Canlyniadau Chwilio yn categori Llenyddiaeth

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 451 cofnodion | Tudalen 43 o 46

'Mae yna dal amser i achub swyddfa'r ...

15/04/2015
Categori: Arian a Busnes, Llenyddiaeth, Newyddion

'Mae yna dal amser i achub swyddfa'r Herald' yn ôl Undebwr


Cefnogaeth wleidyddol

Mynnodd Paul Scott ar ran Undeb y Newyddiadurwyr fod fod yna dal amser i achub swyddfa’r Caernarfon and Denbigh Herald yng Nghaernarfon, gyda’r bwriad yn y dyddiau nesaf i gysylltu gyda chwmni Trinity Mirror i ail-agor trafodaethau i chwilio am safle rhatach yn y dref. 
 
Mynychodd dros 100 o bobl rali yng Nghaernarfon ddydd Sadwrn diwethaf, yn cefnogi’r ymgyrch i achub y swyddfa ar Stryd y Porth Mawr, yn dilyn cyhoeddiad gan Gwmni Trinity Mirror yn ddiweddar fod swyddfa Caernarfon ymhlith nifer o swyddfeydd eraill a fydd yn cau. 
 
Dywedodd Paul Scott sydd hefyd yn newyddiadurwr lleol, fod yr ymgyrch yn parhau i ddarbwyllo’r Cwmni fod ang ...

darllenwch mwy

Rhaglen yn olrhain hanes Caradoc Evans

08/04/2015
Categori: Addysg, Hamdden, Llenyddiaeth

Rhaglen yn olrhain hanes Caradoc Evans


Caradoc Evans: Awdur My People

Cythraul neu arloeswr? Bydd Rhaglen ddogfen yn nodi canmlwyddiant cyhoeddi 'My People' gan y llenor Caradoc Evans. Beti George fydd yn olrhain hanes y gŵr o Rydlewis ac yn gofyn beth oedd tu ôl i'r portreadau tywyll o bobl ei gynefin nos Sul nesa ar S4C.
 
Union ganrif yn ôl, fe gyhoeddwyd cyfrol o straeon byrion a ysgydwodd Cymru gyfan i'w seiliau. Roedd 'My People: Stories of the Peasantry of West Wales' gan Caradoc Evans yn gasgliad o chwedlau grotesg oedd yn dirmygu ac yn pardduo pobl a bywyd cefn gwlad Cymru'r cyfnod.
 
Ganwyd David 'Caradoc' Evans ym 1878 ym mhentref Llanfihangel-ar-Arth, Sir Gaerfyrddin a'i fagu ym mhentref Rhydlewis, Ceredigion. Cafodd blent ...

darllenwch mwy

Owen Sheers yn ymuno gyda Phrifysgol ...

02/04/2015
Categori: Addysg, Llenyddiaeth, Newyddion

Owen Sheers yn ymuno gyda Phrifysgol Abertawe


Athro Creadigrwydd newydd Abertawe

Bydd y dramodydd, nofelydd a bardd arobryn, Owen Sheers, yn ymuno â staff Prifysgol Abertawe, fel Athro Creadigrwydd o fis nesaf ymlaen. 
 
Bydd Owen yn chwarae rôl allweddol wrth feithrin creadigrwydd ymhlith staff, myfyrwyr a’r gymuned leol.
 
Ganwyd Owen yn Ffiji ym 1974, ac fe’i magwyd yn Y Fenni. Graddiodd mewn Saesneg yng Ngholeg Newydd, Rhydychen, gan fynd ymlaen i gwblhau MA mewn Ysgrifennu Creadigol ym Mhrifysgol East Anglia.
 
Mae gan Owen bortffolio eang  o gyhoeddiadau barddoniaeth a rhyddiaith, yn ogystal â nifer o gyflwyniadau theatrig a darlledu arwyddocaol.
 
Trysorfa o syniadau
 
"Mae'r penodiad Athro ...

darllenwch mwy

Annog pobl i ail-ddechrau darllen

17/03/2015
Categori: Llenyddiaeth

Annog pobl i ail-ddechrau darllen


Huw Lewis: Annog pobl i ddarllen stori sydyn

Gydag un oedolyn ym mhob tri yn y Deyrnas Gyfunol bellach yn dewis peidio â darllen er mwyn pleser, cafodd ymgyrch Stori Sydyn ei lansio ddoe yng Nghaerdydd yn annog y rhai hynny sydd wedi mynd allan o’r arfer i godi llyfr a dechrau darllen. 
 
Mae teitl cyfres Stori Sydyn yn disgrifio’r llyfrau yn union, sef cyfrolau byr, difyr i ddenu pobl yn ôl i’r arfer o ddarllen. Gyda phob teitl yn ddim ond 80 tudalen o hyd, mae yna rywbeth i apelio at bob chwaeth – o ramant i chwaraeon a chofiannau, ac o hanes i ddatrys a dirgelwch. Ac fel bonws ychwanegol, dim ond £1 yw cost pob teitl!
 
Meddai Huw Lewis, y Gweinidog Addysg, “Mae ...

darllenwch mwy

Cymru'n dathlu'r llyfr

05/03/2015
Categori: Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Cymru'n dathlu'r llyfr


Chwaraewr Abertawe Ben Davies yn dathlu'r llyfr

Bu Cymru gyfan yn dathlu diwrnod y llyfr heddiw, wrth i ysgolion, llyfrgelloedd, a phobl o bob oed fynd ati i rannu lluniau a negeseuon yn datgelu eu hoff nofelau neu hoff lyfrau.
 
O Balas Print yng Nghaernarfon, i ysgolion yn y de, yn enwogion fel chwaraewr Cymru, Ben Davies, yr Aelod Cynulliad Simon Thomas,  y cyflwynydd a’r bardd Nei Karadog, yr awduron Bethan Gwanas ac Angharad Tomos, roedd pawb wrthi yn dathlu’r llyfr.  Wrth gwrs, roedd rhai cyfrolau yn dod i’r brig ymhlith darllenwyr fel cyfrol Hanes Cymru gan y diweddar Dr John Davies.  
 
Mae Lleol.Cymru wedi dethol rhai o negeseuon trydar er mwyn i chi gael cip ar chwaeth darllen llawe ...

darllenwch mwy

Agor arddangosfa i ddathlu bywyd T. L...

05/03/2015
Categori: Llenyddiaeth, Newyddion

Bydd arddangosfa arbennig i ddathlu canmlwyddiant geni yr awdur T. Llew Jones yn cael ei lansio yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth heddiw i gydfynd gyda diwrnod y llyfr.
 
Mae T. Llew yn rhan annatod o gof plentyndod i lawer o oedolion Cymru, gyda chymeriadau fel Barti Ddu a Twm Siôn Cati, a straeon  cyffrous fel Tân ar y Comin, Lleuad yn Olau a Thrysor Plas y Wernen yn gyfarwydd iawn inni i gyd. 
 
Mae’r arddangosfa sy’n dwyn y teitl  'Swyn y Storïwr' yn talu teyrnged i’r cawr llenyddol T. Llew am ei ddychymyg a’i waith, ac yn dathlu ei gyfraniad anferthol i lenyddiaeth plant Cymru.
 
Bydd yr arddang ...

darllenwch mwy

Enwebwch eich hoff lyfr a chyfle i en...

04/03/2015
Categori: Celfyddydau, Cystadlaethau, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae ymgyrch a lansir heddiw yn gofyn i ddarllenwyr Cymru enwebu eu hoff lyfrau, gyda chyfle ennill i pryd o fwyd mewn bwyty moethus. 
 
Mae cyfle i ddarllenwyr leded Cymru enwebu llyfrau, boed yn nofel neu yn gasgliad o straeon byrion, trwy gasglu ffurflen o’u llyfrgell neu siop lyfrau lleol. 
 
Cynigir gwobrau i’r enwebiadau sy’n cynnwys yr esboniadau gorau am eu dewis, yn cynnwys pryd o fwyd mewn bwyty moethus yng Nghymru a £50. 
 
Trefnir yr ymgyrch gan bartneriaeth rhwng Cymdeithas Prif Lyfrgellwyr Cymru, Cyngor Llyfrau Cymru a Llenyddiaeth Cymru. Bydd arbenigwyr a beirniaid llên a enwebwyd gan y sefydliadau yn ffurfio pan ...

darllenwch mwy

Lansio llyfr y mis i blant

24/02/2015
Categori: Llenyddiaeth, Newyddion

Lansio llyfr y mis i blant


Cyfrinach Nana Crwca

Fel rhan o ddiwrnod y llyfr a gynhelir ar Fawrth y 5ed, bydd Cyngor Llyfrau Cymru yn lansio cynllun newydd ar gyfer Llyfr y Mis i Blant. 
 
"Rydym yn falch iawn o lansio’r cynllun newydd, cyffrous hwn mewn partneriaeth â llyfrwerthwyr a chyhoeddwyr Cymru,’ meddai Emma Evans ar ran y Cyngor Llyfrau. ‘Mae’r ymateb hyd yn hyn wedi bod yn arbennig o dda, a thros 50 o siopau yn ymuno â’r cynllun."
 
Mae Cyfrinach Nana Crwca, addasiad Gruffudd Antur o Gangsta Granny, nofel hynod boblogaidd David Walliams, yn cyrraedd siopau llyfrau Cymru yr wythnos hon, a dyma’r teitl a ddewiswyd gan y Cyngor yn Llyfr y Mis i Blant ar gyfer mis Maw ...

darllenwch mwy

Huw Jones yn talu teyrnged i John Davies

17/02/2015
Categori: Llenyddiaeth, Newyddion

Huw Jones yn talu teyrnged i John Davies


Huw Jones yn talu teyrnged i John Davies

Talodd Gadeirydd S4C, Huw Jones deyrnged i'r hanesydd John Davies yn dilyn ei farwolaeth yr wythnos hon yn 76 oed.
 
Fe wnaeth John Davies gyfrannu i ystod o gyfresi a rhaglenni S4C yn ogystal ag ysgrifennu llu o gyhoeddiadau fu'n ganolog i astudiaethau hanesyddol am Gymru yn yr ugeinfed ganrif a'r unfed ganrif ar hugain.
 
Ymhlith ei gyfraniadau diweddar roedd y ffilm bortread afaelgar a gonest ohono yn y rhaglen Gwirionedd y Galon (cynhyrchwyr Telesgop) a gafodd gymaint o ganmoliaeth. Roedd hefyd yn gyflwynydd y rhaglen 100 Lle (Apollo, rhan o Boom Cymru) a aeth â ni ar daith gofiadwy i rai o greiriau a safleoedd pwysicaf hanes Cymru.
 
Meddai Huw Jones, Cadeiryd ...

darllenwch mwy

Cadair Hedd Wyn wedi cael ei hail-greu

14/01/2015
Categori: Llenyddiaeth, Newyddion

Cadair Hedd Wyn wedi cael ei hail-greu


Prif Weinidog Cymru yn dadorchuddio

Mae pawb yn gyfarwydd gyda’r stori drasig am yr hogyn ifanc o Drawsfynydd sy'n colli ei fywyd yn Fflandrys yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf ond mae cadair ddu Hedd Wyn, yr Ysgwrn bellach wedi cael ei hail-greu.
 
Enillodd Hedd Wyn y gadair am ei awdl Yr Arwr yn Eisteddfod Genedlaethol Penbedw ym 1917, chwe wythnos ar ôl iddo farw wrth ymladd yn y Rhyfel Byd Cyntaf.
 
Dyfarnwyd y gadair iddo mewn seremoni ar ôl ei farwolaeth a rhoddwyd lliain du dros y gadair yn ystod y seremoni cadeirio. Arweiniodd hyn at roi’r enw nodedig “Y Gadair Ddu” ar y gadair hon.
 
Mae Llywodraeth Cymru wedi ariannu partneriaeth rhwng Prifysgol Caerdydd, ...

darllenwch mwy