Canlyniadau Chwilio yn categori Hamdden

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 1795 cofnodion | Tudalen 3 o 180

Y Mentrau Iaith yn chwilio am Siôn Co...

30/09/2021
Categori: Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae’r Mentrau Iaith ar draws Cymru yn galw allan i gael gweld ble mae’r holl lefydd y bydd Siôn Corn yn siarad Cymraeg y gaeaf hwn.

darllenwch mwy

Lansio'r Siarter Iaith yng Ngheredigion

27/09/2021
Categori: Addysg, Hamdden, Iaith, Newyddion

Cafodd y Siarter Iaith ei lansio yng Ngheredigion gan y DJ Marc Griffiths ddydd Gwener diwethaf gyda'r bwriad i ysgogi ac annog Cymreictod ymhlith disgyblion ysgol o bob oed ar droad y tymor ysgol newydd.

darllenwch mwy

Adroddiad yn nodi cynefinoedd morol s...

27/09/2021
Categori: Addysg, Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi cyhoeddi adroddiad adfer morol sy'n dangos y potensial i adfer amgylcheddau morol yng Nghymru yn ôl i gynefinoedd llewyrchus ac yn tynnu sylw at y buddion ehangach y gallant eu cynnig.

darllenwch mwy

Prifysgol Aberystwyth yn anrhydeddu f...

24/09/2021
Categori: Addysg, Celfyddydau, Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae ffigurau blaenllaw o fyd y celfyddydau, darlledu, y gyfraith, amaethyddiaeth, gwyddoniaeth a thechnoleg ymhlith y Cymrodyr er Anrhydedd newydd a gyhoeddwyd gan Brifysgol Aberystwyth.

darllenwch mwy

Cynhyrchiad yn archwilio lle Cymru yn...

23/09/2021
Categori: Addysg, Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Bydd y digwyddiad eiconig yn gweld cwmni celfyddydol y Tin Shed Theatre Co. yn cymryd drosodd pwll glo Blaenafon ar gyfer cynhyrchiad cyffrous sy’n archwilio hunaniaeth, etifeddiaeth, a lle Cymru yn y bydysawd.

darllenwch mwy

Nid yw'n rhy hwyr i wrthdroi dirywiad...

22/09/2021
Categori: Addysg, Amgylchedd, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Newyddion

Mae pum asiantaeth natur statudol yn cynnwys Cyfoeth Naturiol Cymru yn galw ar bob rhan o'r gymdeithas am fwy o weithredu a buddsoddiad mewn natur.

darllenwch mwy

Prosiect newydd i drawsnewid dulliau ...

21/09/2021
Categori: Addysg, Ar-lein, Hamdden, Newyddion

Bydd Prifysgol Bangor yn cymryd rhan mewn prosiect a fydd yn mynd ati i edrych ar sut y gallai cynulleidfaoedd cyhoeddus ac ymchwilwyr academaidd archwilio miloedd o gasgliadau gwahanol yn y dyfodol.

darllenwch mwy

Digwyddiadau ar y gweill i ddathlu pe...

21/09/2021
Categori: Addysg, Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Bydd ardal Eryri yn dathlu 70 mlynedd ers ei dynodi’n Barc Cenedlaethol, ac er mwyn nodi’r achlysur arbennig mae Awdurdod y Parc wedi paratoi rhaglen o ddigwyddiadau amrywiol.

darllenwch mwy

Daniel Lloyd yn rhyddhau fersiwn newy...

17/09/2021
Categori: Cerddoriaeth, Chwaraeon, Hamdden, Newyddion

Dros ddeugain mlynedd wedi i Côr Meibion Brymbo recordio’r gân enwog i gefnogi tîm pêl-droed Wrecsam, nôl yn 1978, mae'r artist Daniel Lloyd wedi trefnu a recordio fersiwn newydd sbon o’r gân ar gyfer gwawr newydd yn hanes y clwb.

darllenwch mwy

Cyfle unwaith mewn oes i ymuno â chôr...

16/09/2021
Categori: Addysg, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae Urdd Gobaith Cymru bellach yn gwahodd ymgeiswyr i ymuno â chôr ieuenctid newydd sbon – Côr yr Urdd – fydd yn teithio i Alabama yn 2022.

darllenwch mwy