Canlyniadau Chwilio yn categori Llenyddiaeth

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 558 cofnodion | Tudalen 1 o 56

Ysbrydoli pobl i hel hanes yn ddigido...

11/12/2020
Categori: Addysg, Ar-lein, Hamdden, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Wrth i lawer o amgueddfeydd, llyfrgelloedd a archifdai fod ar gau ynghanol y pandemig, mae rhaglen Cymunedau Digidol Cymru a chynllun WiciMôn yn cynnal sesiwn rithiol Hel hanes yn ddigidol i ysbrydoli’r haneswyr yn ein plith nos Lun yma.

darllenwch mwy

Cyhoeddi rhifyn Gaeaf O'r Pedwar Gwynt

10/12/2020
Categori: Addysg, Celfyddydau, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae rhifyn Gaeaf O'r Pedwar Gwynt wedi cael ei gyhoeddi gyda Jerry Hunter, Pwyll ap Sion ag R Gareth Wyn Jones ymhlith yr ysgrifennwyr, gyda llu o bynciau yn cael eu trafod yn cynnwys teyrnged i'r newyddiadurwraig nodedig Jan Morris.

darllenwch mwy

Poster newydd yn cyfleu pwysigrwydd e...

08/12/2020
Categori: Addysg, Amgylchedd, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Yn dilyn y ddiddordeb mewn pwysigrwydd cadw enwau llefydd Cymraeg mae’r Lolfa a Chymdeithas Enwau Lleoedd Cymru wedi cydweithio i gyhoeddi poster newydd sy’n cynnwys cerdd gan Twm Morys ar lun o Nant Ffrancon.

darllenwch mwy

Portreadau o gymeriadau lliwgar cefn ...

07/12/2020
Categori: Addysg, Celfyddydau, Llenyddiaeth, Newyddion

O Dewi Emrys i W H Davies, mae gan Gymru lu o enwogion oedd yn hoff o grwydro. Ac mewn llyfr newydd mae’r awdur Goronwy Evans o Lanbed wedi ysgrifennu portreadau o ddegau ohonynt. Ar Grwydir Eto yw teitl y gyfrol a gyhoeddir gan Wasg y Lolfa sy’n ddilyniant i’w gyfrol Ar Grwydir a gyhoeddwyd yn 2016.

darllenwch mwy

Cyhoeddi cyfrol am Hanes Cymru drwy'r...

04/12/2020
Categori: Addysg, Llenyddiaeth, Newyddion

Wedi llwyddiant y podlediad poblogaidd, Dim Rŵan na Nawr cyhoeddir cyfrol gan wasg y Lolfa sy’n dod â’r podlediad rhwng dau glawr - Dim Rŵan na Nawr: Hanes Cymru Drwy’r Oesoedd.

darllenwch mwy

Cyhoeddi cofiant Cymraeg ar lwyfan Au...

03/12/2020
Categori: Addysg, Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae gwasg Y Lolfa newydd ryddhau fersiwn lafar o hunangofiant Huw Jones Dwi isio bod yn... ar blatfform Audible.

darllenwch mwy

Cyhoeddi cyfrol yn astudio llenyddiae...

03/12/2020
Categori: Addysg, Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae cyfrol newydd yn cael ei chyhoeddi yr wythnos hon gan Wasg Prifysgol Cymru sy'n mynd ati i edrych ar lenyddiaeth plant y bedwaredd ganrif ar bymtheg.

darllenwch mwy

Cyhoeddi cyfrol gyntaf Fflur Dafydd e...

02/12/2020
Categori: Celfyddydau, Llenyddiaeth, Newyddion

Yr wythnos hon cyhoeddir llyfr cyntaf Fflur Dafydd yn y Gymraeg ers deng mlynedd gyda Gwasg Y Lolfa.

darllenwch mwy

Gohirio Eisteddfod yr Urdd Sir Ddinby...

01/12/2020
Categori: Addysg, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Chwaraeon, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae'r Urdd wedi penderfynu gohirio Eisteddfod yr Urdd Sir Ddinbych tan fis Mai 2022, a hynny er mwyn gwarchod iechyd a lles aelodau, gwirfoddolwyr a swyddogion yr Urdd yn ogystal â’r cyhoedd.

darllenwch mwy

Cefnogwyr rygbi Cymru’n ysbrydoli cer...

27/11/2020
Categori: Celfyddydau, Chwaraeon, Iechyd, Llenyddiaeth, Newyddion

Wrth i Gymru baratoi i wynebu Lloegr yng Nghwpan y Cenhedloedd ddydd Sadwrn yma, mae bardd o Brifysgol Aberystwyth yn gobeithio y bydd cerdd arbennig a gyfansoddodd ar gyfer gemau’r hydref yn helpu i godi calonnau cefnogwyr rygbi yn ystod cyfnod Covid-19.

darllenwch mwy