Canlyniadau Chwilio yn categori Gwyddoniaeth a Thechnoleg

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 205 cofnodion | Tudalen 2 o 21

Prosiect AmGen y Brifwyl yn cael ei l...

13/05/2020
Categori: Ar-lein, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae'r Eisteddfod Genedlaethol wedi lansio prosiect newydd, sy’n rhoi blas o’r Brifwyl i bawb dros yr wythnosau a’r misoedd nesaf.

darllenwch mwy

Darganfod bad glanio oddi ar arfordir...

06/05/2020
Categori: Addysg, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Newyddion

Mae cydweithrediad unigryw rhwng tîm o wyddonwyr a thechnegwyr môr yn Ysgol Gwyddorau'r Eigion Prifysgol Bangor, a'r archeolegydd morwrol a hanesydd o fri rhyngwladol wedi arwain at ddigwyddiad annisgwyl. Maent wedi darganfod ac adnabod bad glanio a gollwyd ar y môr yn ystod yr Ail Ryfel Byd.

darllenwch mwy

Crwydro arfordir Gwynedd o’ch ystafel...

01/05/2020
Categori: Amgylchedd, Ar-lein, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Newyddion

Diolch i dechnoleg fodern – gallwch bellach fwynhau arfordir godidog Gwynedd o foethusrwydd eich cartref.

darllenwch mwy

Disgyblion a staff Ysgol Godre’r Berw...

16/04/2020
Categori: Addysg, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Iechyd, Newyddion

Mae plant ac athrawon Ysgol Godre’r Berwyn wedi bod wrthi’n brysur yn creu masgiau diogelwch gan ddefnyddio technoleg printio 3D.

darllenwch mwy

Asiantaeth iechyd yn cymeradwyo peiri...

14/04/2020
Categori: Addysg, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Iechyd, Newyddion

Mae math newydd o beiriant anadlu, a ddatblygwyd yn Sir Gaerfyrddin i drin cleifion coronafeirws, wedi cael ei gymeradwyo gan yr Asiantaeth Rheoleiddio Meddyginiaethau a Chynhyrchion Gofal Iechyd.

darllenwch mwy

Cartrefi gofal Sir Gâr yn cael dros 1...

31/03/2020
Categori: Ar-lein, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Iechyd, Newyddion

Mae mwy na 100 o iPads yn cael eu rhoi i gartrefi gofal y Cyngor yn Sir Gaerfyrddin er mwyn i breswylwyr gyfathrebu wyneb yn wyneb â'u hanwyliaid.

darllenwch mwy

Cystadleuaeth Codio Cymru 2020 yn lan...

04/03/2020
Categori: Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Newyddion

Yn dilyn llwyddiant y gystadleuaeth yn 2018 a 2019, mae Grŵp Llandrillo Menai a Sgiliaith newydd lansio Cystadleuaeth Codio Cymru 2020.

darllenwch mwy

Wyth tref a phentref Gwynedd yn cael ...

03/03/2020
Categori: Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Newyddion

Mae technoleg newydd yn cael ei dreialu ar draws 8 cymuned yng Ngwynedd gan roi mynediad am ddim i Wi-Fi i ymwelwyr sy’n ymweld a’r trefi. Bydd hyn wedyn yn darparu gwybodaeth gwerthfawr i fusnesau I’w helpu gyda ymgyrchoedd marchnata.

darllenwch mwy

Pobl ifanc yn ysbrydoli gyda phrosiec...

25/02/2020
Categori: Addysg, Amgylchedd, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Newyddion

Os ydych chi rhwng 9 a 25 oed ac yn byw yng Ngheredigion ac yn chwilio am ffyrdd o gyrraedd lleoedd neu wella eich iechyd a'ch lles, gallech elwa o gael beic wedi'i ailgylchu am ddim drwy brosiect ysbrydoli pobl ifanc.

darllenwch mwy

Creu cwch gwenyn gyda chymorth gofod ...

24/02/2020
Categori: Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Hyfforddiant / Cyrsiau, Newyddion

Mae gofod gwneud Ffiws sy'n cael ei redeg gan Arloesi Gwynedd Wledig mewn partneriaeth gyda Chyngor Gwynedd a Rhaglen ARFOR ym Mhorthmadog, wedi helpu busnes lleol i wneud cwch gwenyn a fydd yn cael ei werthu mewn ocsiwn ar gyfer elusen.

darllenwch mwy