Canlyniadau Chwilio yn categori Iechyd

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 417 cofnodion | Tudalen 2 o 42


ERROR: http://lleol.cymru/blog/results.php

Query: UPDATE Report_Post SET report_amount = report_amount + 1 WHERE post_id = 4728 AND report_type = 1 AND DATE_FORMAT(date, '%Y-%m-%d') = DATE_FORMAT(NOW(), '%Y-%m-%d')

 Errno: 1213
 Error: Deadlock found when trying to get lock; try restarting transaction
_SERVER data
  REMOTE_ADDR : 3.236.8.46
  REMOTE_PORT : 26436
SCRIPT_FILENAME : /kunden/homepages/10/d114928358/htdocs/oldhtdocs/wsb3726335107/blog/results.php
 REQUEST_METHOD : GET
  QUERY_STRING : url_full=/blog/guide/iechyd/page/2
  REQUEST_URI : /blog/guide/iechyd/page/2

Grant pwysig i ddatgelu cyfrinachau s...

23/06/2020
Categori: Addysg, Iechyd, Llenyddiaeth, Newyddion

Dyfarnwyd Prif Gymrodoriaeth Ymchwil nodedig i hanesydd o Brifysgol Aberystwyth gan Ymddiriedolaeth Leverhulme i ymchwilio i'r hyn y gall seliau eu datgelu ynglŷn â bywyd yn y canol oesoedd.

darllenwch mwy

Llywodraethau datganoledig wedi taclo...

22/06/2020
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iechyd, Newyddion

Mae pobl yn Lloegr yn credu bod y llywodraethau datganoledig wedi gwneud gwaith gwell o ymdrin gyda argyfwng Covid-19 na gweinyddiaeth Boris Johnson.

darllenwch mwy


ERROR: http://lleol.cymru/blog/results.php

Query: UPDATE Report_Post SET report_amount = report_amount + 1 WHERE post_id = 4725 AND report_type = 1 AND DATE_FORMAT(date, '%Y-%m-%d') = DATE_FORMAT(NOW(), '%Y-%m-%d')

 Errno: 1213
 Error: Deadlock found when trying to get lock; try restarting transaction
_SERVER data
  REMOTE_ADDR : 3.236.8.46
  REMOTE_PORT : 26436
SCRIPT_FILENAME : /kunden/homepages/10/d114928358/htdocs/oldhtdocs/wsb3726335107/blog/results.php
 REQUEST_METHOD : GET
  QUERY_STRING : url_full=/blog/guide/iechyd/page/2
  REQUEST_URI : /blog/guide/iechyd/page/2

Busnesau Canol trefi Sir Gaerfyrddin ...

19/06/2020
Categori: Arian a Busnes, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Mae canol trefi Sir Gaerfyrddin wrthi'n paratoi i groesawu siopwyr yn ôl ar ôl misoedd o fod ar gau oherwydd cyfyngiadau Covid-19.

darllenwch mwy

Cannoedd o dabledi digidol wedi mynd ...

17/06/2020
Categori: Ar-lein, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Iechyd, Newyddion

Yn ystod y cyfnod cau, mae cartrefi gofal ledled Cymru wedi elwa o ganlyniad i gannoedd o dabledi digidol sydd wedi cael eu dosbarthu fel rhan o gynllun gan Llywodraeth Cymru er mwyn helpu preswylwyr i gadw mewn cysylltiad â theulu a ffrindiau, ac i helpu gydag ymgyngoriadau meddygol drwy gyfleuster fideo.

darllenwch mwy

Pasg hapus hwyr i drigolion Gwynedd

17/06/2020
Categori: Hamdden, Iechyd, Newyddion

Mae Cyngor Gwynedd wedi derbyn 3,000 o Wyau Pasg gan yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol oedd i fod i gael eu defnyddio yn ystod helfa Wyau Pasg ym mis Ebrill, ond yn amlwg yn sgil pandemig Covid-19 ni fu hyn yn bosib.

darllenwch mwy

Pennaeth Newydd Ysgol Filfeddygol Gyn...

17/06/2020
Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Iechyd, Newyddion

Mae pennaeth newydd Ysgol Gwyddor Filfeddygol gyntaf Cymru yn dweud bod y datblygiad yn gyfle euraidd i genhedlaeth nesaf y genedl.

darllenwch mwy

Cefnogaeth ledled Cymru i hyfforddian...

15/06/2020
Categori: Addysg, Ar-lein, Iechyd, Newyddion

Mae cwrs ar-lein newydd ar gam-drin domestig a ddatblygwyd ym Mhrifysgol Aberystwyth wedi cael cefnogaeth ledled Cymru gan sefydliadau sy'n gweithio i atal cam-drin pobl hŷn.

darllenwch mwy

Cyngor Gwynedd yn cyflwyno newidiadau...

15/06/2020
Categori: Addysg, Amgylchedd, Iechyd, Newyddion

Mae Cyngor Gwynedd wedi cyflwyno newidiadau i’w dull o ymdrin a ymylon ffyrdd yn y sir er mwyn gwarchod a hybu bioamrywiaeth.

darllenwch mwy

‘Na’ i ganoli ysgolion yn ystod argyf...

12/06/2020
Categori: Addysg, Iaith, Iechyd, Newyddion

Mae ymgyrchwyr iaith wedi ysgrifennu at arweinydd Cyngor Sir Ynys Môn, Llinos Medi, yn galw ar y cyngor i adeiladu adeilad newydd ar gyfer Ysgol Corn Hir ac i ddileu ei gynlluniau i gau ysgolion pentre fel mater o frys.

darllenwch mwy

Rhannu hadau a heulwen yng nghyfnod y...

11/06/2020
Categori: Addysg, Amgylchedd, Iechyd, Newyddion

Mae prosiect addysg a tir bwytadwy GRAFT Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, Abertawe wedi troi at drefnu ymgyrch ‘Hadau yn y Gymuned’, sy’n annog pawb i dyfu blodau haul mewn llefydd cyhoeddus er mwyn dangos cefnogaeth i weithwyr allweddol.

darllenwch mwy