Canlyniadau Chwilio yn categori Gwyddoniaeth a Thechnoleg

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 249 cofnodion | Tudalen 2 o 25

Cyhoeddi rhaglen Eisteddfod AmGen

21/07/2021
Categori: Addysg, Ar-lein, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Hamdden, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Fe gyhoeddwyd manylion rhaglen Eisteddfod AmGen 2021, gyda bron i 200 o ddigwyddiadau a gweithgareddau’n cael eu cynnal drwy gydol yr wythnos o 31 Gorffennaf – 8 Awst.

darllenwch mwy

Dathlu 20 mlynedd o effaith llong y P...

20/07/2021
Categori: Addysg, Amgylchedd, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Newyddion

Mae llong ymchwil sydd wedi chwarae rhan wrth ddarparu bwyd môr cynaliadwy i ni ac sydd wedi newid ein dealltwriaeth o wyddorau’r eigion yn dathlu 20 mlynedd o wasanaeth i wyddoniaeth ac addysg y mis hwn.

darllenwch mwy

Sesiwn yn trafod sut y mae cymunedau ...

15/06/2021
Categori: Addysg, Ar-lein, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Hamdden, Iaith, Newyddion

Fe fydd sesiwn rithiol yn cael ei chynnal brynhawn dydd Iau yma fel rhan o Ŵyl Technoleg er Budd Cymdeithasol yn trafod sut y mae cymunedau Cymraeg yn ymateb i’r oes dechnoleg newydd.

darllenwch mwy

Ymgyrchydd canser adnabyddus yn siara...

21/05/2021
Categori: Addysg, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Iechyd, Newyddion

Cafodd myfyrwyr meddygaeth ym Mhrifysgol Bangor gyfle gwerthfawr i glywed barn uniongyrchol unigolyn sydd wedi byw gyda chanser, wrth glywed profiadau Jules Peter Jones, un sydd wedi goroesi canser ac sy’n codi arian at ganser.

darllenwch mwy

Cwmni theatr yn creu antur ddigidol y...

19/05/2021
Categori: Addysg, Amgylchedd, Ar-lein, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Newyddion

Mae Taking Flight a LAStheatre yn gweithio gydag Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen a Theatrau Sir Gâr i ailgyflwyno teuluoedd i'r theatr, defnyddio eu dychymyg a chael plant ac oedolion i weithio gyda'i gilydd i ddatrys dirgelwch yn yr awyr agored.

darllenwch mwy

Robotiaid yn dychwelyd i'r bandstand ...

19/05/2021
Categori: Addysg, Amgylchedd, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Hamdden, Newyddion

Disgwylir i robotiaid o bob lliw a llun ymgynnull yn y bandstand yn Aberystwyth unwaith eto yr haf hwn wrth i Brifysgol Aberystwyth ddathlu Wythnos Roboteg gwledydd Prydain rhwng 19-25 o Fehefin.

darllenwch mwy

Lansio partneriaeth newydd rhwng S4C ...

14/05/2021
Categori: Addysg, Ar-lein, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Iaith, Newyddion

Mi fydd adnoddau newydd sbon ar gyfer y gyfres wyddonol Boom! ar S4C ar gael i’w lawr lwytho a’u defnyddio yn rhad ac am ddim ar wefan adnoddau Twinkl.

darllenwch mwy

Griff Lynch yn rhyddhau sengl ar ffur...

16/04/2021
Categori: Ar-lein, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae'r artist a chanwr band yr Ods, Griff Lynch yn rhyddhau ei sengl solo gyntaf ers 2018, ‘Os Ti’n Teimlo’, gan ryddhau y copi master fel yr NFT - non-fungible token neu docyn anhwyliadwy cyntaf yn yr iaith Gymraeg.

Map newydd yn taflu goleuni ar awyr d...

06/04/2021
Categori: Addysg, Amgylchedd, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Newyddion

Fel rhan o Wythnos Ryngwladol Awyr Dywyll, mae map awyr dywyll newydd o Gymru wedi cael ei lansio gan Gyfoeth Naturiol Cymru sy'n dangos fod llygredd awyr wedi gostwng yng Nghymru yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

darllenwch mwy

Meithrin cysylltiadau agosach rhwng C...

23/03/2021
Categori: Addysg, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Iechyd, Newyddion

Mae arbenigwyr gwyddorau bywyd o Brifysgol Bangor am chwarae rôl allweddol mewn cynlluniau i feithrin cysylltiadau agosach byth rhwng Cymru ac Iwerddon drwy rwydwaith arloesi Celtaidd ar gyfer Gwyddorau Bywyd Uwch.

darllenwch mwy