Canlyniadau Chwilio yn categori Iaith

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 1518 cofnodion | Tudalen 1 o 152

Bwca yn rhyddhau sengl Pwy sy'n byw'n...

22/09/2021
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Iaith, Newyddion

Fe fydd band Bwca yn rhyddhau sengl newydd egnïol ac amserol o’r enw “Pwy Sy’n Byw’n y Parrog?” ar ddydd Gwener Hydref 1af.

darllenwch mwy

Fforwm i drafod cyfraniad y cyfryngau...

21/09/2021
Categori: Ar-lein, Arian a Busnes, Iaith, Newyddion

Bydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn tynnu ynghyd cynghorwyr etholedig a swyddogion Cyngor Sir Gâr, prif swyddogion canolfan Yr Egin a'r rhai sy'n datblygu cynnwys Cymraeg ar gyfer y we er mwyn trafod sut all y cyfryngau digidol fod o fudd i'n cymunedau.

darllenwch mwy

Cyngor Ceredigion yn lansio ei ymgyng...

20/09/2021
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae’r ymgynghoriad gan Gyngor Ceredigion ar gynllun strategol y Sir i'r Gymraeg mewn addysg hyd at 2032 bellach yn fyw.

darllenwch mwy

Cyfle unwaith mewn oes i ymuno â chôr...

16/09/2021
Categori: Addysg, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae Urdd Gobaith Cymru bellach yn gwahodd ymgeiswyr i ymuno â chôr ieuenctid newydd sbon – Côr yr Urdd – fydd yn teithio i Alabama yn 2022.

darllenwch mwy

Canlyniadau arolwg iaith yn gadarnhao...

16/09/2021
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Iaith, Iechyd, Newyddion

Mae canlyniadau arolwg sy’n dangos cynnydd yn y niferoedd sy’n siarad yr iaith bob dydd yn newyddion calonogol medd Comisiynydd y Gymraeg, ond rhybuddiodd y gallai COVID-19 arwain at ostyngiad yn y ffigyrau.

darllenwch mwy

Mudiad iaith yn croesawu'r trafodaeth...

15/09/2021
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae mudiad Dyfodol i’r Iaith yn croesawu’r trafodaethau sydd ar y gweill rhwng Llafur a Phlaid Cymru ac yn gobeithio bydd hyn yn gyfle i ailosod yr agenda ar gyfer polisïau i gefnogi’r Gymraeg.

darllenwch mwy

Ymchwil newydd yn dangos fod gan blan...

13/09/2021
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Mae ymchwil newydd gan Brifysgol Bangor yn dangos bod gan blant dwyieithog sgiliau meddwl mwy effeithlon o'i gymharu â phlant sy'n siarad un iaith yn unig.

darllenwch mwy

Prifysgol Aberystwyth yn lansio bwrsa...

09/09/2021
Categori: Addysg, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd Prifysgol Aberystwyth wedi lansio bwrsariaeth newydd i fyfyrwyr, diolch i haelioni teulu'r bardd enwog, Waldo Williams.

darllenwch mwy

Yr Urdd a'r Gymdeithas Bêl-droed yn c...

09/09/2021
Categori: Addysg, Chwaraeon, Hamdden, Hyfforddiant / Cyrsiau, Iaith, Newyddion

Mae’r Urdd a Chymdeithas Bêl-droed Cymru wedi cyhoeddi partneriaeth newydd gyda’r nod o gynyddu’r nifer o blant a phobl ifanc sydd yn chwarae pêl-droed ac yn cefnogi’r tîm cenedlaethol ledled Cymru.

darllenwch mwy

Ffilm arbennig sy’n adrodd stori un o...

03/09/2021
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Iaith, Newyddion

Yr actor Gareth John Bale sydd yn chwarae’r brif ran wrth i S4C dalu teyrnged i un o gewri hanes rygbi Cymru, Ray Gravell, mewn ffilm arbennig.

darllenwch mwy