair cainc y Mabinogi. Yn dilyn priodi Matholwch, Brenin yr Iwerddon, mae Branwen yn mynd i fyw i'r Ynys Werdd ond ar ôl bl ...

darllenwch mwy

Yr Eisteddfod Genedlaethol yn cyhoedd...

23/07/2015
Categori: Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Iaith, Llenyddiaeth

I gyd-fynd gyda dathlu canmlwyddiant geni T Llew Jones, mae trefnwyr yr Eisteddfod Gendlaethol wedi penderfynnu enwi diwrnod y cadeirio yn Eisteddfod Genedlaethol Meifod a'r Gororau eleni yn ‘Ddiwrnod T Llew Jones’. 
 
Er ei fod yn fwyaf adnabyddus am ei lyfrau plant, roedd T Llew hefyd yn fardd o fri ac enilliodd y gadair yn Eisteddfod Glyn Ebwy ym 1958 a Chaernarfon ym 1959. 
 
“Mae’r ymateb i’r canmlwyddiant wedi bod yn gyffrous gyda digwyddiadau o bob math yn cael eu cynnal ar hyd a lled y wlad.", meddai Heulwen Davies, Cydlynydd Canmlwyddiant T Llew Jones. "Mae’n wych i feddwl bod yr Eisteddfod Genedlaethol yn cydnabod cyfrania ...

darllenwch mwy

Ffigwr amlwg y byd gwerin yn cyhoeddi...

20/07/2015
Categori: Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Ffigwr amlwg y byd gwerin yn cyhoeddi cyfrol


Huw Dylan Owen

Mae un o ffigyrau amlwg y byd gwerin yng Nghymru newydd gyhoeddi cyfrol unigryw sy’n cyflwyno, am y tro cyntaf, fyd cerddoriaeth draddodiadol Gymreig o dan yr wyneb.
 
Mae Sesiwn yng Nghymru, gan Huw Dylan Owen yn gyfrol o ysgrifau a myfyrdodau, difyr a doniol, sy’n deillio yn aml o brofiadau’r awdur yn crwydro i bob cwr o Gymru a thu hwnt yn canu caneuon ac alawon Cymreig. 
 
Yn ogystal â darlunio byd hwyliog a meddwol y sesiynau mae’r awdur, trwy nifer o hanesion difyr, yn esbonio tarddiad caneuon ac yn cyflwyno cymeriadau a hynodion y byd gwerin yng Nghymru. Mae yma hefyd lu o gerddi a baledi ac alaw draddodiadol mewn hen nodiant ar gychwy ...

darllenwch mwy