Canlyniadau Chwilio yn categori Hamdden

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 1399 cofnodion | Tudalen 3 o 140

Cyfle i ddweud eich dweud ar drafnidi...

11/02/2020
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae Comisiwn Trafnidiaeth De-ddwyrain Cymru wedi lansio 'Dweud eich Dweud' – arolwg ar-lein i gasglu syniadau ac awgrymiadau ar gyfer mynd i'r afael a thagfeydd ar yr M4 a gwella trafnidiaeth ar draws yr ardal.

darllenwch mwy

Yr actor Llion Williams yn arwain gor...

10/02/2020
Categori: Addysg, Hamdden, Iaith, Newyddion

Ar ôl blwyddyn lwyddiannus y llynedd bydd sefydliadau mwyaf Bangor a’r cylch yn dod at ei gilydd unwaith eto eleni i drefnu cyfres o ddigwyddiadau a gweithgareddau er mwyn dathlu nawdd sant Cymru, Dewi Sant.

darllenwch mwy

Diwrnod llawn dop i ddathlu ein cerdd...

07/02/2020
Categori: Addysg, Hamdden, Iaith, Newyddion

P’un a ydych chi’n hoffi miwsig indi, roc, pync, ffync, gwerin, electronica, hip hop neu unrhyw beth arall, mae miwsig anhygoel yn cael ei greu yn y Gymraeg i chi ei ddarganfod. Mae’r diwrnod yn dathlu pob math o fiwsig Cymraeg a nid oedd eleni'n eithriad.

darllenwch mwy

Cyhoeddi dyddiad Gorymdaith Gŵyl Dewi...

05/02/2020
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Iaith, Newyddion

Fe fydd Gorymdaith Gŵyl Dewi Aberaeron yn dychwelyd unwaith eto eleni gyda'r orymdaith sy'n cael ei hystyried yr hynaf yn digwydd ar Fawrth 2ail.

darllenwch mwy

Gwaith adfer yn dechrau yn Amgueddfa ...

03/02/2020
Categori: Amgylchedd, Celfyddydau, Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae gwaith adfer mawr yn cael ei wneud yn Amgueddfa Sir Gaerfyrddin - un o drysorau diwylliannol y Sir - gyda buddsoddiad o £1.2 miliwn gan y Cyngor.

darllenwch mwy

Colin Jackson yn neidio ar y cyfle i ...

31/01/2020
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae'r cyn athletwr rhyngwladol Colin Jackson, sy'n dod o Gaerdydd, wedi cael ei enwi fel y trydydd seleb i gymryd rhan yn gyfres newydd sbon ar S4C yng Ngwanwyn 2020 sef Iaith ar Daith.

darllenwch mwy

Dathlu cyfraniad Paul Peter Piech at ...

31/01/2020
Categori: Addysg, Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Bydd Byd Llenyddol Paul Peter Piech, sy’n agor yn y Llyfrgell ar 1 Chwefror 2020, yn ddathliad o'i gyfraniad at gelf weledol yng Nghymru, yn ogystal â'r llenorion a bortreadwyd ganddo.

darllenwch mwy

Galw am amser ychwanegol i ddiwygio'r...

29/01/2020
Categori: Gwleidyddiaeth, Hamdden, Iaith, Newyddion

Heddiw aeth dirprwyaeth o Gymdeithas yr Iaith at Neuadd y Sir Caerfyrddin gyda chopi mawr o lythyr i’w lofnodi gan arweinwyr a swyddogion y Cyngor Sir yn gofyn i’r llywodraeth ganiatáu tri mis ychwanegol o amser i ddiwygio’r Cynllun Datblygu Lleol drafft

darllenwch mwy

Cyfnod Dippy'r deinasor yn Amgueddfa ...

28/01/2020
Categori: Addysg, Hamdden, Newyddion

Mae Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd wedi ffarwelio â Dippy y Diplodocus, cast sgerbwd deinosor enwocaf Amgueddfa Hanes Natur, Llundain, sydd wedi bod yn aros yn yr amgueddfa yng Nghaerdydd am y tri mis diwethaf.

darllenwch mwy

Taith i’r môr a thaith trwy ddawns a ...

24/01/2020
Categori: Addysg, Amgylchedd, Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Camwch i fyd mythoegol llawn creaduriaid y môr a gadael i’ch synhwyrau gael eu tywys ar daith yn ôl i’r môr, gan dychwelyd i’r hunan ddydd Sadwrn 15 Chwefror yn Theatr Bryn Terfel, Pontio.

darllenwch mwy