Canlyniadau Chwilio yn categori Iechyd

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 540 cofnodion | Tudalen 1 o 54

Yr Eisteddfod Genedlaethol yn gwahodd...

15/01/2021
Categori: Addysg, Ar-lein, Iechyd, Newyddion

Fe fydd yr Eisteddfod Genedlaethol yn cynnal sesiynau canu a sgwrsio wythnosol er mwyn i eisteddfodwyr allu gadw cwmni mewn cyfnod anodd.

darllenwch mwy

Y Prif Weinidog yn croesawu adroddiad...

14/01/2021
Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Celfyddydau, Gwleidyddiaeth, Iechyd, Newyddion

Mae'r Prif Weinidog, Mark Drakeford wedi croesawu cyhoeddi adroddiad newydd sy’n galw am ddiwygio cyfansoddiad y Deyrnas Unedig ar “batrwm ffederal radical”,

darllenwch mwy

Ethol cadeirydd newydd i Gymdeithas y...

12/01/2021
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iechyd, Newyddion

Cafodd Rhun Wmffre Dafydd ei ethol yn gadeirydd newydd Cymdeithas y Cymod, gyda Laura Karadog yn is-gadeirydd.

darllenwch mwy

Awdurdodau yn dod ynghyd unwaith eto ...

08/01/2021
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Wrth i’r pandemig gyrraedd y nifer uchaf eto o heintiau ac amrywiaeth o’r feirws yn lledaenu mor gyflym mae Awdurdodau eisiau pwysleisio osgoi teithio yn ddiangen.

darllenwch mwy

Chwilio am ymgeiswyr i'r gyfres nesaf...

08/01/2021
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Mae rhaglen deledu ffitrwydd ac iechyd yn chwilio am bobl i ymgeisio i fod yn rhan o’r gyfres nesaf.

darllenwch mwy

Mwy na 500 o geisiadau ar gyfer cynll...

07/01/2021
Categori: Amgylchedd, Gwleidyddiaeth, Iechyd, Newyddion

Cyhoeddodd Dirprwy Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth, Lee Waters, bod mwy na 500 o geisiadau wedi dod i law i adfywio cartrefi gwag drwy gynllun grant Cartrefi Gwag, Llywodraeth Cymru sy'n werth £10 miliwn.

darllenwch mwy

Llywodraeth yn annog ysmygwyr i roi g...

06/01/2021
Categori: Addysg, Chwaraeon, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Mae ysmygwyr yn cael eu hannog i roi'r gorau i ysmygu ar ddechrau 2021 cyn cyflwyno deddfau di-fwg newydd yng Nghymru.

darllenwch mwy

Cyngor Sir Gâr yn annog pobl y Sir i ...

06/01/2021
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iechyd, Newyddion

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn annog pobl i gefnogi eu hymdrechion i ofalu am y bobl fwyaf agored i niwed drwy wrando ar gyngor Llywodraeth Cymru i aros gartref a helpu i arafu lledaeniad Covid-19 yn ein cymunedau.

darllenwch mwy

Cyfrifiad Cymru i'w gynnal ar-lein am...

05/01/2021
Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Ar-lein, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Bydd hi'n ofynnol i gartrefi ledled Cymru gymryd rhan yng Nghyfrifiad 2021 a fydd yn giplun o natur y boblogaeth am flynyddoedd i ddod, gyda'r arolwg eleni yn cael ei gynnal yn bennaf ar-lein am y tro cyntaf.

darllenwch mwy

Lansio cymuned greadigol ar-lein yng ...

05/01/2021
Categori: Addysg, Ar-lein, Iechyd, Newyddion

Mae prosiect ar y gweill yng Ngwynedd a fydd yn cynnig gweithgareddau creadigol ar-lein fydd yn hwb i gychwyn 2021 mewn ffordd bositif gan gefnogi llesiant meddyliol y trigolion.

darllenwch mwy