Canlyniadau Chwilio yn categori Iaith

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 1386 cofnodion | Tudalen 1 o 139

Mudiad iaith yn canmol Cyngor Ceredig...

22/01/2021
Categori: Gwleidyddiaeth, Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae ymgyrchwyr iaith wedi croesawu bwriad Cyngor Ceredigion i weithredu ar yr argyfwng tai yn y sir.

darllenwch mwy

Beirniadu is-ganghellor Prifysgol Ban...

21/01/2021
Categori: Addysg, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Iaith, Newyddion

Mae ymgyrchwyr iaith wedi beirniadu’n hallt benderfyniad is-ganghellor Prifysgol Bangor i “osgoi sgriwtini” ar fater dyfodol Canolfan Bedwyr drwy ganslo cyfarfodydd gyda Chymdeithas yr Iaith deirgwaith yn olynol.

darllenwch mwy

Ail-ddatblygu canolfan Gymraeg yng Ng...

19/01/2021
Categori: Addysg, Celfyddydau, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Iaith, Newyddion

Caiff cynlluniau i ail-ddatblygu canolfan Gymraeg hanesyddol yng Nghaerdydd eu trafod mewn cyfarfod cyhoeddus yr wythnos hon. Fe roddwyd Tŷ’r Cymry, sydd wedi ei leoli yn ardal y Rhath yn y brifddinas, i Gymry Cymraeg Caerdydd ym 1936 er mwyn hyrwyddo’r iaith a statws cyfansoddiadol i Gymru.

darllenwch mwy

S4C yn rhyddhau 80 awr o raglenni ar ...

18/01/2021
Categori: Addysg, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Iaith, Iechyd, Newyddion

Gydag ysgolion ar gau a rhieni yn addysgu plant o adref, mae S4C a Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y bydd 80 awr o raglenni yn cael eu darparu ar borth addysg Hwb, Llywodraeth Cymru, a bydd pecynnau BBC Bitesize yn cael ei darlledu ar S4C ar hyd yr wythnos.

darllenwch mwy

Cyfle i ddweud eich dweud ar dreth cy...

18/01/2021
Categori: Amgylchedd, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae Cyngor Gwynedd yn chwilio ar gynnig i gynyddu’r Premiwm Treth Cyngor ar Ail Gartrefi ac Eiddo Gwag Hirdymor i hyd at 100% ar gyfer blwyddyn ariannol 2021/22.

darllenwch mwy

Cyngor Gwynedd yn gorfod newid cyfnod...

14/01/2021
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Mae Cyngor Sir Gwynedd wedi newid y cyfnod ymgynghori ar gynnig i gau Ysgol Gynradd Abersoch yn dilyn cŵyn gan y Gymdeithas yr Iaith nad oedd yn deg cynnal ymgynghoriad tra bo’r ysgol ar gau.

darllenwch mwy

Y mis uchaf erioed i S4C ar Facebook

12/01/2021
Categori: Ar-lein, Celfyddydau, Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae S4C wedi cyhoeddi heddiw mai mis Rhagfyr oedd y mis uchaf erioed o ran sesiynau gwylio ar brif dudalen Facebook y sianel.

darllenwch mwy

Wythnos dywyll i'r Gymraeg yn Sir Gâr...

11/01/2021
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Heddiw mae Cyngor Sir Caerfyrddin wedi cychwyn ymgynghoriad statudol chwe wythnos ar gynnig i gau Ysgol gyfrwng Cymraeg Mynydd-y-Garreg ger Cydweli tra bo'r ysgol ei hun ar gau oherwydd pandemig.

darllenwch mwy

Cyfle i ennill teledu wrth rannu barn...

11/01/2021
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae S4C wedi lansio holiadur newydd i gasglu barn y cyhoedd am y sianel fel rhan o'i strategaeth newydd.

darllenwch mwy

Mudiad iaith yn cyhuddo Cyngor Gwyned...

07/01/2021
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Mae ymgyrchwyr iaith wedi beirniadu penderfyniad Cabinet Cyngor Gwynedd i gyhoeddi ymgynghoriad gyhoeddus i gau Ysgol Abersoch heb rybudd digonol a thrwy hyn dorri’r Côd Trefniadaeth Ysgolion.

darllenwch mwy