Canlyniadau Chwilio yn categori Llenyddiaeth

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 568 cofnodion | Tudalen 1 o 57

Cyhoeddi nofel newydd i blant yn traf...

30/03/2021
Categori: Addysg, Iechyd, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae nofel newydd i blant rhwng 9 a 12 oed wedi cael ei gyhoeddi gan Wasg Y Lolfa yn rhoi sylw i orbryder.

darllenwch mwy

Cyhoeddi rhestr testunau Eisteddfod A...

29/03/2021
Categori: Addysg, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Hamdden, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Gyda’r Eisteddfod wedi’i gohirio yng Ngheredigion eto eleni yn sgil COVID-19, roedd y trefnwyr yn awyddus iawn i greu rhestr testunau ychydig yn wahanol i’r arfer er mwyn i bobl gael cyfle i gystadlu yn dilyn cyfnod o ddwy flynedd.

darllenwch mwy

Penodi cwmni i arwain cynllun datblyg...

26/03/2021
Categori: Amgylchedd, Celfyddydau, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae Amgueddfa Cymru wedi penodi'r Rural Office for Architecture i arwain y gwaith o ddatblygu uwchgynllun cysyniadol fydd yn llywio datblygiad Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, yng nghanol y brifddinas, yn ganolfan diwylliannol a chreadigol i’r genedl.

darllenwch mwy

Adleisiau Pengwern a'r oesoedd a fu y...

15/03/2021
Categori: Celfyddydau, Llenyddiaeth, Newyddion

Yr wythnos hon mae Gwasg Y Lolfa yn cyhoeddi nofel newydd gan yr awdur o Dre Taliesin ger Aberystwyth, Martin Davis.

darllenwch mwy

Awdur llwyddiannus yn ysgrifennu ei l...

10/03/2021
Categori: Addysg, Celfyddydau, Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae’r awdur Huw Davies sydd wedi cyrraedd rhestr fer gwobr llenyddol Saesneg wedi troi i ysgrifennu yn Gymraeg, gan gydweithio gyda’r arlunwraig Lowri Roberts i gyhoeddi llyfr newydd gyda Gwasg y Lolfa, Ben Llestri a'r Bwced Ych-a-fi.

darllenwch mwy

Cyhoeddi llyfr newydd yng nghyfres Cyw

08/03/2021
Categori: Addysg, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae Bolgi a’r Ŵyn Bach, sef y llyfr nesaf yng nghyfres poblogaidd Cyw gan Anni Llŷn, yn dilyn un o ffrindiau gorau Cyw wrth iddo edrych ar ôl oen bach Guto’r Ffermwr. Mae ynddi neges bwysig am gydraddoldeb, dathlu amrywiaeth, a thrin pawb yr un peth.

darllenwch mwy

Cymru'n dathlu Diwrnod y Llyfr

04/03/2021
Categori: Addysg, Ar-lein, Llenyddiaeth, Newyddion

Heddiw oedd Diwrnod y Llyfr ac mi roedd yn gyfle i filoedd o blant o bob oed fynd i'r ysgol yn gwisgo fel ei hoff gymeriad mewn llyfr.

Llyfrau llafar Cymraeg ar ffonau clyf...

02/03/2021
Categori: Ar-lein, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Am y tro cyntaf mae modd gwrando ar ddetholiad lyfrau Cymraeg ar apiau Audible ac iTunes wrth i Wasg Y Lolfa ryddhau dwsin o lyfrau amrywiol Cymraeg y gellir eu mwynhau heb orfod agor llyfr na phrynu CD.

darllenwch mwy

Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn lansi...

01/03/2021
Categori: Addysg, Ar-lein, Celfyddydau, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru wedi cyhoeddi bod rhai o’i chasgliadau digidol bellach yn fyw ar blatfform ar-lein Google Arts & Culture, gan ddod â diwylliant Cymru i sylw’r byd.

darllenwch mwy

Yr Urdd yn datgelu trefniadau Eistedd...

11/02/2021
Categori: Addysg, Ar-lein, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Chwaraeon, Cystadlaethau, Eisteddfod yr Urdd, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Hamdden, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae'r Urdd wedi cyhoeddi y bydd Eisteddfod T yn ei ôl, gyda mwy o gystadlaethau na'r llynedd, gan addo profiad mwy arloesol i blant Cymru.

darllenwch mwy