Canlyniadau Chwilio yn categori Hamdden

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 1364 cofnodion | Tudalen 1 o 137

Y Waliau'n siarad yng Ngholeg Harlech...

17/01/2020
Categori: Amgylchedd, Celfyddydau, Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Adeilad a fu’n gartref i filiwnydd ac a newidiodd fywydau cannoedd o fyfyrwyr fydd yn hawlio sylw Waliau’n Siarad ar S4C nos Sul yma.

darllenwch mwy

Côr o Wynedd yn hedfan i’r Iseldiroed...

16/01/2020
Categori: Addysg, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Iaith, Newyddion

Bydd Côr Eryrod Meirion sydd yn gôr o fechgyn ifanc o Wynedd yn teithio i’r Iseldiroedd y penwythnos hwn fel rhan o ymgyrch farchnata er mwyn codi ymwybyddiaeth o’r Gymraeg a denu ymwelwyr tramor allan o dymor i Gymru.

darllenwch mwy

Cyhoeddi rhestrau byrion Gwobrau Ment...

16/01/2020
Categori: Addysg, Hamdden, Iaith, Newyddion

Am y tro cyntaf erioed, mae rhwydwaith y Mentrau Iaith yn cynnal noson wobrwyo fydd yn dathlu gwaith arbennig y mudiadau wrth hyrwyddo a chynyddu defnydd o’r Gymraeg mewn cymunedau yng Nghymru.

darllenwch mwy

Enwebiadau ar agor ar gyfer Gwobrau D...

16/01/2020
Categori: Celfyddydau, Chwaraeon, Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae'r gwaith o ddod o hyd i'r rhai sy'n cyfoethogi ein bywydau drwy gerddoriaeth, y celfyddydau a llenyddiaeth bellach yn Sir Gâr wedi dechrau.

darllenwch mwy

Mawndir Llwytmor ar fynyddoedd y Carn...

15/01/2020
Categori: Addysg, Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae gwaith adfer mawndir allweddol ar fin cychwyn ar fynyddoedd y Carneddau sydd ymlith yr ardaloedd mwyaf o fawndir yng Nghymru.

darllenwch mwy

Cynhyrchiad agoriadol Eisteddfod 2019...

13/01/2020
Categori: Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Hamdden, Newyddion

Am y tro cyntaf erioed, bydd sioe gerdd Gymraeg yn cael ei dangos fel rhan o ŵyl arddangos arbennig ar gyfer sioeau cerdd.

darllenwch mwy

Ysgol Rhys Pritchard yn Llanymddyfri ...

10/01/2020
Categori: Addysg, Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae Ysgol Rhys Pritchard yn Llanymddyfri wedi dod yn ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg yn swyddogol, ar ôl cael cymeradwyaeth gan Gyngor Sir Caerfyrddin.

darllenwch mwy

Digon i ddiddanu'r teulu i gyd ar S4C...

23/12/2019
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Newyddion

Bydd digon i ddiddanu pawb o bob oed dros yr Wyl eleni ar S4C o'r Noson Lawen i bennod arbennig Nadoligaidd o Deian a Loli.

darllenwch mwy

Canfod trysorau o gyfnod y Rhufeiniai...

20/12/2019
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Heddiw, cafodd tri gwrthrych sy’n deillio o gyfnod y Rhufeiniaid i’r cyfnod Ôl-ganoloesol, eu datgan yn drysor gan Uwch Grwner EM Gwent, gyda'r gwrthrychau yn cynnig tystiolaeth bwysig o eitemau personol a chyfoeth a oedd yn eiddo i bobl Cymru mewn cyfnod o dros fil o flynyddoedd.

darllenwch mwy

Rhaglen orlawn o gelf a diwylliant yn...

20/12/2019
Categori: Addysg, Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Mae'r flwyddyn 2020 yn argoeli'n flwyddyn fawr i Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd gyda chyhoeddi rhaglen o arddangosfeydd newydd.

darllenwch mwy