Canlyniadau Chwilio yn categori Iaith

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 1481 cofnodion | Tudalen 1 o 149

Cyhoeddi rhestr fer Dysgwr y Flwyddyn

23/06/2021
Categori: Addysg, Celfyddydau, Iaith, Newyddion

Fe gyhoeddodd yr Eisteddfod Genedlaethol y pedwar sy’n cyrraedd rownd derfynol cystadleuaeth Dysgwr y Flwyddyn eleni.

darllenwch mwy

Lansio sianel deledu lleol newydd Shw...

22/06/2021
Categori: Celfyddydau, Iaith, Newyddion

Cafodd ‘Shwmae Sir Gâr,’ un o rwydweithiau newydd S4C sy’n rhan o brosiect S4C Lleol yn cael ei lansio yr wythnos hon.

darllenwch mwy

Y Mentrau Iaith a'r Theatr Genedlaeth...

22/06/2021
Categori: Addysg, Celfyddydau, Iaith, Newyddion

Mae’r Mentrau Iaith a Theatr Genedlaethol Cymru wedi cyhoeddi eu bod yn cynnal Clwb Theatr Cymru eto eleni er mwyn cynnig amrywiaeth o gyfleoedd creadigol a hybu sgiliau perfformio i blant ledled Cymru dros yr haf.

darllenwch mwy

Mudiad iaith yn cefnogi galwad econom...

21/06/2021
Categori: Addysg, Arian a Busnes, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae mudiad Dyfodol i’r Iaith yn cefnogi galwad yr economegydd Gerald Holtham am weithredu polisïau i ddenu pobl ifainc i aros a gweithio yng Nghymru.

darllenwch mwy

Cyhoeddi rhestr fer gwobr Albwm Cymra...

18/06/2021
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Iaith, Newyddion

Fe gyhoeddwyd neithiwr rhestr fer Gwobr Albwm Cymraeg y Flwyddyn 2021, ar y cyd gan yr Eisteddfod Genedlaethol a BBC Radio Cymru. Bwriad y wobr yw dathlu pob math o gerddoriaeth Gymraeg sy’n cael ei rhyddhau yng Nghymru ar hyn o bryd.

darllenwch mwy

Cyhoeddi lein-yp Sesiwn Fawr Digi-Dol

17/06/2021
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae Gŵyl Sesiwn Fawr Dolgellau wedi cyhoeddi lein-yp ‘Sesiwn Fawr Digi-Dol 2021’ a fydd yn cael ei gynnal ynghanol mis Gorffennaf.

darllenwch mwy

Ysgol ym Merthyr yn ennill Gwobr Aur ...

16/06/2021
Categori: Addysg, Celfyddydau, Hamdden, Iaith, Newyddion

Derbyniodd Ysgol Uwchradd Pen y Dre ym Merthyr Tudful yn ddiweddar Wobr Aur Cymraeg Campus.

darllenwch mwy

Deiseb gyda 5000 o enwau yn cael ei c...

15/06/2021
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Iaith, Newyddion

Cyflwynodd Elfed Wyn ap Elwyn ar ran Cymdeithas yr Iaith Gymraeg ddeiseb gyda dros 5,000 o enwau gan lofnodwyr o ar draws y byd i Gadeirydd Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri ddoe.

darllenwch mwy

Sesiwn yn trafod sut y mae cymunedau ...

15/06/2021
Categori: Addysg, Ar-lein, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Hamdden, Iaith, Newyddion

Fe fydd sesiwn rithiol yn cael ei chynnal brynhawn dydd Iau yma fel rhan o Ŵyl Technoleg er Budd Cymdeithasol yn trafod sut y mae cymunedau Cymraeg yn ymateb i’r oes dechnoleg newydd.

darllenwch mwy

Menter Môn yn sefydlu adran fwyd newydd

14/06/2021
Categori: Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Bwyd, Iaith, Newyddion

Mae Menter Môn wedi sefydlu adran Bwyd Amaeth newydd er mwyn ychwanegu gwerth, datblygu cynnyrch newydd a meithrin cadwyni cyflenwi trwy Gymru. Bydd pedwar cynllun yn rhan o’r adran newydd hon; Tech Tyfu, Gwlad y Gwlan, Neges@home a Môn Larder.

darllenwch mwy