Canlyniadau Chwilio yn categori Hamdden

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 1442 cofnodion | Tudalen 4 o 145

Ras yr Iaith yn trefnu ras rhithiol o...

04/05/2020
Categori: Addysg, Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae ymgyrch Ras123 yn galw ar y cyhoedd i redeg un milltir (neu fwy) er mwyn codi arian i elusennau iechyd yng Nghymru yn ystod mis Mai.

darllenwch mwy

Galw am lety yn ardal Bangor i weithw...

29/04/2020
Categori: Hamdden, Iechyd, Newyddion

Mae Menter Môn yn galw ar berchnogion llety o amgylch Bangor yng Ngwynedd i gofrestru eu tai, bythynod, fflatiau, carafanau neu unrhyw fath o lety hunan-gynhwysol sy’n wag ac yn rhydd. Mae hyn ar gyfer eu cynnig AM DDIM i weithwyr iechyd ac argyfwng.

darllenwch mwy

Storiel Bangor yn darparu adnoddau ad...

27/04/2020
Categori: Addysg, Hamdden, Hyfforddiant / Cyrsiau, Newyddion

Gan fod rhaid addysgu plant o adref yn ystod yr argyfwng Covid-19, mae Storiel ym Mangor yn defnyddio’r adnoddau hanesyddol sydd ganddyn nhw yn yr amgueddfa i greu taflenni gwybodaeth ar gyfer y teulu cyfan.

darllenwch mwy

Peintio’r byd yn wyrdd a choch a gwyn...

27/04/2020
Categori: Addysg, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Hamdden, Iaith, Iechyd, Newyddion

Mae Urdd Gobaith Cymru wedi cyhoeddi y bydd yn troi’r byd yn goch, gwyn a gwyrdd, mewn diwrnod o godi arian i Llamau, prif elusen ddigartrefedd Cymru ddydd Gwener yma.

darllenwch mwy

S4C yn cyhoeddi degau o gomisiynau ne...

21/04/2020
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Mae S4C wedi cyhoeddi heddiw bwriad i gomisiynu degau o raglenni unigol a chyfresi newydd gwerth sawl miliwn i'w darlledu cyn diwedd mis Gorffennaf.

darllenwch mwy

Sgíl Alexa arloesol yn gam cyffrous i...

20/04/2020
Categori: Addysg, Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Mae S4C yn lansio sgíl newydd o'r enw Welsh Language Podcasts sy'n caniatáu i ddefnyddwyr Alexa chwilio am gynnwys penodol trwy siarad Cymraeg.

darllenwch mwy

Yr Iaith ar daith yn dechrau ar S4C

17/04/2020
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Iaith, Newyddion

Pum seleb, pum mentor a phum rheswm gwahanol dros ddysgu’r Gymraeg - dyna beth sydd wrth galon cyfres newydd sbon o Iaith ar yn dechrau ar S4C nos Sul yma

darllenwch mwy

Cân newydd Carwyn Ellis i godi arian ...

16/04/2020
Categori: Cerddoriaeth, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Mae cân newydd gan Carwyn Ellis wedi cael ei ryddhau er mwyn hybu ymgyrch i brynu offer gwarchodol ar gyfer gweithwyr iechyd a gofal yng Nghymru.

darllenwch mwy

Annog y cyhoedd i weini te prynhawn g...

15/04/2020
Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Hamdden, Newyddion

Gyda bwytai, gwestai a chaffis yn parhau ar gau oherwydd argyfwng cyfredol Covid-19, mae pwyllgor Llaeth Undeb Amaethwyr Cymru yn annog y cyhoedd i ail greu’r profiad o de prynhawn yn eu cartrefi.

darllenwch mwy

Helpu pobl agored i niwed sydd mewn p...

07/04/2020
Categori: Addysg, Ar-lein, Arian a Busnes, Hamdden, Newyddion

Mae swyddogion safonau masnach yn Sir Gaerfyrddin wedi bod yn rhoi galwadau llesiant i breswylwyr agored i niwed sydd mewn perygl o gael eu twyllo gan sgamiau yn gysylltiedig â'r coronafeirws.

darllenwch mwy