Canlyniadau Chwilio yn categori Hamdden

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 1687 cofnodion | Tudalen 1 o 169

Cam yn nes at sicrhau statws Treftada...

23/06/2021
Categori: Addysg, Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae’r cais i sicrhau statws Treftadaeth y Byd ar gyfer ardaloedd llechi Gwynedd wedi cyrraedd y cam olaf cyn y bydd UNESCO yn penderfynu a fydd y cais yn sicrhau’r dynodiad.

darllenwch mwy

Diwrnod rhyngwladol i dynnu sylw at b...

22/06/2021
Categori: Addysg, Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Bydd y Diwrnod Rhyngwladol y Twyni Tywod cyntaf erioed yn cael ei gynnal ddydd Gwener yma i dynnu sylw at bwysigrwydd gwarchod y cynefinoedd arfordirol hanfodol hyn ledled y byd.

darllenwch mwy

Cymru'n colli ond mae'r freuddwyd yn ...

21/06/2021
Categori: Chwaraeon, Hamdden, Newyddion

Er gwaetha'r golled yn Rhufain neithiwr, llwyddodd tîm Cymru i sicrhau ei lle yn y 16 olaf yn Ewro 2020. Y golled orau ers Bosnia yn ôl yn 2015 medd un cefnogwr pan lwyddodd Cymru i hawlio'i lle yn Ewro 2016 yn Ffrainc.

darllenwch mwy

Rhodfa Coedwig Cwmcarn yn ailagor

21/06/2021
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Heddiw mae Rhodfa Coedwig Cwmcarn yng Nglyn Ebwy yn croesawu ymwelwyr yn ôl yn eu ceir, am y tro cyntaf ers chwech blynedd.

darllenwch mwy

Y Sioe Fawr Rithiol 2021

18/06/2021
Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Hamdden, Newyddion

Bydd y Sioe Fawr yn Llanelwedd yn cael ei gynnal eleni yn rhithiol ac mae Cymdeithas Amaethyddol yn edrych ymlaen at gynnal y Sioe ar y We fis nesaf fel arfer.

darllenwch mwy

Buddugoliaeth Cymru yn achosi dathlia...

17/06/2021
Categori: Chwaraeon, Hamdden, Newyddion

Yr oedd hi'n noson fythgofiadwy yn Baku neithiwr gyda Cymru'n curo Twrci, gyda dwy gol allweddol gan Aaron Ramsey a Connor Roberts.

darllenwch mwy

Cyhoeddi lein-yp Sesiwn Fawr Digi-Dol

17/06/2021
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae Gŵyl Sesiwn Fawr Dolgellau wedi cyhoeddi lein-yp ‘Sesiwn Fawr Digi-Dol 2021’ a fydd yn cael ei gynnal ynghanol mis Gorffennaf.

darllenwch mwy

Ysgol ym Merthyr yn ennill Gwobr Aur ...

16/06/2021
Categori: Addysg, Celfyddydau, Hamdden, Iaith, Newyddion

Derbyniodd Ysgol Uwchradd Pen y Dre ym Merthyr Tudful yn ddiweddar Wobr Aur Cymraeg Campus.

darllenwch mwy

Deiseb gyda 5000 o enwau yn cael ei c...

15/06/2021
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Iaith, Newyddion

Cyflwynodd Elfed Wyn ap Elwyn ar ran Cymdeithas yr Iaith Gymraeg ddeiseb gyda dros 5,000 o enwau gan lofnodwyr o ar draws y byd i Gadeirydd Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri ddoe.

darllenwch mwy

Sesiwn yn trafod sut y mae cymunedau ...

15/06/2021
Categori: Addysg, Ar-lein, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Hamdden, Iaith, Newyddion

Fe fydd sesiwn rithiol yn cael ei chynnal brynhawn dydd Iau yma fel rhan o Ŵyl Technoleg er Budd Cymdeithasol yn trafod sut y mae cymunedau Cymraeg yn ymateb i’r oes dechnoleg newydd.

darllenwch mwy