Canlyniadau Chwilio yn categori Hyfforddiant / Cyrsiau

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 47 cofnodion | Tudalen 1 o 5

Lansio adran newydd Ceredigidol ar we...

16/11/2021
Categori: Addysg, Ar-lein, Hamdden, Hyfforddiant / Cyrsiau, Newyddion

Mae adran newydd Ceredigidol fel rhan o Gyngor Ceredigion wedi cael ei greu sy'n ymroddedig i wasanaethau digidol yn y Sir.

darllenwch mwy

Mwyafrif o fyfyrwyr amaeth Prifysgol ...

15/10/2021
Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Hyfforddiant / Cyrsiau, Newyddion

Mae rhan fwyaf y myfyrwyr sy’n astudio amaethyddiaeth ym Mhrifysgol Aberystwyth yn fenywod am y tro cyntaf yn hanes y sefydliad.

darllenwch mwy

Cystadleuaeth golff i bobl ifanc yng ...

11/10/2021
Categori: Addysg, Chwaraeon, Hyfforddiant / Cyrsiau, Newyddion

Yn ddiweddar bu rhai o bobl ifanc Gwynedd yn cymryd rhan yng Nghystadleuaeth Golff Elusennol yng Nghlwb Golff Porthmadog.

darllenwch mwy

Yr Urdd a'r Gymdeithas Bêl-droed yn c...

09/09/2021
Categori: Addysg, Chwaraeon, Hamdden, Hyfforddiant / Cyrsiau, Iaith, Newyddion

Mae’r Urdd a Chymdeithas Bêl-droed Cymru wedi cyhoeddi partneriaeth newydd gyda’r nod o gynyddu’r nifer o blant a phobl ifanc sydd yn chwarae pêl-droed ac yn cefnogi’r tîm cenedlaethol ledled Cymru.

darllenwch mwy

Y Mentrau Iaith yn cynnig swyddi Cymr...

12/07/2021
Categori: Addysg, Arian a Busnes, Hyfforddiant / Cyrsiau, Newyddion

Mae rhwydwaith y Mentrau Iaith yn cynnig 29 lleoliad gwaith dros Gymru i bobl ifanc rhwng 16 a 24 oed fel rhan o gynllun swyddi Kickstart.

darllenwch mwy

Cyfle olaf i ymgeisio i fod yn rhan o...

29/06/2021
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Hyfforddiant / Cyrsiau, Newyddion

Mae ITV Cymru, mewn partneriaeth gyda S4C, unwaith eto yn chwilio am ddau berson brwdfrydig sydd eisiau datblygu gyrfa ym myd newyddiaduraeth yn y Gymraeg.

darllenwch mwy

Cyfle olaf i gofrestru am ddim i gwrs...

07/05/2021
Categori: Addysg, Ar-lein, Arian a Busnes, Celfyddydau, Hyfforddiant / Cyrsiau, Newyddion

Mae cwrs gan Brifysgol Aberystwyth wedi bod yn mynd o nerth i nerth yn ystod y pandemig yn hyfforddi busnesau ar gynhyrchu cyfryngau uwch ond mae'r cyfle olaf i gofrestru er mwyn gallu mynychu'r hyfforddiant achrededig am ddim yn dod ym mis Mehefin.

darllenwch mwy

Galw am fyfyrwyr gyfer ysgoloriaeth n...

10/02/2021
Categori: Addysg, Celfyddydau, Gwleidyddiaeth, Hyfforddiant / Cyrsiau, Newyddion

Mae Academi Hywel Teifi Prifysgol Abertawe yn galw ar fyfyrwyr sydd am astudio ar gyfer gradd ymchwil ôl-radd trwy gyfrwng y Gymraeg i wneud cais am ysgoloriaeth newydd er cof am yr Athro Hywel Teifi Edwards.

darllenwch mwy

Cynllun 10 wythnos i bobl ifanc i dda...

08/12/2020
Categori: Addysg, Arian a Busnes, Hyfforddiant / Cyrsiau, Newyddion

Mae cynllun Llwyddo’n Lleol 2050 wedi rhoi cyfle arbennig i Gymry ifanc Gwynedd a Môn i fod yn rhan o gynllun 10 wythnos, gyda cymorth ariannol o £1,000.

darllenwch mwy

Sefydlu cynllun recriwtio pobl ifanc ...

24/08/2020
Categori: Addysg, Hyfforddiant / Cyrsiau, Iechyd, Newyddion

Mae cynllun wedi'i sefydlu yn y gogledd orllewin sy'n recriwtio pobl ifanc yn eu cymunedau er mwyn iddynt adnabod yr heriau a ddaeth o ganlyniad i'r pandemig.

darllenwch mwy