Canlyniadau Chwilio yn categori Hamdden

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 1793 cofnodion | Tudalen 1 o 180

Llwybr beicio mynydd newydd yn ailago...

20/10/2021
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi ailagor llwybr beicio mynydd pellter hir newydd a gwell yn swyddogol ym Mharc Coedwig Afan yn y cymoedd.

darllenwch mwy

Dathliadau Shwmae S'mae ym Merthyr

20/10/2021
Categori: Addysg, Hamdden, Iaith, Newyddion

Dros y penwythnos croesawyd digwyddiad blynyddol Shwmae Su’mae i Barc Cyfarthfa Merthyr Tudful a Chanolfan Gymunedol Aber-fan.

darllenwch mwy

Prifysgol Bangor yn dathlu canrif o g...

19/10/2021
Categori: Addysg, Cerddoriaeth, Hamdden, Newyddion

Bydd Prifysgol Bangor yn dathlu canrif o gerddoriaeth trwy gyfres o ddanteithion cerddorol sy’n arddangos yr ystod eang o gerddoriaeth sydd wedi ei chlywed yn y Brifysgol dros ganrif.

darllenwch mwy

Mudiad iaith yn galw am sefydlu corff...

19/10/2021
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Iaith, Iechyd, Newyddion

Yn dilyn sylwadau mewn cyfrol newydd gan y cyn-wleidydd Ieuan Wyn Jones, mae'r mudiad Dyfodol i’r Iaith yn galw eto am sefydlu corff hyd braich i gynllunio dyfodol y Gymraeg.

darllenwch mwy

Cymru a'r byd yn dathlu Diwrnod #Shwm...

15/10/2021
Categori: Addysg, Ar-lein, Hamdden, Iaith, Newyddion

Heddiw oedd Diwrnod #ShwmaeSumae ac fe ddathlodd cannoedd ysgolion a sefydliadau led-led Cymru y diwrnod sydd bellach wedi hawlio ei le yn y calendr blynyddol.

darllenwch mwy

Arddangosfa newydd yn olrhain hanes c...

14/10/2021
Categori: Addysg, Hamdden, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Y llyfr pwysicaf erioed i ymddangos yn y Gymraeg a Chymraes enwocaf y byd yw dau ganolbwynt arddangosfa sydd i’w gweld yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru rhwng dechrau mis Hydref 2021 a dechrau mis Ebrill 2022.

darllenwch mwy

Canolfan ymwelwyr Bwlch Nant yr Arian...

14/10/2021
Categori: Addysg, Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae Canolfan Ymwelwyr Bwlch Nant yr Arian - ger Aberystwyth yng Nghanolbarth Cymru - wedi ennill gwobr fawreddog y Faner Werdd.

darllenwch mwy

Gweithgareddau ar y gweill yng Nghere...

13/10/2021
Categori: Addysg, Celfyddydau, Hamdden, Iaith, Newyddion

Fe fydd Diwrnod Shwmae Su’mae ddydd Gwener yma ac mae prosiect y Cardi Iaith yng Ngheredigion wedi trefnu gweithgareddau a digwyddiadau amrywiol i ddathlu Diwrnod Shwmae Su'mae mewn ysgolion ar draws Ceredigion.

darllenwch mwy

Lowri Evans yn rhyddhau sengl newydd ...

13/10/2021
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Newyddion

Bydd yr artist Lowri Evans yn rhyddhau sengl newydd Hwylio gyda'r Lli ar Hydref 22 ar Recordiau Shimi.

darllenwch mwy

S4C yn dangos uchafbwyntiau o gemau C...

12/10/2021
Categori: Celfyddydau, Chwaraeon, Hamdden, Newyddion

Bydd S4C yn dangos uchafbwyntiau o bob gêm Cymru yn ystod cyfres yr Hydref gyda un o'r gemau yn erbyn Seland Newydd.

darllenwch mwy