Canlyniadau Chwilio yn categori Iechyd

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 345 cofnodion | Tudalen 3 o 35

Ymateb 'anhygoel' yng Ngwynedd gan wi...

25/03/2020
Categori: Addysg, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Mae Cyngor Gwynedd wedi adrodd fod degau o wirfoddolwyr a sawl grwp gwirfoddol wedi dod i'r adwy yn y Sir i ateb yr angen yn dilyn argyfwng Feirws Corona i gynnig cymorth i drigolion bregus.

darllenwch mwy

Y Prif Weinidog Mark Drakeford yn cyf...

24/03/2020
Categori: Addysg, Amgylchedd, Iechyd, Newyddion

Mae'r Prif Weinidog, Mark Drakeford wedi gofyn i'r cyhoedd aros adref os nad raid iddynt deithio, wrth i Lywodraeth Cymru gyflwyno mesurau llymach i daclo lledeaniad Feirws Corona.

darllenwch mwy

Rhybudd ynghylch sgamiau sy’n gysylti...

24/03/2020
Categori: Addysg, Iechyd, Newyddion

Mae trigolion yn Sir Gaerfyrddin yn cael eu rhybuddio ynghylch twyllwyr a galwyr diegwyddor heb wahoddiad sy’n manteisio ar ofnau ynghylch y coronafeirws.

darllenwch mwy

Cyngor Sir Gâr a chwmni Castell Howel...

23/03/2020
Categori: Bwyd, Iechyd, Newyddion

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin wedi ymuno ag un o'i brif gyflenwyr bwyd lleol i gynnig gwasanaeth dosbarthu bwyd mewn ymateb i'r argyfwng Coronafeirws.

darllenwch mwy

'Peidiwch a dod i Eryri' wrth i Barc ...

23/03/2020
Categori: Addysg, Amgylchedd, Iechyd, Newyddion

Yn dilyn y penwythnos prysuraf ers cyn cof o ran ymwelwyr ym mynyddoedd Eryri, mewn cydweithrediad â’r heddlu ac awdurdodau lleol bydd Parc Cenedlaethol Eryri yn cau ei brif feysydd parcio ac yn ymchwilio i bwerau i gau’r mynyddoedd a’r safleoedd mwyaf poblogaidd os bydd y sefyllfa‘n parhau.

darllenwch mwy

£10 miliwn o gymorth brys ar gyfer po...

20/03/2020
Categori: Addysg, Iechyd, Newyddion

Mae'r Gweinidog Tai, Julie James wedi cadarnhau bod Llywodraeth Cymru yn rhoi £10 miliwn ar gael i gynghorau yng Nghymru i'w helpu i gymryd camau yn syth ac yn uniongyrchol i ddiogelu pobl ddigartref a phobl sy'n cysgu allan yn ystod y pandemig coronafeirws.

darllenwch mwy

Gwasanaeth ymateb ffôn Covid-19 newyd...

20/03/2020
Categori: Addysg, Iechyd, Newyddion

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin wedi dechrau gwasanaeth newydd helpu a chynghori busnesau a phreswylwyr Sir Gaerfyrddin trwy gydol yr argyfwng Coronafeirws.

darllenwch mwy

Galw ar Lywodraeth Cymru i weithredu ...

20/03/2020
Categori: Gwleidyddiaeth, Iechyd, Newyddion

Y mae Cymdeithas yr Iaith yn gynyddol bryderus am iechyd un o Gyn-gadeiryddion y mudiad, Ffred Ffransis, sy’n gaeth ym Mheriw gyda'i wraig Meinir.

darllenwch mwy

Cynlluniau i greu Ceredigion ddi-blas...

19/03/2020
Categori: Amgylchedd, Iechyd, Newyddion

Mae gwaith yn mynd rhagddo gan Gyngor Ceredigion i geisio sicrhau bod Ceredigion yn ddi-blastig.

darllenwch mwy

Cyfrol sy'n cynnig gobaith mewn cyfno...

19/03/2020
Categori: Addysg, Iechyd, Newyddion

Yn rhan o gynllun Darllen yn Well, cyhoeddir cyfieithiad i’r gwerthwr gorau, Reasons to Stay Alive gan yr awdur uchel ei barch a hynod boblogaidd, Matt Haig.

darllenwch mwy