Canlyniadau Chwilio yn categori Hamdden

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 1572 cofnodion | Tudalen 1 o 158

Band ac artist amlwg yn fyw o'r Ffwrnes

19/01/2021
Categori: Cerddoriaeth, Hamdden, Newyddion

Cafodd ei gyhoeddi y bydd band poblogaidd Mellt ac artist electronig Eädyth yn chwarae yn Theatr y Ffwrnes Llanelli yn ystod yr wythnosau nesaf.

darllenwch mwy

Ail-ddatblygu canolfan Gymraeg yng Ng...

19/01/2021
Categori: Addysg, Celfyddydau, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Iaith, Newyddion

Caiff cynlluniau i ail-ddatblygu canolfan Gymraeg hanesyddol yng Nghaerdydd eu trafod mewn cyfarfod cyhoeddus yr wythnos hon. Fe roddwyd Tŷ’r Cymry, sydd wedi ei leoli yn ardal y Rhath yn y brifddinas, i Gymry Cymraeg Caerdydd ym 1936 er mwyn hyrwyddo’r iaith a statws cyfansoddiadol i Gymru.

darllenwch mwy

Darlledu sesiynau ymarfer corff dyddi...

18/01/2021
Categori: Addysg, Celfyddydau, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Mae Tîm Pobl Ifanc Egnïol Ceredigion Actif wedi dechrau darlledu sesiynau gweithgareddau dwyieithog yn ddyddiol ar gyfer plant a phobl ifanc Ceredigion.

darllenwch mwy

Mwy o alw am gig coch dros y Nadolig

13/01/2021
Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Hamdden, Newyddion

Mae ffigurau manwerthu newydd ar gyfer mis Rhagfyr newydd eu cyhoeddi gan Kantar Worldpanel yn dangos bod teuluoedd wedi mwynhau mwy o gigoedd coch dros y Nadolig nag arfer.

darllenwch mwy

Y mis uchaf erioed i S4C ar Facebook

12/01/2021
Categori: Ar-lein, Celfyddydau, Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae S4C wedi cyhoeddi heddiw mai mis Rhagfyr oedd y mis uchaf erioed o ran sesiynau gwylio ar brif dudalen Facebook y sianel.

darllenwch mwy

Dathlu'r cysylltiadau hanesyddol rhwn...

12/01/2021
Categori: Addysg, Celfyddydau, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Newyddion

Ar ddechrau’r Flwyddyn Newydd, cyhoeddodd y Prif Weinidog Mark Drakeford gynlluniau ar gyfer blwyddyn o weithgareddau i ddathlu a chryfhau’r cysylltiadau hanesyddol rhwng Cymru a’r Almaen

darllenwch mwy

Cyfle i ennill teledu wrth rannu barn...

11/01/2021
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae S4C wedi lansio holiadur newydd i gasglu barn y cyhoedd am y sianel fel rhan o'i strategaeth newydd.

darllenwch mwy

Awdurdodau yn dod ynghyd unwaith eto ...

08/01/2021
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Wrth i’r pandemig gyrraedd y nifer uchaf eto o heintiau ac amrywiaeth o’r feirws yn lledaenu mor gyflym mae Awdurdodau eisiau pwysleisio osgoi teithio yn ddiangen.

darllenwch mwy

Chwilio am ymgeiswyr i'r gyfres nesaf...

08/01/2021
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Mae rhaglen deledu ffitrwydd ac iechyd yn chwilio am bobl i ymgeisio i fod yn rhan o’r gyfres nesaf.

darllenwch mwy

Cyfle i greu stori dreftadaeth 15 Mun...

06/01/2021
Categori: Hamdden, Newyddion

Mae Cadw yn gwahodd pobl ledled Cymru i archwilio'r dreftadaeth sydd ar garreg eu drws trwy fenter newydd Treftadaeth 15 munud.

darllenwch mwy