Canlyniadau Chwilio yn categori Llenyddiaeth

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 542 cofnodion | Tudalen 1 o 55

Llyfr newydd i ddathlu'r daith i anni...

21/10/2020
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Llenyddiaeth, Newyddion

Fe gyhoeddir cyfrol newydd Annibyniaeth / Independence gan Mari Emlyn sy’n canolbwyntio’n bennaf ar y pedair blynedd diwethaf, rhwng 2016 a 2020.

darllenwch mwy

Y cyn aelod seneddol Elfyn Llwyd yn c...

19/10/2020
Categori: Gwleidyddiaeth, Llenyddiaeth, Newyddion

Y mis hwn cyhoeddir atgofion y cyn Aelod Seneddol, Elfyn Llwyd. Bydd Betws a’r Byd, a gyhoeddir gan wasg y Lolfa, yn adrodd ac yn datgelu straeon o du mewn y Blaid a gweinyddiaeth San Steffan.

darllenwch mwy

Cyhoeddi casgliad o gerddi yn clodfor...

16/10/2020
Categori: Addysg, Llenyddiaeth, Newyddion

Cyhoeddir teyrnged mewn cerddi i un o feirdd mwyaf disglair ein cenedl, Waldo Williams, y bardd o Sir Benfro gan wasg Y Lolfa.

darllenwch mwy

'Cofiwch y gwenyn': neges llyfr newyd...

14/10/2020
Categori: Addysg, Amgylchedd, Iechyd, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae llyfr newydd sy'n cael ei gyhoeddi gan Wasg y Lolfa yn gweld awdures newydd Carys Glyn ac artist o fri Ruth Jên yn cydweithio i gyfuno rhai o anifeiliaid y Mabinogi a’r broblem gyfoes o wenyn yn diflannu i greu antur gyda neges newydd sbon i blant - Criw’r Coed a’r Gwenyn Coll.

darllenwch mwy

Penodi prifardd yn Athro’r Gymraeg Pr...

13/10/2020
Categori: Addysg, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae’r Prifardd Mererid Hopwood wedi ei phenodi’n Athro’r Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd ym Mhrifysgol Aberystwyth. Bydd yr Athro Hopwood yn cychwyn yn ei rôl newydd ddechrau mis Ionawr 2021.

darllenwch mwy

Cyhoeddi'r cofiant cyflawn cyntaf eri...

08/10/2020
Categori: Celfyddydau, Llenyddiaeth, Newyddion

Fe fydd Gwasg y Lolfa yn cyhoeddi cofiant cyflawn cyntaf y bardd a'r llenor Cynan hanner canmlwyddiant ers marwolaeth y cyn-archdderwydd.

darllenwch mwy

Cyhoeddi hunangofiant un o arloeswyr ...

06/10/2020
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Llenyddiaeth, Newyddion

Y mis hwn cyhoeddir hunangofiant un sydd wedi bod wrth galon rhai o’r datblygiadau a’r penderfyniadau pwysicaf yn hanes y diwylliant Cymraeg. Gwasg y Lolfa sy’n cyhoeddi Dwi isio bod yn..., hunangofiant y canwr, darlledwr a’r dyn busnes Huw Jones.

darllenwch mwy

Cyhoeddi adolygiad annibynnol o Lyfrg...

30/09/2020
Categori: Addysg, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae adolygiad annibynnol wedi’i gynnal yn edrych ar holl lywodraethiant ac effeithlonrwydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

darllenwch mwy

Cyfrol newydd yn codi arian at hosbis...

03/09/2020
Categori: Addysg, Iechyd, Llenyddiaeth, Newyddion

Ers iddo agor yn 1999 mae Tŷ Hafan, yr elusen sydd yn cynnig gofal a chymorth i blant a phobl ifanc sy’n byw bywydau byr, wedi cefnogi dros 850 o blant a’u teuluoedd. Fel rhan o ymgyrch codi arian at yr elusen hon mae un o’i gwirfoddolwyr, Juliet Bebbington, wedi ysgrifennu cyfrol hwyliog i blant gynradd gyda’r holl elw yn mynd tuag at yr hosbis.

darllenwch mwy

Ydych chi’n gymwys i gymorth gan Gron...

02/09/2020
Categori: Addysg, Arian a Busnes, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Bydd sefydliadau sy'n rhan o'r sector diwylliant a threftadaeth yn gallu gweld a ydynt yn gymwys i wneud cais am gymorth ariannol o Gronfa Adferiad Diwylliannol Llywodraeth Cymru, sy’n werth cyfanswm o £53 miliwn.

darllenwch mwy