Canlyniadau Chwilio yn categori Iechyd

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 573 cofnodion | Tudalen 1 o 58

Cyngor Ceredigion yn annog ei thrigol...

09/04/2021
Categori: Arian a Busnes, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Wrth i holl wasanaethau manwerthu nad yw'n hanfodol ailagor o ddydd Llun yma, mae Cyngor Ceredigion yn annog ei thrigolion i siopa'n lleol a siopa'n ddiogel.

darllenwch mwy

Menyw o Geredigion yn cerdded 1,750 o...

08/04/2021
Categori: Addysg, Amgylchedd, Iechyd, Newyddion

Mae menyw 70 oed o Geredigion wedi cerdded 10,000 o gamau y dydd yn ystod pandemig y coronafeirws er mwyn cadw’n iach.

darllenwch mwy

Annog y cyhoedd i gysylltu gyda Crime...

01/04/2021
Categori: Addysg, Iechyd, Newyddion

Mae Gwasanaeth Safonau Masnach Cymru ac Crimestoppers wedi ymuno i ddarparu gwasanaeth sy’n galluogi aelodau o’r cyhoeddi i ddarparu gwybodaeth werthfawr yn ddi-enw i gadw cymunedau’n ddiogel ac yn iach.

darllenwch mwy

Lansio ap i gefnogi llesiant yn y de ...

01/04/2021
Categori: Addysg, Ar-lein, Iechyd

Mae ap newydd wedi cael ei lansio heddiw i cefnogi llesiant unigolion ledled Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro a Cheredigion.

darllenwch mwy

Lansio cod cefn gwlad newydd i helpu ...

01/04/2021
Categori: Addysg, Amgylchedd, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Mae Cod Cefn Gwlad newydd wedi cael ei lansio heddiw gan Cyfoeth Naturiol Cymru a Natural England, 70 mlynedd ers creu'r llyfryn cyntaf. Gyda mwy o bobl yn mwynhau'r awyr agored nag erioed o'r blaen, mae'r cod wedi'i ddiwygio i helpu pobl i fwynhau cefn gwlad mewn ffordd ddiogel a pharchus.

darllenwch mwy

Golwg wahanol ar fywyd a gwaith ym Mh...

31/03/2021
Categori: Addysg, Amgylchedd, Iaith, Iechyd, Newyddion

Mewn rhaglen ddogfen newydd fydd i’w gweld ar S4C ar nos Iau yma cawn ein tywys o gwmpas Parc Cenedlaethol Eryri, a chael darlun go wahanol o'r lle trwy lygaid rhai o'r unigolion sy’n byw a gweithio yma ar gyfnod nas gwelwyd ei debyg yn hanes Parc Cenedlaethol hynaf Cymru.

darllenwch mwy

​Holl arlwy etholiadol Senedd Cymru a...

31/03/2021
Categori: Addysg, Amgylchedd, Celfyddydau, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Bydd S4C yn craffu'r pleidiau a'u polisïau gan ddod â holl newyddion Etholiad Senedd Cymru i wylwyr y sianel drwy gydol cyfnod yr Etholiad.

darllenwch mwy

Cyhoeddi nofel newydd i blant yn traf...

30/03/2021
Categori: Addysg, Iechyd, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae nofel newydd i blant rhwng 9 a 12 oed wedi cael ei gyhoeddi gan Wasg Y Lolfa yn rhoi sylw i orbryder.

darllenwch mwy

Paratoi i ddychwelyd yn ddiogel i awy...

26/03/2021
Categori: Addysg, Amgylchedd, Iechyd, Newyddion

Gall gwneud y pethau bychain i baratoi ar gyfer dychwelyd i awyr agored Cymru wneud gwahaniaeth mawr i sicrhau profiad diogel a phleserus i ymwelwyr a chymunedau fel ei gilydd, yn ol Prif Weithredwr Cyfoeth Naturiol Cymru, Clare Pillman, heddiw wrth i’r corff amgylcheddol wneud y paratoadau terfynol i groesawu mwy o bobl yn ôl i'w safleoedd dros gyfnod y Pasg.

darllenwch mwy

Meithrin cysylltiadau agosach rhwng C...

23/03/2021
Categori: Addysg, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Iechyd, Newyddion

Mae arbenigwyr gwyddorau bywyd o Brifysgol Bangor am chwarae rôl allweddol mewn cynlluniau i feithrin cysylltiadau agosach byth rhwng Cymru ac Iwerddon drwy rwydwaith arloesi Celtaidd ar gyfer Gwyddorau Bywyd Uwch.

darllenwch mwy