Canlyniadau Chwilio yn categori Llenyddiaeth

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 511 cofnodion | Tudalen 43 o 52

Cyfrol yn olrhain hanes corau meibion...

17/02/2016
Categori: Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae cyfrol wedi ei chyhoeddi gan Wasg Gomer yn olrhain hanes corau meibion Cymru o’u dechreuad hyd at heddiw.

darllenwch mwy

Cyhoeddi cyfrol am un o heddychwyr am...

16/02/2016
Categori: Gwleidyddiaeth, Llenyddiaeth, Newyddion

Bron i gan mlynedd i’r diwrnod ers y daeth consgripsiwn a gorfodaeth filwrol i rym, caiff bywyd un o heddychwyr amlycaf Cymru yn ystod yr 20fed ganrif ei gofio mewn cyfrol newydd gan wasg Y Lolfa.

darllenwch mwy

Dathlu Dwynwen

25/01/2016
Categori: Celfyddydau, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae heddiw yn ddathliad nawddsant y cariadon, Santes Dwynwen inni’r Cymry a gadewch inni atgoffa’n hunain o bwy oedd Dwynwen. 
 
Y gred yw mai Dwynwen oedd merch ieuengaf y brenin Brychan Brycheiniog o’r bumed ganrif. Merch brydferth iawn yn ôl y son ac mae llawer barddoni amdani dros y canrifoedd, yn cynnwys y bardd Dafydd ap Gwilym.
 
Yn ôl yr stori, roedd Maelon Dafodrill eisiau priodi Dwynwen ond roedd ei thad eisoes wedi trefnu iddi briodi rhywun arall. Gan glywed hyn, mae Maelon yn gwylltio ac mae'n treisio Dwynwen.
 
Dihangogdd Dwynwen i'r goedwig i alaru. Yno,  mae'n gweddïo ar Dduw i'w helpu i anghofio Maelon. Pan mae ...

darllenwch mwy

Dim toriadau i Gyngor Llyfrau Cymru

20/01/2016
Categori: Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi na fydd yna doriadau i gyllideb Cyngor Llyfrau Cymru wedi’r cwbl. 
 
Fe ddywedodd y Gweinidog Diwylliant, Ken Skates ar lawr y Siambr heddiw eu bod wedi ailystyried y toriadau, “Mae Llywodraeth Cymru wedi adolygu ei ostyngiad arfaethedig ar gyllid Cyngor Llyfrau Cymru, ac o ystyried yr effaith bydd hyn yn ei gael ar y diwydiant cyhoeddi, penderfynwyd y dylai ei gyllideb ar gyfer y flwyddyn nesaf aros ar yr un lefel a’r flwyddyn hon,” meddai wrth Aelodau Cynulliad."
 
Roedd y Cyngor Llyfrau yn wynebu toriad o £374,000 mewn cyllideb gwerth £3,526,000, sef 10.6%.
 
Cafodd llythyr agored ei anfon dd ...

darllenwch mwy

Dathlu pobl a hanes y Cymoedd

19/01/2016
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Fel rhan o wythnos Caru’r Cymoedd, bydd S4C yn darlledu nifer o raglenni am gymoedd De Cymru i ddathlu eu pobl, eu hanes a’u tirwedd.
 
Trwy ddrama, cerddoriaeth, rhaglenni dogfen a materion cyfoes, cawn fwrw golwg o’r newydd ar gymoedd y de ddwyrain, gyda chyfres newydd trwy lygaid y darlledwr Roy Noble yn binacl ar y cyfan.
 
Meddai Dafydd Rhys, Cyfarwyddwr Cynnwys S4C ”Mae gan gymoedd de Cymru hanes a thraddodiadau cryf a chyfoethog sy’n cael eu hadlewyrchu yn y pecynnau o raglenni yn wythnos Caru’r Cymoedd. O hanes diwydiannau’r cymoedd i’r traddodiadau megis corau meibion a bandiau pres, streic y glowyr 1984/85 i unigoli ...

darllenwch mwy

Galw am ailystyried toriadau i Gyngor...

18/01/2016
Categori: Celfyddydau, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae yna lythyr agored wedi’i ddrafftio gan weisg llyfrau Cymraeg, awduron ac ysgolheigion yn galw ar y Gweinidog Diwylliant, Ken Skates i ailystyried y toriadau arfaethedig i gyllideb Cyngor Llyfrau Cymru. 
 
Mae’r llythyr yn nodi "Yn gymuned o awduron ac ysgolheigion Cymraeg, ysgrifennwn atoch i fynegi ein pryder a'n siom o glywed am y toriadau arfaethedig i gyllideb Cyngor Llyfrau Cymru. Dyma ostyngiad o 10.6% yn yr arian a roddir i'r Cyngor Llyfrau, sef lleihad o £374,000."
 
Ymhlith y cwmniau sydd wedi arwyddo yw Gwasg Y Lolfa a Gwasg Carreg Gwalch, gyda Dr. Angharad Price o Brifysgol Bangor yn flaenllaw yn yr ymgyrch.  
 
Maent yn honni y ...

darllenwch mwy

Cynlluniau i greu canolfan dreftadaet...

15/01/2016
Categori: Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Bydd cyfres o sesiynau galw heibio yn dechrau’r wythnos nesaf er mwyn i bobl gael gwybod mwy am y cynnig i adleoli casgliad Astudiaethau Lleol Gwasanaethau Llyfrgell Caerdydd. 
 
Mae’r casgliad yn cael ei gadw ar hyn o bryd yn adeilad y Cyngor yn Dominions Way ac mae angen dod o hyd i safle parhaol, cynaliadwy ar ei gyfer. Cynigir ei roi yn Llyfrgell Cathays, byddai’r adeilad rhestredig Gradd II hanesyddol, yn addas iawn ar gyfer y gwasanaeth Astudiaethau Lleol. 
 
Mae Cyngor Dinas Caerdydd yn awyddus i glywed barn defnyddwyr y llyfrgell a phartïon perthnasol am adleoli’r gwasanaethau Astudiaethau Lleol i Lyfrgell Cathays er mwyn creu Cano ...

darllenwch mwy

Nofelydd yn trafod ei chynnyrch diwed...

15/01/2016
Categori: Celfyddydau, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Bydd un o awduron mwyaf poblogaidd Cymru, Caryl Lewis, yn ymweld â Chastell Aberteifi ddydd Iau, ar yr 21ain o Ionawr am 10.30 er mwyn trafod ei nofel ddiweddaraf, Y Bwthyn.
 
Medd un o’r trefnwyr, Richard Vale, ‘Mae croeso cynnes i bawb sydd wedi mwynhau y nofel gampus hon. Byddwn yn cwrdd yn Ystafell Tŵr y Castell am ryw awr a hanner, a cheir cyfle i holi cwestiynau am y nofel a gwaith Caryl yn gyffredinol’.
 
Nofel gynnil, delynegol yw’r Bwthyn am hanes Owen, a ddaw i aros yn y bwthyn ar fferm fynyddig Enoch ac Isaac, Hen Hafod. Yno, mae bywydau’r tri yn newid am byth.
 
Canmoliaeth
 
Mae Y Bwthyn eisoes wedi d ...

darllenwch mwy

Nofel newydd Bethan Gwanas yn nofel y...

07/12/2015
Categori: Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae nofel ddiweddaraf yr awdures Bethan Gwanas wedi cael ei gwneud yn nofel y mis gan wefan Cyngor Llyfrau Cymru Gwales.com ac fe fydd I Botany Bay yn sicr yn anrheg poblogaidd ar gyfer y Nadolig. 
 
Fe fydd ei nofel gyntaf i oedolion ers bron i ddegawd. Er iddi ysgrifennu nifer o lyfrau i blant, hunangofiant a llu o bethau eraill yn y degawd diwethaf, dyma ei nofel gyntaf i oedolion ers Hi Oedd fy Ffrind a gyhoeddwyd yn 2006."
 
Yn ôl Bethan: “Do, mi ges i drafferth efo hon. Mae hi wedi bod yn fwy o waith na’r llyfrau eraill i gyd efo’i gilydd a deud y gwir! Ond diolch byth, mae hi’n barod rŵan, a dwi’n gobeithio i’r nefoedd y byd ...

darllenwch mwy

Dewi Prysor yn lansio'i nofel Rifiera...

04/12/2015
Categori: Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae’r awdur poblogaidd Dewi Prysor yn lansio’i nofel ddiweddaraf dros y penwythnos ac mae Rifiera Reu yn gymysgedd o ddireidi a hiwmor tywyll. 
 
Mae’n dilyn ymdrechion criw o ffrindiau i ddathlu Eclips 2015, y Gorleuad a Chyhydnos y Gwanwyn trwy gynnal y parti gorau a welwyd erioed – gyda chymorth deliwr cyffuriau lleol, cerddoriaeth da a broc môr hynod o annisgwyl.  
 
Wedi achub jiwcbocs rhag y sgip, mae criw o drop-owts canol oed yn cael syniad. Heb yn wybod iddyn nhw, dyma’r syniad gorau gafodd unrhyw gasgliad o misffits methiannus erioed. Wedi cyfres o gyd-ddigwyddiadau, maen nhw’n dechrau credu bod ffawd ...

darllenwch mwy