Canlyniadau Chwilio yn categori Iaith

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 1431 cofnodion | Tudalen 1 o 144

Joanna Scanlan yn cymryd yr her i ddy...

09/04/2021
Categori: Addysg, Celfyddydau, Iaith, Newyddion

Mae gan yr actores a’r sgript wraig adnabyddus Joanna Scanlan sawl rheswm dros ddysgu Cymraeg - ond yr un pwysicaf iddi yw gallu cael sgwrs yn y Gymraeg gyda'i nith a hi fydd yn cymryd yr her i ddysgu Cymraeg gyda Mark Lewis Jones yn y bennod olaf o'r gyfres Iaith ar Daith nos Sul yma.

darllenwch mwy

Mudiad iaith yn herio cynllun i ddatb...

09/04/2021
Categori: Gwleidyddiaeth, Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae Dyfodol i’r Iaith wedi datgan amheuaeth ynglŷn â chynllun arall i ddatblygu pentref gwyliau sylweddol yn y gogledd-orllewin.

darllenwch mwy

S4C yn lansio gwasanaeth newyddion di...

06/04/2021
Categori: Ar-lein, Iaith, Newyddion

Mae S4C wedi lansio Gwasanaeth Newyddion Digidol newydd heddiw – Newyddion S4C, sy’n cynnwys ap a gwefan newydd sbon.

darllenwch mwy

Golwg wahanol ar fywyd a gwaith ym Mh...

31/03/2021
Categori: Addysg, Amgylchedd, Iaith, Iechyd, Newyddion

Mewn rhaglen ddogfen newydd fydd i’w gweld ar S4C ar nos Iau yma cawn ein tywys o gwmpas Parc Cenedlaethol Eryri, a chael darlun go wahanol o'r lle trwy lygaid rhai o'r unigolion sy’n byw a gweithio yma ar gyfnod nas gwelwyd ei debyg yn hanes Parc Cenedlaethol hynaf Cymru.

darllenwch mwy

Cyhoeddi rhestr testunau Eisteddfod A...

29/03/2021
Categori: Addysg, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Hamdden, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Gyda’r Eisteddfod wedi’i gohirio yng Ngheredigion eto eleni yn sgil COVID-19, roedd y trefnwyr yn awyddus iawn i greu rhestr testunau ychydig yn wahanol i’r arfer er mwyn i bobl gael cyfle i gystadlu yn dilyn cyfnod o ddwy flynedd.

darllenwch mwy

Cwmni teganau yn dod â’r Gymraeg i ae...

25/03/2021
Categori: Addysg, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Iaith, Newyddion

Mae cwmni teganau Cymraeg cyntaf Cymru, Si-lwli Cymru, yn gobeithio bod yn gymorth i rieni di-Gymraeg ac aelwydydd dwyieithog yn ystod Cyfnodau Clo Covid-19.

darllenwch mwy

Gwersyll yr Urdd Glan-llyn yn agor ll...

25/03/2021
Categori: Addysg, Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae heddiw yn nodi pennod newydd a chyffrous yn hanes Gwersyll yr Urdd Glan-llyn, ar achlysur agor llety hunangynhaliol o’r enw Glan-llyn Isa’, yn dilyn prosiect adnewyddu gwerth £800,000.

darllenwch mwy

Galw ar Gyngor Ceredigion i gadw adde...

25/03/2021
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi ysgrifennu at arweinydd Cyngor Sir Ceredigion, Ellen ap Gwynn, yn galw arni i “osod dyddiad [a bod y Cyngor yn] anelu at weinyddu’n bennaf Gymraeg erbyn y dyddiad hynny”, ddeng mlynydd yn union wedi iddi ddatgan ei chefnogaeth dros bolisi o’r fath.

darllenwch mwy

Galw am atal gwerthiant ‘amhriodol’ c...

24/03/2021
Categori: Addysg, Celfyddydau, Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae ymgyrchwyr iaith yn galw am atal gwerthiant ‘amhriodol’ canolfan Gymraeg yn y brifddinas.

darllenwch mwy

Lansio gwefan ar gyfer papurau bro Cymru

23/03/2021
Categori: Ar-lein, Iaith, Newyddion

Mae gwefan newydd ar gyfer yr holl bapurau bro Cymraeg wedi cael ei lansio fis yma a fydd yn gweithio fel platfform ychwanegol i bapurau bro Cymru.

darllenwch mwy