Canlyniadau Chwilio yn categori Hamdden

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 1509 cofnodion | Tudalen 1 o 151

Cydweithio i gynnal gŵyl rithiol i dd...

22/10/2020
Categori: Ar-lein, Celfyddydau, Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae Hunaniaith: Menter Iaith Gwynedd a Chanolfan Iaith a Threftadaeth Nant Gwrtheyrn wedi dod at ei gilydd am y tro cyntaf i gynnal gŵyl rithiol i ddathlu’r iaith Gymraeg, ac mae’r cwbl am ddim.

darllenwch mwy

Lansio cystadleuaeth i gogyddion Ifanc

21/10/2020
Categori: Addysg, Amgylchedd, Ar-lein, Bwyd, Hamdden, Newyddion

Mae Hybu Cig Cymru am weithio mewn partneriaeth ac un o wyliau bwyd mwyaf Cymru, Gŵyl Fwyd Caernarfon, i lansio cystadleuaeth goginio i gogyddion ifanc o’r enw “5 Mewn Pryd”.

darllenwch mwy

Y Brifwyl yn estyn dwylo dros y môr

20/10/2020
Categori: Addysg, Celfyddydau, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Hamdden, Newyddion

Mae’r Eisteddfod Genedlaethol wedi datblygu partneriaeth newydd gyda’r Ŵyl Werin Geltaidd Genedlaethol yn Awstralia.

darllenwch mwy

Penodi cwmni dylunio er mwyn ailddatb...

19/10/2020
Categori: Addysg, Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi penodi cwmni dylunio atyniadau i ymwelwyr Mather & Co i helpu datblygu Hen Goleg eiconig Prifysgol Aberystwyth, un o adeiladau mwyaf rhyfeddol Gradd I Cymru, a chartref Coleg Prifysgol cyntaf Cymru, yn ganolfan ar gyfer diwylliant, treftadaeth, darganfod, dysgu a menter.

darllenwch mwy

Ymgyrch Yes Cymru yn annog pobl i bry...

16/10/2020
Categori: Cerddoriaeth, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Newyddion

Mae'r ymgyrch dros Annibyniaeth i Gymru - Yes Cymru yn annog y cyhoedd i gefnogi’r ymgyrch i gael cân Dewi ‘Pws’ Morris Yes, Yes, Yes (Cymru) i siartiau iTunes.

darllenwch mwy

Dathlu wythfed Diwrnod Shwmae Su’mae

15/10/2020
Categori: Addysg, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Iaith, Newyddion

Heddiw yw'r wythfed Diwrnod Shwmae Su’mae sydd yn dathlu’r Gymraeg, a bwriad y diwrnod yw annog a rhoi hyder i bobol i ddechrau bob sgwrs yn Gymraeg.

darllenwch mwy

Lansio partneriaeth tirwedd y Carneddau

14/10/2020
Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Cafodd cynllun newydd sy’n ymrwymo i warchod a dathlu treftadaeth ddiwylliannol a naturiol ardal y Carneddau yn lansio'n swyddogol ar-lein heddiw.

darllenwch mwy

Un Bore Mercher yn dychwelyd i’r sgrî...

09/10/2020
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Mae S4C wedi cyhoeddi y bydd yr olaf yn y gyfres o Un Bore Mercher yn dechrau ar S4C ar Dachwedd 1af.

darllenwch mwy

Lansio ymgyrch yn rhoi llwyfan i fusn...

08/10/2020
Categori: Addysg, Arian a Busnes, Hamdden, Newyddion

Mae Cyngor Sir Conwy yn gweithio gyda Thwristiaeth Gogledd Cymru i roi llwyfan i fusnesau Sir Conwy er mwyn hyrwyddo eu hunain, gan atgoffa pobl y Sir o beth sydd ar gael yn lleol ac ar garreg eu drws.

darllenwch mwy

S4C yn chwilio am aelodau bwrdd newydd

05/10/2020
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Mae S4C yn chwilio am aelodau anweithredol newydd i fwrdd unedol y gwasanaeth i'w harwain yn ystod y blynyddoedd nesaf.

darllenwch mwy