Canlyniadau Chwilio yn categori Hamdden

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 1401 cofnodion | Tudalen 2 o 141

Cofrestru yn agor ar gyfer cynllun Dr...

12/03/2020
Categori: Addysg, Hamdden, Newyddion

Mae posib i safleoedd hanesyddol gofrestru bellach ar gyfer Drysau Agored Cymru 2020 sy'n cael ei gynnal yn ystod mis Medi.

darllenwch mwy

Cyhoeddi gweledigaeth i greu Coedwig ...

12/03/2020
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Heddiw cyhoeddodd y Prif Weinidog, Mark Drakeford, yn cyhoeddi’r weledigaeth ar gyfer creu Coedwig Genedlaethol ar hyd a lled Cymru.

darllenwch mwy

Prosiect ar y cyd i ddatgloi treftada...

11/03/2020
Categori: Addysg, Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae prosiect ymchwil mawr yn ceisio rhoi hwb i dwristiaeth mewn pum tref porthladd yng Nghymru ac Iwerddon. Nod yr astudiaeth bedair blynedd yw datgloi treftadaeth ddiwylliannol Caergybi, Abergwaun a Doc Penfro yng Nghymru a Dulyn a Rosslare yn Iwerddon.

darllenwch mwy

Ffermwyr Ifanc Pontsian yn derbyn can...

11/03/2020
Categori: Amaethyddiaeth, Celfyddydau, Hamdden, Iaith, Newyddion

Trefnwyd penwythnos llwyddiannus gan y Ffermwyr Ifanc ar eu hymweliad diweddar a Galeri Caernarfon gydag aelodau o Gymru gyfan yn cystadlu mewn cystadleuaeth ddrama.

darllenwch mwy

Pobl ifanc yn cymryd rhan mewn diwrno...

24/02/2020
Categori: Addysg, Hamdden, Iaith, Newyddion

Yn ddiweddar daeth dros hanner cant o bobl ifanc de Ceredigion at ei gilydd yng Ngwersyll yr Urdd, Llangrannog ar gyfer diwrnod ‘Ti’n Gêm?’. Gêm gymdeithasol trwy gyfrwng y Gymraeg a drefnwyd gan Cered: Menter Iaith Ceredigion gyda chydweithrediad yr Urdd a Tatl Gaming.

darllenwch mwy

Mynediad am ddim i Gestyll Cymru ar d...

24/02/2020
Categori: Addysg, Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Gall ymwelwyr fwynhau mynediad am ddim i safleoedd hanesyddol Cymru ar Ddydd Gŵyl Dewi neu ddydd Sul yma, wrth i Cadw ddathlu nawddsant Cymru.

darllenwch mwy

Cyfarfod hanesyddol rhwng arweinwyr c...

21/02/2020
Categori: Addysg, Amgylchedd, Arian a Busnes, Gwleidyddiaeth, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Hamdden, Newyddion

Mae Arweinwyr y Chwe Chyngor yng Ngogledd Cymru wedi cael cyfarfod gyda Phwyllgor Cabinet Llywodraeth Cymru ar Ogledd Cymru a gadeirir gan Ken Skates AC, Gweinidog Gogledd Cymru.

darllenwch mwy

Cyfres newydd o Priodas Pum Mil yn de...

21/02/2020
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Mae’r gyfres newydd o Priodas Pum Mil fydd yn dechrau nos Sul yn addo sawl peth anisgwyl gan gynnwys y fendith priodas gyntaf erioed yng Nghastell Caernarfon, gwasanaeth ar gae pêl-droed a photoshoot gyda’r briodferch a’i hoff fuwch.

darllenwch mwy

Lansio rhith-daith fythgofiadwy yn Am...

18/02/2020
Categori: Amgylchedd, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Hamdden, Newyddion

Bydd cyfle i ymwelwyr ag Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd brofi antur anhygoel ar ffurf profiad realiti rhithwir newydd sbon, Antur: Y Ddaear.

darllenwch mwy

Darlith yn edrych yn ôl ar ganrif o ...

18/02/2020
Categori: Addysg, Amgylchedd, Celfyddydau, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Canrif o addysg i oedolion yng Nghymru wledig fydd testun darlith gyhoeddus ar Fawrth 2il ym Mhrifysgol Aberystwyth i nodi canmlwyddiant Adran Dysgu Gydol Oes y Brifysgol.

darllenwch mwy