Canlyniadau Chwilio yn categori Llenyddiaeth

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 433 cofnodion | Tudalen 3 o 44

Cystadleuaeth Llyfr y Flwyddyn 2019 –...

11/06/2019
Categori: Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Deunaw awdur disglair, deunaw cyfrol gofiadwy, deg gwobr a dau brif dlws - dyna’r gymysgedd greadigol fydd yn sicrhau bod Noson Wobrwyo Llyfr y Flwyddyn 2019 yn llawn drama ac emosiwn.

darllenwch mwy

Prifysgol Abertawe yn noddi'r Babell ...

07/06/2019
Categori: Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Llenyddiaeth, Newyddion

Ar drothwy blwyddyn ei chanmlwyddiant, mae Prifysgol Abertawe wedi cyhoeddi y bydd yn noddi’r Babell Lên yn Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy 2019.

darllenwch mwy

Lansio Her Gyfieithu o'r Bwyleg i'r G...

06/06/2019
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae’r Gyfnewidfa Lên Cymru a Wales PEN Cymru wedi lansio cystadleuaeth Her Gyfieithu 2019. Yr her eleni fydd cyfieithu dwy gerdd o’r Bwyleg i’r Gymraeg.

darllenwch mwy

Hwlffordd yn croesawu Trysorau’r genedl

04/06/2019
Categori: Addysg, Celfyddydau, Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Bydd arddangosfa Trysorau, sy'n cynnwys rhai o eitemau mwyaf hanesyddol ac unigryw Cymru yng Nglan-yr-afon, Hwlffordd, yn cael ei lansio'n swyddogol nos Iau yma.

darllenwch mwy

Prif Weithredwr yr Urdd yn diolch i a...

03/06/2019
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Chwaraeon, Eisteddfod yr Urdd, Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Ar ddiwrnod olaf Eisteddfod Yr Urdd Caerdydd a’r Fro 2019 fe ddiolchodd Sian Lewis, Prif Weithredwr Urdd Gobaith Cymru, i athrawon a hyfforddwyr Cymru am sicrhau bod safon a nifer y cystadlu yn yr Eisteddfod eleni yn uwch nag erioed. Nhw, meddai, yw ‘asgwrn cefn y mudiad’.

darllenwch mwy

Brennig Davies o Fro Morgannwg yn cip...

31/05/2019
Categori: Celfyddydau, Eisteddfod yr Urdd, Llenyddiaeth, Newyddion

Enillydd Coron Eisteddfod Caerdydd a’r Fro 2019 yw Brennig Davies, myfyfyriwr blwyddyn gyntaf ym Mhrifysgol Rhydychen lle mae’n astudio Saesneg.

darllenwch mwy

Awdur yn cyhoeddi ei nofel gyntaf 'ar...

31/05/2019
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Disgrifiodd Manon Steffan Ros, awdures Llyfr Glas Nebo, nofel gyntaf Cynan Llwyd a gyhoeddwyd yr wythnos hon gan Wasg y Lolfa, fel un “rymus, ddinesig a wnaeth i mi ddal f’anadl o’r dechrau i’r diwedd.”

darllenwch mwy

Iestyn Tyne yn ennill Cadair Eisteddf...

30/05/2019
Categori: Eisteddfod yr Urdd, Llenyddiaeth, Newyddion

Y cerddor a'r bardd Iestyn Tyne yw enillydd Cadair Eisteddfod yr Urdd Caerdydd a'r Cylch 2019.

darllenwch mwy

Cynnydd yn y nifer sy’n cystadlu yn E...

24/05/2019
Categori: Addysg, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Chwaraeon, Eisteddfod yr Urdd, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Wrth i’r paratoadau funud olaf ar gyfer Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Caerdydd a’r Fro 2019 fynd rhagddynt mae Urdd Gobaith Cymru wedi cyhoeddi cynnydd yn y nifer sydd wedi cofrestru i gystadlu yng nghystadlaethau Eisteddfod yr Urdd eleni.

darllenwch mwy

Ysbrydoli cenhedlaeth newydd o ferche...

22/05/2019
Categori: Gwleidyddiaeth, Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Yr wythnos hon fe fydd Gwasg y Lolfa yn cyhoeddi Genod Gwych a Merched Medrus gan Medi Jones-Jackson.

darllenwch mwy