Canlyniadau Chwilio yn categori Hamdden

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 1793 cofnodion | Tudalen 2 o 180

Adfer Corsydd Môn yn talu ar ei ganfed

12/10/2021
Categori: Addysg, Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae prosiect partneriaeth i adfer Corsydd Môn yn dangos arwyddion gwych o lwyddiant gyda bywyd gwyllt prin yn dychwelyd i ymgartrefu ar y corsydd, yn ôl arsylwadau a wnaed gan arbenigwyr ym meysydd planhigion a mawndiroedd.

darllenwch mwy

Sioe theatr arloesol yng Nghastell Coch

11/10/2021
Categori: Addysg, Celfyddydau, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Hamdden, Newyddion

Fe fydd Castell Coch yn lwyfan i sioe theatr newydd Mysterious Maud's Chambers of Fantastical Truth a fydd dechrau ddiwedd y mis.

darllenwch mwy

Lansio sioe newydd i ddathlu gwaith T...

11/10/2021
Categori: Addysg, Hamdden, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Ar ddiwrnod T Llew Jones eleni caiff sioe newydd ei lansio a fydd yn dod â llyfrau’r awdur poblogaidd yn fyw i blant ledled Cymru.

darllenwch mwy

Cyngor Sir Gâr yn cyhoeddi adroddiad ...

08/10/2021
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin wedi cyhoeddi adroddiad yn ystyried y cyfleoedd i hyrwyddo a datblygu'r Gymraeg yn ystod y pandemig Covid-19.

darllenwch mwy

Cyfle i rannu barn am LleChi yn ardal...

08/10/2021
Categori: Addysg, Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

I gyd-fynd gyda chyhoeddi Safle Treftadaeth y Byd yr Ardaloedd Llechi, derbyniodd Cyngor Gwynedd nawdd gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol Cynllun Lle Arbennig, Cronfa Partneriaeth Eryri ac Arloesi Gwynedd Wledig i gefnogi gweithgareddau a oedd yn cael ei adnabod fel Cynllun ‘LleCHI’.

darllenwch mwy

Breichiau Hir yn rhyddhau sengl ddwbwl

07/10/2021
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Newyddion

Mae'r band o Gaerdydd - Breichiau Hir yn rhyddhau sengl ddwbwl heddiw 'Mwynhau/Ofni Braidd'

darllenwch mwy

Theatr Ieuenctid Môn yn ail gychwyn

04/10/2021
Categori: Addysg, Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Fe fydd cyfle i blant ailymuno â Theatr Ieuenctid Môn ar ôl cyfnod hir yn methu cyfarfod na chymdeithasu yn ystod y pandemig.

darllenwch mwy

Cyhoeddi rhestr testunau Eisteddfod y...

01/10/2021
Categori: Addysg, Celfyddydau, Eisteddfod yr Urdd, Hamdden, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae Eisteddfod yr Urdd wedi cyhoeddi rhestr testunau Eisteddfod yr Urdd Sir Ddinbych 2022.

darllenwch mwy

Y Mentrau Iaith yn chwilio am Siôn Co...

30/09/2021
Categori: Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae’r Mentrau Iaith ar draws Cymru yn galw allan i gael gweld ble mae’r holl lefydd y bydd Siôn Corn yn siarad Cymraeg y gaeaf hwn.

darllenwch mwy

Lansio'r Siarter Iaith yng Ngheredigion

27/09/2021
Categori: Addysg, Hamdden, Iaith, Newyddion

Cafodd y Siarter Iaith ei lansio yng Ngheredigion gan y DJ Marc Griffiths ddydd Gwener diwethaf gyda'r bwriad i ysgogi ac annog Cymreictod ymhlith disgyblion ysgol o bob oed ar droad y tymor ysgol newydd.

darllenwch mwy