Canlyniadau Chwilio yn categori Llenyddiaeth

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 452 cofnodion | Tudalen 2 o 46

Edrych yn ôl ar ddathliadau Diwrnod O...

16/09/2019
Categori: Addysg, Celfyddydau, Gwleidyddiaeth, Llenyddiaeth, Newyddion

Union 619 o flynyddoedd i heddiw, fe gyhoeddwyd Owain Glyn Dŵr yn Dywysog Cymru ac ers hynny yr ydym yn dathlu diwrnod ein harwr cenedlaethol.

Dyddiad cau newydd i Wobr Goffa Danie...

09/09/2019
Categori: Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Llenyddiaeth, Newyddion

Cofiwch fod dyddiad cau newydd ar gyfer cystadleuaeth Gwobr Goffa Daniel Owen Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion - a bod y dyddiad hwn yn prysur agosáu.

darllenwch mwy

Miloedd yn gorymdeithio dros annibyni...

09/09/2019
Categori: Addysg, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Iaith, Iechyd, Llenyddiaeth, Newyddion

Daeth dros 5000 o gefnogwyr i Ferthyr dros y penwythnos i gymryd rhan mewn gorymdaith trwy’r dref yn cefnogi annibyniaeth i Gymru.

Cyhoeddi cyfrol yn adrodd hanes merch...

09/09/2019
Categori: Addysg, Llenyddiaeth, Newyddion

Cafodd cyfrol gan Wasg y Lolfa ei lansio dros y penwythnos yn adrodd hanes difyr ac onest menywod o bob rhan o Gymru.

darllenwch mwy

Atgofion plentyndod yn Rhyl yn ysbryd...

03/09/2019
Categori: Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae atgofion o blentyndod yr awdur Gareth W. Williams o’r Rhyl yn y 1960au wedi ysbrydoli ar ei nofel newydd gan Wasg Gomer, am is-fyd brawychus mewn tref hafaidd lân.

darllenwch mwy

Penodi pedwar i fwrdd y Llyfrgell Gen...

30/08/2019
Categori: Llenyddiaeth, Newyddion

Mae Dafydd Elis Thomas Dirprwy Weinidog dros Ddiwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth wedi cyhoeddi pedwar penodiad newydd i Fwrdd Ymddiriedolwyr Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

darllenwch mwy

Disgyblion ysgol yn creu cerdd i garf...

28/08/2019
Categori: Addysg, Celfyddydau, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae Cymdeithas Bêl-droed Cymru mewn partneriaeth â Llenyddiaeth Cymru wedi rhyddhau cerdd a ysgrifennwyd gan blant ysgol i gefnogi ymgyrch ragbrofol Ewro 2021 Merched UEFA Cymru.

darllenwch mwy

Cyhoeddi taith i gynhyrchiad Llyfr Gl...

27/08/2019
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae Cwmni’r Frân Wen wedi cyhoeddi taith addasiad llwyfan o Llyfr Glas Nebo, y nofel ôl-apocalyptaidd gan Manon Steffan Ros.

darllenwch mwy

Her ddarllen i blant yn llyfrgelloedd...

21/08/2019
Categori: Addysg, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae sialens ddarllen yr Haf wedi dechrau i blant yn llyfrgelloedd ar hyd a lled Sir Conwy.

darllenwch mwy

Dyma wythnos Eisteddfod Conwy 2019: C...

12/08/2019
Categori: Addysg, Amgylchedd, Ar-lein, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Chwaraeon, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Hamdden, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Dyma oedd wythnos Eisteddfod Conwy 2019. Er gwaetha’r glaw diwedd yr wythnos, bu’n Eisteddfod hynod lwyddiannus, gyda llawer o uchafbwyntiau yn dod i’r cof.

darllenwch mwy