Canlyniadau Chwilio yn categori Llenyddiaeth

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 583 cofnodion | Tudalen 1 o 59

Awdur yn cyhoeddi nofel newydd amsero...

16/06/2021
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae'r awdur blaenllaw, Jerry Hunter yn cyhoeddi nofel newydd gyda Gwasg y Lolfa gyda mudiad Black Lives Matter yn ysbrydoliaeth.

darllenwch mwy

Ymchwilydd o Brifysgol Bangor yn cyd-...

14/06/2021
Categori: Addysg, Amgylchedd, Celfyddydau, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae gan Dr Sarah Pogoda o Ysgol Ieithoedd, Llenyddiaethau ac Ieithyddiaeth Prifysgol Bangor ddiddordeb mewn mathau amgen o ddigwyddiadau artistig a ffyrdd o gael profiad o’r celfyddydau, ac mae wedi bod yn cyd-drefnu cyfres o ddigwyddiadau celfyddydol amgen a gynhelir ar 21-27 Mehefin. Mae'r gyfres o ddigwyddiadau byw, yn yr awyr agored ac o dan do, yn cynnwys dawns, cerddoriaeth, perfformio, barddoniaeth, arddangosfeydd, teithiau cerdded celf, ffilm a mwy yn cael eu datblygu yn unol ag amodau iechyd a diogelwch Covid-19. Meddai Sarah: “Mae gen i ddiddordeb gweld sut mae cynulleidfaoedd yn ymateb i ddigwyddiadau celfyddydau byw arloesol, a allai fod yn arbrofol ac yn an ...

darllenwch mwy

Yr Ewros ac Aaron Ramsey yn ysbrydoli...

09/06/2021
Categori: Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Gyda’r Ewros ar fin dechrau mae’r awdures arobryn Manon Steffan Ros yn cyhoeddi nofel newydd gyda phêl-droed yn ganolog iddi.

darllenwch mwy

Kayley Sydenham o Gasnewydd yn Brifar...

04/06/2021
Categori: Addysg, Eisteddfod yr Urdd, Llenyddiaeth, Newyddion

Wrth i Eisteddfod T ddod i derfyn ym mhrydferthwch arfordir Bae Ceredigion, cyhoeddwyd mai Prifardd Eisteddfod T yw Kayley Sydenham o Gasnewydd.

darllenwch mwy

Sioned Medi Howells o Bencader yn Bri...

03/06/2021
Categori: Addysg, Eisteddfod yr Urdd, Llenyddiaeth, Newyddion

Sioned Medi Howells o New Inn ger Pencader yw Prif Lenor Eisteddfod T 2021, gyda darn o waith sy’n “gadael y darllenydd yn ysu am fwy” yn ôl y beirniad a’r awdur Caryl Lewis.

darllenwch mwy

Tafwyl yn cynnal gŵyl gerddorol fyw c...

17/05/2021
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Llenyddiaeth, Newyddion

Ar ddydd Sadwrn 15 Mai cynhaliwyd y 15fed Tafwyl; wrth i gynulleidfa o 500 fwynhau’r ŵyl yng Nghastell Caerdydd.

darllenwch mwy

Y bardd a'r academydd Mererid Hopwood...

12/05/2021
Categori: Addysg, Ar-lein, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Bydd academydd a bardd o Brifysgol Aberystwyth ar raglen Gŵyl y Gelli eleni, a ddarlledir am ddim ar-lein o'r Gelli Gandryll o 26 Mai tan 6 Mehefin.

darllenwch mwy

Ysgol yn dathlu diwrnod rhyngwladol y...

12/05/2021
Categori: Addysg, Amgylchedd, Llenyddiaeth, Newyddion

Dathlir Diwrnod Rhyngwladol y Gwenyn ar Fai 20fed, sef diwrnod i godi ymwybyddiaeth am bwysigrwydd gwenyn i’n hamgylchfyd, sicrwydd bwyd, a ffermio cynaliadwy. Eleni am y tro cyntaf mae Ysgol Y Fenni yn dathlu’r diwrnod.

darllenwch mwy

Dyddiad cau Eisteddfod Amgen yn agosáu

11/05/2021
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae llai nag wythnos i fynd tan ddyddiad cau cystadlaethau llwyfan unigol a chystadlaethau Y Lle Celf yn Eisteddfod AmGen eleni.

darllenwch mwy

Cyfrol newydd yn archwilio hanes amle...

07/05/2021
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae Simon Brooks yn cyhoeddi cyfrol newydd gyda Gwasg Prifysgol Cymru yn archwilio i hanes lleiafrifoedd ethnig a'r gwareiddiad Cymraeg.

darllenwch mwy