Canlyniadau Chwilio yn categori Iechyd

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 651 cofnodion | Tudalen 1 o 66

Sêr FFIT Cymru yn llwyddo i chwalu’r ...

10/12/2021
Categori: Iechyd, Newyddion

Mae sêr y gyfres iechyd FFIT Cymru wedi parhau gyda’u trawsnewid dramatig gan lwyddo i golli 15 stôn rhyngddynt mewn ychydig dros chwe mis.

darllenwch mwy

Cyngor Sir Gâr yn annog pobl i yrru'n...

29/11/2021
Categori: Addysg, Amgylchedd, Iechyd, Newyddion

Mae pobl yn Sir Gâr yn cael eu hannog i yrru'n fwy effeithlon a lleihau eu hallyriadau carbon er mwyn ceisio mynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd.

darllenwch mwy

Rhannu arbenigedd trethi a lles i hel...

29/11/2021
Categori: Addysg, Arian a Busnes, Gwleidyddiaeth, Iechyd, Newyddion

Mae arbenigwraig ar drethi yn yr Ysgol Fusnes Profysgol Bangor wedi bod yn defnyddio ei harbenigedd i roi sylw i faterion cymdeithasol sy'n ymwneud â thlodi a gwasanaethau cynghori.

darllenwch mwy

Comisiynydd y Gymraeg yn croesawu cyt...

23/11/2021
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iaith, Iechyd, Newyddion

Mae Comisiynydd y Gymraeg yn croesawu’r ymrwymiad yng Nghytundeb Cydweithio Llafur Cymru a Phlaid Cymru i gynyddu hawliau i ddefnyddio’r iaith ac i gymryd camau pellach er mwyn gwireddu’r targed o filiwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050.

darllenwch mwy

Amgueddfa Cymru yn datblygu adnoddau ...

19/11/2021
Categori: Addysg, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Yn dilyn llwyddiant prosiect Amgueddfa Cymru, Cysur mewn Casglu, yn ystod pandemig Covid-19, mae adnoddau digidol newydd wedi’u datblygu i gysylltu pobl sy’n byw mewn cartrefi gofal ac yn wynebu ynysu cymdeithasol â chasgliadau cenedlaethol Cymru.

darllenwch mwy

Gwybodaeth am amodau dan draed ar Yr ...

19/11/2021
Categori: Addysg, Amgylchedd, Iechyd, Newyddion

Yr wythnos hon ,mae gwasanaeth blynyddol o adrodd ar amodau dan draed ar Yr Wyddfa yn cychwyn.

darllenwch mwy

Lansio podlediad Cymraeg newydd ym ma...

18/11/2021
Categori: Addysg, Iaith, Iechyd, Newyddion

Mae Prifysgol Bangor wedi rhyddhau podlediad cyntaf mewn cyfres arloesol fydd yn trafod y maes plentyndod ac ieuenctid.

darllenwch mwy

Gwaith adeiladu yn mynd rhagddo i gre...

17/11/2021
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Gyda chymorth cronfa'r Loteri Genedlaethol, mae cyfleuster newydd cymunedol ym Mhenrhiwceiber yng Nghwm Cynon ar fin cael ei adeiladu a bu'r aelod seneddol lleol yn ymweld â'r safle yr wythnos hon.

darllenwch mwy

Ymrwymiad yr Urdd i blant a phobl ifa...

16/11/2021
Categori: Addysg, Iechyd, Newyddion

Ar drothwy Diwrnod Rhyngwladol y Plant, mae’r Urdd wedi datgan ymrwymiad pellach i gefnogi plant a phobl ifanc o gartrefi incwm isel drwy gynnig aelodaeth blwyddyn gyda’r mudiad am £1, yn hytrach na £10.

darllenwch mwy

Seicolegwyr o Brifysgol Bangor wedi d...

12/11/2021
Categori: Addysg, Iechyd, Newyddion

Mae Seicolegwyr o Brifysgol Bangor a Phrifysgol Llundain wedi datblygu dull o ddelweddu'r 'hunanbortreadau' meddyliol hyn sydd gennym ni yn ein meddyliau.

darllenwch mwy