Canlyniadau Chwilio yn categori Iechyd

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 345 cofnodion | Tudalen 1 o 35

Corff cig coch yn ymateb i heriau Cor...

09/04/2020
Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Iechyd, Newyddion

Mae'r corff cig coch, Hybu Cig Cymru yn mynd i’r afael â newidiadau enfawr yn y galw o’r sectorau manwerthu a gwasanaeth bwyd.

darllenwch mwy

Sianel newydd S4C Clic sy’n cynnig cy...

09/04/2020
Categori: Addysg, Celfyddydau, Iechyd, Newyddion

Mae sianel newydd wedi ei lansio ar S4C Clic sy'n ymateb i'r argyfwng COVID-19 ac sy'n adlewyrchu'r ffordd mae ein bywydau wedi newid am y tro.

darllenwch mwy

Llywodraeth Cymru yn derbyn 1,500 o g...

08/04/2020
Categori: Iechyd, Newyddion

Mae Cynllun Benthyciadau Busnes Cymru COVID-19 wedi’i ddefnyddio’n llawn ar ôl derbyn mwy na 1,500 o geisiadau mewn ychydig dros wythnos.

darllenwch mwy

Prifysgol Aberystwyth yn cynnig hyffo...

07/04/2020
Categori: Addysg, Iechyd, Newyddion

Mae prosiect ymchwil ym Mhrifysgol Aberystwyth yn cynnig hyfforddiant ar-lein am ddim i weithwyr rheng flaen ledled gwledydd Prydain sy'n delio ag achosion o gam-drin domestig ymhlith pobl hŷn yn ystod y cyfnod hwn o gyfyngiadau llym ar symudedd.

darllenwch mwy

Cyhoeddi enw i'r ysbyty dros dro yn V...

06/04/2020
Categori: Iechyd, Newyddion

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedi enwi’r ysbyty dros dro a fydd yn cael ei leoli yn Venue Cymru, Llandudnno yn Ysbyty’r Enfys.

darllenwch mwy

Edrych at ddyfodol y Gymraeg y tu hwn...

03/04/2020
Categori: Addysg, Iaith, Iechyd, Newyddion

Dros y misoedd nesaf, bydd Dyfodol i’r Iaith yn parhau i weithredu’n gadarnhaol a chreadigol dros y Gymraeg yn wyneb argyfwng dirdynnol Covid-19, gan sicrhau na fydd yr iaith yn cael ei hanwybyddu dros y cyfnod dyrys hwn.

darllenwch mwy

Prifysgol Bangor yn cyfrannu at ymchw...

03/04/2020
Categori: Addysg, Iechyd, Newyddion

Mae gwyddonwyr ym Mhrifysgol Bangor wedi ymuno â'r frwydr fyd-eang yn erbyn y pandemig COVID-19.

darllenwch mwy

Undeb yn galw am amddiffyn hyfywedd t...

03/04/2020
Categori: Amaethyddiaeth, Arian a Busnes, Iechyd, Newyddion

Mae Undeb Amaethwyr Cymru wedi ysgrifennu at archfarchnadoedd gwledydd Prydain a Chonsortiwm Manwerthu Prydain yn gofyn iddynt sicrhau bod hyfywedd tymor hir ffermydd teuluol yn cael ei amddiffyn yn ystod pandemig Covid-19.

darllenwch mwy

Mudiad gwrth niwcliar Pawb yn croesaw...

02/04/2020
Categori: Addysg, Amgylchedd, Iechyd, Newyddion

Mae mudiad gwrth niwcliar PAWB yn croesawu’r newydd bod yr Ysgrifennydd Busnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol wedi cyhoeddi gohiriad arall hyd ddiwedd Medi 2020 ar benderfynu ar gais cynllunio Wylfa Newydd gan Horizon Nuclear.

darllenwch mwy

Sefydlu gwasanaeth cadw mewn cysyllti...

01/04/2020
Categori: Ar-lein, Iechyd, Newyddion

Mae llwyfan rithwir wedi cael ei sefydly yng Ngheredigion er mwyn sicrhau bod y Cyngor yn gallu cadw mewn cysylltiad gyda thrigolion bregus ledled y Sir.

darllenwch mwy