Canlyniadau Chwilio yn categori Iaith

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 1555 cofnodion | Tudalen 1 o 156

Cyngor Gwynedd yn croesawu cyhoeddiad...

24/11/2021
Categori: Amgylchedd, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae Cyngor Gwynedd wedi croesawu’r cyhoeddiad gan Lywodraeth Cymru eu bod am gychwyn ar y broses i wneud newidiadau i reoliadau cynllunio, ymhlith cynigion eraill, i fynd i’r afael ag effaith ail gartrefi a chartrefi gwyliau.

darllenwch mwy

Mudiad iaith yn croesawu datganiad y ...

24/11/2021
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi croesawu datganiad y Llywodraeth heddiw ar reoli ail gartrefi a llety gwyliau fel camau ar y ffordd i sicrhau cartrefi i bobl yn eu cymunedau, ond hefyd yn gofyn am ymrwymiad at Ddeddf Eiddo gyflawn yn ystod y tymor seneddol hwn fel datrysiad cyflawn i sicrhau cyfiawnder yn y farchnad dai ac eiddo.

darllenwch mwy

Darlledu cyfres o fonologau o'r Maes

23/11/2021
Categori: Addysg, Celfyddydau, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Hamdden, Iaith, Newyddion

Bydd yr Eisteddfod yn darlledu un o fonologau mawr byd y ddrama ar blatfformau digidol yn dechrau heno tan nos Iau yr wythnos nesaf, gyda Siân Phillips, Lauren Connelly, Lemfreck a John Ogwen i’w gweld mewn cyfres arbennig sydd wedi’i chynhyrchu ar y cyd gyda Chwmni Theatr Invertigo.

darllenwch mwy

Comisiynydd y Gymraeg yn croesawu cyt...

23/11/2021
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iaith, Iechyd, Newyddion

Mae Comisiynydd y Gymraeg yn croesawu’r ymrwymiad yng Nghytundeb Cydweithio Llafur Cymru a Phlaid Cymru i gynyddu hawliau i ddefnyddio’r iaith ac i gymryd camau pellach er mwyn gwireddu’r targed o filiwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050.

darllenwch mwy

Lansio podlediad Cymraeg newydd ym ma...

18/11/2021
Categori: Addysg, Iaith, Iechyd, Newyddion

Mae Prifysgol Bangor wedi rhyddhau podlediad cyntaf mewn cyfres arloesol fydd yn trafod y maes plentyndod ac ieuenctid.

darllenwch mwy

Penodi swyddog newydd i hybu'r Gymrae...

16/11/2021
Categori: Addysg, Celfyddydau, Iaith, Newyddion

Mae Einir Sion, Ysgogwr y Gymraeg, sef swydd newydd gyda Chyngor Celfyddydau Cymru, wedi cychwyn ar ei swydd.

darllenwch mwy

Dros fil mewn rali tai yng Nghaerdydd

15/11/2021
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Daeth dros fil o bobl i rali tu allan i’r Senedd ddydd Sadwrn i alw am weithredu brys er mwyn mynd i’r afael â’r sefyllfa dai.

darllenwch mwy

Llyfr newydd nadoligaidd i addysgu pl...

09/11/2021
Categori: Addysg, Hamdden, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae Gwasg y Lolfa yn cyhoeddi Cyfrinach Noswyl Nadolig gan yr awdures Eurgain Haf yn barod at y Nadolig.

darllenwch mwy

Penodi artistaid preswyl cyfrwng Cymr...

05/11/2021
Categori: Addysg, Celfyddydau, Iaith, Newyddion

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi penodi tri artist preswyl cyfrwng Cymraeg i weithio gyda’i staff a’i myfyrwyr celf a dylunio.

darllenwch mwy

Ceredigion yn ail-gydio ym mharatoada...

05/11/2021
Categori: Addysg, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae pwyllgor Gwaith Eisteddfod Ceredigion wedi cyhoeddi ei bod wedi ail-gydio yn y gwaith i baratoi Prifwyl 2022.

darllenwch mwy