Canlyniadau Chwilio yn categori Iaith

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 1198 cofnodion | Tudalen 2 o 120

Dathlu gwaith gwirfoddolwyr y Mentrau...

02/08/2019
Categori: Amgylchedd, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Iaith, Newyddion

Bydd derbyniad ar stondin y Mentrau Iaith ar faes Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy dddd Llun yn dathlu gwaith y Mentrau Iaith led-led Cymru a’r gwirfoddolwyr sy’n gwneud eu gwaith yn bosib.

darllenwch mwy

Morgan Owen o Ferthyr yw enillydd yr ...

01/08/2019
Categori: Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Cyhoeddwyd mai’r bardd a'r sgwennwr o Ferthyr, Morgan Owen yw enillydd cystadleuaeth yr Her Gyfieithu am eleni.

darllenwch mwy

Eos yn sefydlu cronfa nawdd er budd y...

30/07/2019
Categori: Cerddoriaeth, Iaith, Newyddion

Mae Eos – Yr Asiantaeth Hawliau Darlledu yn sefydlu elusen o’r enw Cronfa Nawdd Eos fydd yn cynnig nawdd er budd y diwydiant cerddorol Gymraeg.

darllenwch mwy

Mudiad iaith yn croesawu'r penderfyni...

30/07/2019
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Mae mudiad Rhieni Dros Addysg Gymraeg wedi llongyfarch Cyngor Bro Morgannwg ar benderfyniad holl bwysig i agor ysgol Gymraeg fel rhan o ddatblygiad y Glannau, yn y Barri.

darllenwch mwy

Edrych yn ôl ar Orymdaith Annibyniaet...

29/07/2019
Categori: Addysg, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Iaith, Newyddion

Tyrrodd bron i ddeng mil o bobl i orymdaith Annibyniaeth yng Nghaernarfon ddydd Sadwrn ac fe drodd y dref yn ddathliad lliwgar o wyn, coch a gwyrdd.

darllenwch mwy

Taith i Batagonia yn sbardun i arddan...

26/07/2019
Categori: Addysg, Celfyddydau, Iaith, Newyddion

Bu swyddog casgliadau o Amgueddfa Ceredigion, Andrea DeRome, yn treulio amser ym Mhatagonia yn yr Ariannin am gyfnod yn ddiweddar i ymchwilio i deithiau arloesol ar gyfer arddangosfa dros dro yn Amgueddfa Ceredigion o’r enw ‘Gan ei fod yno’.

darllenwch mwy

Lansio cynllun peilot newydd dysgu Cy...

23/07/2019
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Bydd staff Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn gallu manteisio ar gynllun Dysgu Cymraeg arloesol, diolch i bartneriaeth newydd gyda’r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol.

darllenwch mwy

Y drafodaeth yn dechrau ar gynllun ad...

23/07/2019
Categori: Addysg, Amgylchedd, Arian a Busnes, Hamdden, Iaith, Iechyd, Newyddion

Bydd trafodaethau ynglŷn â chynllun Sir Gaerfyrddin ar gyfer adfywio ei chymunedau gwledig yn dechrau yn y Sioe Fawr eleni.

darllenwch mwy

Anrhydeddu y cyn-brif weinidog Carwyn...

19/07/2019
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae’r cyn-brif weinidog Carwyn Jones, a chyn-Arweinydd y Blaid Lafur yng Nghymru rhwng 2009 a 2018 wedi derbyn Cymrodoriaeth er Anrhydedd o Brifysgol Aberystwyth.

darllenwch mwy

Mudiad iaith yn galw am ymddiheuriad ...

17/07/2019
Categori: Bwyd, Iaith, Newyddion

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi ymateb i honiadau sydd wedi eu hadrodd yn y wasg bod siop KFC ym Mangor wedi atal gweithiwr rhag siarad Cymraeg gyda chwsmeriaid.

darllenwch mwy