Canlyniadau Chwilio yn categori Iechyd

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 414 cofnodion | Tudalen 26 o 42

Mudiad iaith yn chwilio am greu gobai...

11/04/2018
Categori: Addysg, Chwaraeon, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Iaith, Iechyd, Newyddion

‘Gobaith newydd i’r Gymraeg’ fydd thema cyfarfod cyhoeddus mudiad Dyfodol i’r Iaith a gynhelir ar nos Fawrth, 24ain Ebrill yng nghanolfan Arad Goch, Aberystwyth.

darllenwch mwy

Dathlu a chydnabod llwyddiannau ieuen...

04/04/2018
Categori: Addysg, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Bydd Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion yn cynnal ei seremoni wobrwyo flynyddol ar 17fed o Ebrill, a fydd yn gyfle i ddathlu a chydnabod cyflawniadau a llwyddiannau’r holl bobl ifanc a fu’n rhan o’r gwasanaeth yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

darllenwch mwy

Mynydda'n ddiogel dros y Pasg

28/03/2018
Categori: Addysg, Amgylchedd, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Gan fod y clociau wedi troi, y dyddiau’n ymestyn, a’r gwanwyn yn dechrau dangos ei liwiau, mae MynyddaDiogel yn annog pawb i wirio rhagolygon y tywydd cyn mentro allan i gerdded ar y mynyddoedd y Pasg hwn.

darllenwch mwy

Ymchwilio i iechyd pobl mewn cymuneda...

27/03/2018
Categori: Addysg, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Pa fathau o bethau sy'n effeithio ar iechyd a llês pobl mewn cymunedau gwledig yn y canolbarth? Dyma gwestiwn o blith nifer o gwestiynau eraill yn ymweud â iechyd a lles trigolion yn y canolbarth mewn cyfarfod a drefnir gan Ganolfan Rhagoriaeth mewn Ymchwil Iechyd Gwledig, Prifysgol Aberystwyth nos Iau, 5 Ebrill 2018.

darllenwch mwy

Lansio pecyn i hyrwyddo'r Gymraeg yn ...

26/03/2018
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iaith, Iechyd, Newyddion

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi lansio pecyn newydd i hyrwyddo'r Gymraeg ar lefel gymunedol.

darllenwch mwy

5 unigolyn am newid eu ffordd o fyw m...

23/03/2018
Categori: Addysg, Chwaraeon, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Mae cyn chwaraewr rygbi, mam yn ei harddegau a nyrs plant ymysg pum person sydd wedi’u dewis i serennu mewn rhaglen iechyd a ffitrwydd newydd ar S4C.

darllenwch mwy

Beirniadu Gweinidog am wrthod cryfhau...

21/03/2018
Categori: Iaith, Iechyd, Newyddion

Mae ymgyrchwyr iaith wedi beirniadu penderfyniad Gweinidog y Gymraeg i wrthod argymhelliad trawsbleidiol i wella'r Safonau Iaith er mwyn sicrhau hawliau i gleifion dderbyn gofal iechyd yn Gymraeg.

darllenwch mwy

Croesawu hawliau iaith newydd i gleifion

19/03/2018
Categori: Iaith, Iechyd, Newyddion

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi croesawu argymhellion gan bwyllgor trawsbleidiol yn y Cynulliad i newid rheoliadau iaith er mwyn sicrhau bod hawliau gan gleifion i ofal wyneb yn wyneb yn Gymraeg.

darllenwch mwy

Mudiad Pawb yn cofio trychineb Fukushima

09/03/2018
Categori: Addysg, Amgylchedd, Iechyd, Newyddion

Bydd aelodau a chefnogwyr mudiad PAWB, mudiad sy’n gwrthwynebu adeiladu Wylfa B yn cyfarfod ger Pont Menai ddydd Llun yma i nodi saith blynedd ers i dri adweithydd niwclear ffrwydro ac ymdoddi yng ngorsaf Fukushima Daiichi, yn Siapan.

darllenwch mwy

Llenwi'r bwlch mewn llyfrau i famau C...

28/02/2018
Categori: Hamdden, Iaith, Iechyd, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae un Mam wedi mynd ati i lenwi’r bwlch yn y llyfrau Cymraeg sydd ar gael sydd yn darlunio realiti sefyllfa o fagu plentyn yng Nghymru gyda safbwynt Cymreig a Chymraeg drwy gyhoeddi llyfr newydd fydd yn ganllaw doniol a chynhwysfawr i rieni newydd yn y Gymraeg.

darllenwch mwy