Canlyniadau Chwilio yn categori Llenyddiaeth

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 581 cofnodion | Tudalen 2 o 59

Cyhoeddi rhaglen lawn Tafwyl 2021

15/04/2021
Categori: Addysg, Ar-lein, Bwyd, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Chwaraeon, Hamdden, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae'r artistiaid a fydd yn perfformio yng ngŵyl Tafwyl ym mis Mai wedi cael eu cyhoeddi, gyda'r Wyl eleni unwaith eto yn llawn dop o weithgareddau, a fydd yn cael ei ffrydio'n rhithiol i aelwydydd led-led Cymru a'r byd.

darllenwch mwy

Lansio cystadleuaeth farddoniaeth i b...

15/04/2021
Categori: Addysg, Celfyddydau, Chwaraeon, Cystadlaethau, Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

I ddathlu fod ein tîm pêl-droed cenedlaethol wedi cyrraedd rowndiau terfynol Ewro 2020, mae Cymdeithas Bêl-droed Cymru a Llenyddiaeth Cymru wedi dod ynghyd i lansio Cystadleuaeth Farddoniaeth ecsgliwsif Cymru Ewro 2020.

darllenwch mwy

Awdur newydd yn cyhoeddi Harry Potter...

12/04/2021
Categori: Addysg, Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae awdur newydd, Simon Rodway, wedi ceisio mynd ati i greu yr ‘Harry Potter Cymraeg’ wrth gyhoeddi ei nofel gyntaf i blant, Cadi Goch a’r Ysgol Swynion, gyda Gwasg Y Lolfa.

darllenwch mwy

Cyhoeddi nofel newydd i blant yn traf...

30/03/2021
Categori: Addysg, Iechyd, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae nofel newydd i blant rhwng 9 a 12 oed wedi cael ei gyhoeddi gan Wasg Y Lolfa yn rhoi sylw i orbryder.

darllenwch mwy

Cyhoeddi rhestr testunau Eisteddfod A...

29/03/2021
Categori: Addysg, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Hamdden, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Gyda’r Eisteddfod wedi’i gohirio yng Ngheredigion eto eleni yn sgil COVID-19, roedd y trefnwyr yn awyddus iawn i greu rhestr testunau ychydig yn wahanol i’r arfer er mwyn i bobl gael cyfle i gystadlu yn dilyn cyfnod o ddwy flynedd.

darllenwch mwy

Penodi cwmni i arwain cynllun datblyg...

26/03/2021
Categori: Amgylchedd, Celfyddydau, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae Amgueddfa Cymru wedi penodi'r Rural Office for Architecture i arwain y gwaith o ddatblygu uwchgynllun cysyniadol fydd yn llywio datblygiad Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, yng nghanol y brifddinas, yn ganolfan diwylliannol a chreadigol i’r genedl.

darllenwch mwy

Adleisiau Pengwern a'r oesoedd a fu y...

15/03/2021
Categori: Celfyddydau, Llenyddiaeth, Newyddion

Yr wythnos hon mae Gwasg Y Lolfa yn cyhoeddi nofel newydd gan yr awdur o Dre Taliesin ger Aberystwyth, Martin Davis.

darllenwch mwy

Awdur llwyddiannus yn ysgrifennu ei l...

10/03/2021
Categori: Addysg, Celfyddydau, Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae’r awdur Huw Davies sydd wedi cyrraedd rhestr fer gwobr llenyddol Saesneg wedi troi i ysgrifennu yn Gymraeg, gan gydweithio gyda’r arlunwraig Lowri Roberts i gyhoeddi llyfr newydd gyda Gwasg y Lolfa, Ben Llestri a'r Bwced Ych-a-fi.

darllenwch mwy

Cyhoeddi llyfr newydd yng nghyfres Cyw

08/03/2021
Categori: Addysg, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae Bolgi a’r Ŵyn Bach, sef y llyfr nesaf yng nghyfres poblogaidd Cyw gan Anni Llŷn, yn dilyn un o ffrindiau gorau Cyw wrth iddo edrych ar ôl oen bach Guto’r Ffermwr. Mae ynddi neges bwysig am gydraddoldeb, dathlu amrywiaeth, a thrin pawb yr un peth.

darllenwch mwy

Cymru'n dathlu Diwrnod y Llyfr

04/03/2021
Categori: Addysg, Ar-lein, Llenyddiaeth, Newyddion

Heddiw oedd Diwrnod y Llyfr ac mi roedd yn gyfle i filoedd o blant o bob oed fynd i'r ysgol yn gwisgo fel ei hoff gymeriad mewn llyfr.