Canlyniadau Chwilio yn categori Iaith

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 1273 cofnodion | Tudalen 2 o 128

Cynnal gŵyl gerddorol i bobl ifanc gy...

07/02/2020
Categori: Addysg, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Iaith, Newyddion

Fe fydd Gŵyl Gelfyddyd yn cael ei gynnal ym Mhorthmadog dros hanner tymor sydd wedi ei deilwra i fod yn addas i blant a phobl ifanc gydag anghenion ychwanegol fynychu gyda’u teuluoedd a’u ffrindiau.

darllenwch mwy

Lansio Ymgyrch #Poster2020 ar Ddydd M...

07/02/2020
Categori: Addysg, Cerddoriaeth, Iaith, Newyddion

Wrth i Ddydd Miwsig Cymru ddathlu ei ben-blwydd yn bump oed heddiw, mae LlyfrgellGenedlaethol Cymru am lansio ymgyrch #poster2020. Fel rhan o’r fenter, rydym yn apelio arsefydliadau, trefnwyr a chasglwyr i’n cynorthwyo i greu casgliad cenedlaethol cynhwysfawr obosteri.

darllenwch mwy

Cyhoeddi dyddiad Gorymdaith Gŵyl Dewi...

05/02/2020
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Iaith, Newyddion

Fe fydd Gorymdaith Gŵyl Dewi Aberaeron yn dychwelyd unwaith eto eleni gyda'r orymdaith sy'n cael ei hystyried yr hynaf yn digwydd ar Fawrth 2ail.

darllenwch mwy

Galw am fframwaith datblygu cenedlaet...

05/02/2020
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Disgwylir y bydd Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi’r Fframwaith Datblygu Cenedlaethol 2020-2040 yn yr Haf gyda'r ddogfen yn debyg o osod y cyfeiriad ar gyfer cynllunio gwlad a thref drwy Gymru gyfan, ac wrth i'r trafod ddechrau rwan, mae'r mudiad yn galw am fframwaith datblygu cenedlaethol sy'n cyfrannu at ffyniant yr Iaith Gymraeg.

darllenwch mwy

Targed cyntaf i hyfforddi athrawon Cy...

03/02/2020
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Mae targedau wedi eu gosod ar golegau sy’n hyfforddi athrawon i recriwtio siaradwyr Cymraeg am y tro cyntaf erioed, yn ôl gohebiaeth sydd wedi dod i law ymgyrchwyr iaith.

darllenwch mwy

Dysgwraig yn derbyn y wobr fentora gy...

03/02/2020
Categori: Celfyddydau, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Susan Walton, dysgwraig Cymraeg o Benrhyndeudraeth, yw’r cyntaf i gael ei dewis i gymryd rhan yng Nghynllun Mentora newydd Llenyddiaeth Cymru ar gyfer cyfieithydd neu awdur llenyddol.

darllenwch mwy

Colin Jackson yn neidio ar y cyfle i ...

31/01/2020
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae'r cyn athletwr rhyngwladol Colin Jackson, sy'n dod o Gaerdydd, wedi cael ei enwi fel y trydydd seleb i gymryd rhan yn gyfres newydd sbon ar S4C yng Ngwanwyn 2020 sef Iaith ar Daith.

darllenwch mwy

Galw am gynyddu arian i ddysgu Cymrae...

31/01/2020
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Mae mudiad Dyfodol i'r Iaith wedi galw am gynyddu arian i ddysgu Cymraeg yn y Gymuned yn dilyn sylwadau Weinidog y Gymraeg, Eluned Morgan yr wythnos hon.

darllenwch mwy

Galw am amser ychwanegol i ddiwygio'r...

29/01/2020
Categori: Gwleidyddiaeth, Hamdden, Iaith, Newyddion

Heddiw aeth dirprwyaeth o Gymdeithas yr Iaith at Neuadd y Sir Caerfyrddin gyda chopi mawr o lythyr i’w lofnodi gan arweinwyr a swyddogion y Cyngor Sir yn gofyn i’r llywodraeth ganiatáu tri mis ychwanegol o amser i ddiwygio’r Cynllun Datblygu Lleol drafft

darllenwch mwy

Beirniadu'r Llywodraeth am beidio dis...

29/01/2020
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi beirniadu Llywodraeth Cymru i fethu â chadw at ei hymrwymiad i ddisodli Cymraeg ail iaith gydag un continwwm o ddysgu’r iaith yn ein hysgolion.

darllenwch mwy