Canlyniadau Chwilio yn categori Iaith

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 1338 cofnodion | Tudalen 1 o 134

Gorymdeithio o Nefyn i Gaernarfon i f...

25/09/2020
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Bydd bron i 30 o gynghorwyr tref, ymgyrchwyr iaith a phobl leol yn gorymdeithio yfory o Nefyn i Gaernarfon i fynnu bod Llywodraeth Cymru yn gweithredu i ddatrys yr argyfwng ail gartrefi sy’n bygwth y Gymraeg ym Mhen Llŷn a Chymru wledig yn ehangach.

darllenwch mwy

Mudiad iaith yn galw am adolygu cynll...

23/09/2020
Categori: Amgylchedd, Iaith, Newyddion

Mae mudiad Dyfodol i’r Iaith yn galw ar Gynghorau Gwynedd a Môn i adolygu’r targed a nodir yn eu Cynllun Datblygu Lleol cyfredol i adeiladu 7,184 o gartrefi newydd yn yr ardal hyd at 2026.

darllenwch mwy

Neuadd Pantycelyn yn ailagor heddiw

18/09/2020
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae neuadd breswyl enwocaf Cymru yn ailagor ei drysau heddiw, wrth i fyfyrwyr ddychwelyd i Brifysgol Aberystwyth ar gyfer dechrau’r flwyddyn academaidd newydd.

darllenwch mwy

Galw am wersi Cymraeg am ddim i ffoad...

17/09/2020
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iaith, Iechyd, Newyddion

Flwyddyn ar ôl i’r Llywodraeth ganiatàu i geiswyr lloches fynychu gwersi Cymraeg yn rhad ac am ddim, mae ymgyrchwyr iaith yn galw ar Lywodraeth Cymru i ymestyn y cynllun hwn i hefyd gynnwys ffoaduriaid.

darllenwch mwy

Cyfle unigryw i ddysgwyr Ceredigion

08/09/2020
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Mae Pwyllgor Dysgu Cymraeg lleol Eistddfod Ceredigion 2021 wedi creu cynllun “Byddwch yn un o’r miliwn”, sy’n rhoi cyfle i ddysgwyr Cymraeg brwd ar draws y sir gael cefnogaeth aelodau o’r pwyllgorau lleol wrth iddynt fynd ati i ddysgu’r iaith dros y flwyddyn nesaf.

darllenwch mwy

Ysbryd cymunedol wedi cynyddu yng Ngh...

04/09/2020
Categori: Addysg, Amgylchedd, Hamdden, Iaith, Iechyd, Newyddion

Mae’r ymdeimlad o ysbryd cymunedol wedi cynyddu yng Nghymru ers dechrau’r pandemig, yn ôl ymchwil COVID-19 newydd a gyhoeddwyd heddiw.

darllenwch mwy

"Dim egni ar ôl gan Lywodraeth Cymru...

02/09/2020
Categori: Addysg, Chwaraeon, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Iaith, Iechyd, Newyddion

Mae'r Dirprwy Weinidog dros Ddiwylliant a Chwaraeon, Dafydd Elis-Thomas, wedi dweud wrth Gymdeithas yr Iaith na bydd yn gweithredu i hyrwyddo'r Gymraeg fel iaith Hamdden a Chwaraeon gan nad yw yn credu mewn "gorfodaeth".

darllenwch mwy

Cynhadledd yn ysgogi dysgu ac addysgu

28/08/2020
Categori: Addysg, Celfyddydau, Iaith, Newyddion

Bydd cynhadledd yn cael ei chynnal ar-lein gan Brifysgol Aberystwyth rhwng Medi'r 7fed a 9fed yn trafod dulliau addysgu myfyrwyr wrth i dymor newydd ddechrau ym Medi a fydd dan amgylchiadau gwahanol i'r arfer.

darllenwch mwy

Myfyrwyr yn dathlu canlyniadau TGAU

20/08/2020
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Iaith, Newyddion

Cafwyd cynnydd sylweddol yng nghanlyniadau TGAU eleni o gymharu gyda chanlyniadau y llynedd, gyda miloedd yn dathlu'r rhan gyntaf allweddol o'i gyrfa addysgol.

darllenwch mwy

Cyhoeddi enillwyr brwydr y bwgan brai...

17/08/2020
Categori: Addysg, Celfyddydau, Iaith, Newyddion

Heddiw cyhoeddwyd Fforwm Cymunedol Penparcau yn fuddugol yng nghystadleuaeth Brwydr y Bwgan Brain Mentrau Iaith.

darllenwch mwy