Canlyniadau Chwilio yn categori Iechyd

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 311 cofnodion | Tudalen 1 o 32

Gwaith ar y gweill i daclo clefyd coe...

20/02/2020
Categori: Amgylchedd, Iechyd, Newyddion

Mae gwaith ar y gweill yn Sir Gaerfyrddin i fynd i'r afael â chlefyd ffwngaidd difrifol sy'n effeithio ar goed ynn ledled y Sir. Amcangyfrifir y gallai 90% o goed ynn farw o’r clefyd hwn. Does dim unrhyw driniaeth ar gael ar ei gyfer ar hyn o bryd.

darllenwch mwy

Agor uned dementia newydd yng Ngwynedd

20/02/2020
Categori: Iechyd, Newyddion

Mae Cyngor Gwynedd wedi agor uned arbenigol newydd sydd wedi’i datblygu ar gyfer pobl sy’n byw gyda dementia ym Mhlas Hedd, Bangor.

darllenwch mwy

Ymgyrch lanhau ar waith yn dilyn llif...

17/02/2020
Categori: Amgylchedd, Iechyd, Newyddion

Mae ymgyrch lanhau ar waith yn sgîl y llifogydd ar ôl Storm Dennis ac mae cymorth ariannol ar gael i'r rheiny yr effeithiwyd arnynt.

darllenwch mwy

Yr iaith Gymraeg yn sbarduno nyrs i h...

17/02/2020
Categori: Addysg, Iechyd, Newyddion

Mae’r gallu i siarad Cymraeg wedi bod yn angenrheidiol yng ngwaith myfyrwraig o Gastell Nedd sydd yn astudio Nyrsio Anabledd Dysgu a hyn fydd yn cael sylw yn yr olaf yn y gyfres o Nyrsys ar S4C nos Fercher yma.

darllenwch mwy

Cyhoeddi cyfrol o lythyrau am brofiad...

06/02/2020
Categori: Addysg, Iechyd, Llenyddiaeth, Newyddion

Cyhoeddir llyfr newydd gan Wasg yr Lolfa yr wythnos hon gyda’r nod o fedru cynnig negeseuon o obaith i bobl sy’n byw ag iselder.

darllenwch mwy

Ysgol o Wynedd yn dathlu derbyn canmo...

04/02/2020
Categori: Addysg, Iechyd, Newyddion

Mae Ysgol Maesincla yn dathlu derbyn achrediad ‘Ysgol sy’n Annog’ fel rhan o raglen genedlaethol sy’n ceisio helpu disgyblion i rannu eu teimladau a chyfathrebu.

darllenwch mwy

Dysgu am brofiadau goroeswyr yr Holoc...

28/01/2020
Categori: Addysg, Iechyd, Newyddion

Wrth i’ wledydd Prydain nodi Diwrnod Cofio’r Holocost 2020 ddoe, mae ymchwilwyr ym Mhrifysgol Aberystwyth yn gobeithio gwella bywydau pobl sy’n ffoi rhag gwrthdaro a thrais heddiw drwy astudio profiadau plant a ddihangodd o Ganolbarth Sosialaidd Cenedlaetholaidd Ewrop y 1930au a’r 1940au.

darllenwch mwy

Dathlu gwaith y Mentrau Iaith led-led...

23/01/2020
Categori: Addysg, Ar-lein, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Iaith, Iechyd, Newyddion

Am y tro cyntaf erioed, mae rhwydwaith y Mentrau Iaith wedi cynnal noson wobrwyo i ddathlu gwaith arbennig y mudiadau wrth hyrwyddo a chynyddu defnydd o’r Gymraeg mewn cymunedau yng Nghymru.

darllenwch mwy

Cyhoeddi cynlluniau ar gyfer gweithre...

21/01/2020
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iechyd, Newyddion

Mae'r Gweinidog Addysg, Kirsty Williams wedi cyhoeddi cynlluniau ar gyfer ‘gweithredu’n sensitif ac yn ofalus wrth ddysgu'r cwricwlwm newydd.

darllenwch mwy

Gwaith yn dechrau ar ailddatblygu Can...

21/01/2020
Categori: Amgylchedd, Arian a Busnes, Iechyd, Newyddion

Mae'r gwaith i ailddatblygu safle Canolfan Dulais yn nhref Llambed yng Ngheredigion ar gychwyn a chyda chymorth buddsoddiad Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop a chyllid Targedu Buddsoddiad gan Lywodraeth Cymru ,gyda buddsoddiad gwerth £3.2 miliwn yn dod i'r dref.

darllenwch mwy