Canlyniadau Chwilio yn categori Gwyddoniaeth a Thechnoleg

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 205 cofnodion | Tudalen 1 o 21

Cadwriaethu yn Sgomer yn dathlu'r 30 oed

28/07/2020
Categori: Amgylchedd, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Newyddion

Mae parth cadwraeth morol eiconig Sgomer Cymru yn dathlu ei ben-blwydd yn 30 oed eleni.

darllenwch mwy

Cynhadledd addysg Llygaid Pawb ar Gym...

14/07/2020
Categori: Addysg, Ar-lein, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Newyddion

Cynhaliwyd cynhadledd ryngwladol addysg yn ddiweddar dan y teitl Llygaid Pawb ar Gymru', gyda Gwasanaeth ysgolion GwE yn rhan o drefnu'r gweithdai rhithiol.

darllenwch mwy

Cyfleu hanes Cymru trwy Minecraft

10/07/2020
Categori: Addysg, Ar-lein, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Newyddion

Yn ystod cyfnod cyfyngiadau Cofid19, datblygwyd antur newydd i bobl ifanc Cymru ar-lein, wrth iddynt ddod i ddysgu am eu hanes, carreg wrth garreg, drwy Minecraft.

darllenwch mwy

Grant gwerth £3 miliwn gan yr Undeb E...

09/07/2020
Categori: Addysg, Arian a Busnes, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Newyddion

Heddiw cyhoeddodd Llywodraeth Cymru £3 miliwn o gyllid refeniw ychwanegol ar gyfer Campws Arloesi a Menter Aberystwyth ArloesiAber.

darllenwch mwy

Gwyddonwyr benywaidd yn ymgynnull yn ...

06/07/2020
Categori: Addysg, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Newyddion

Fe fu gwyddonwyr benywaidd o Brifysgol Aberystwyth yn ymuno gyda academyddion eraill o bob cwr o Brydain ac Iwerddon heddiw wrth iddynt ymgynnull yn rhithiol ar gyfer y digwyddiad Genod i’r Geowyddorau.

darllenwch mwy

Arbrofi gyda thyfu cywarch ar gyfer a...

29/06/2020
Categori: Addysg, Amgylchedd, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Newyddion

Mae ymchwil newydd ar botensial tyfu cywarch ar ffermydd Cymru at ddibenion diwydiannol ar y gweill ym Mhrifysgol Aberystwyth.

darllenwch mwy

Cannoedd o dabledi digidol wedi mynd ...

17/06/2020
Categori: Ar-lein, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Iechyd, Newyddion

Yn ystod y cyfnod cau, mae cartrefi gofal ledled Cymru wedi elwa o ganlyniad i gannoedd o dabledi digidol sydd wedi cael eu dosbarthu fel rhan o gynllun gan Llywodraeth Cymru er mwyn helpu preswylwyr i gadw mewn cysylltiad â theulu a ffrindiau, ac i helpu gydag ymgyngoriadau meddygol drwy gyfleuster fideo.

darllenwch mwy

Cynnal abrofion Gwener Gwyddonol yn E...

26/05/2020
Categori: Addysg, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Hamdden, Newyddion

Fe fydd cyfres o arbrofion gwyddonol yn cael eu cynnal fel rhan o Gwener Gwyddonol Eisteddfod Amgen yr Eisteddfod Genedlaethol yn ystod yr wythnosau nesaf.

darllenwch mwy

Cyngor Gwynedd yn ystyried creu cynll...

18/05/2020
Categori: Addysg, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Iechyd, Newyddion

Mae Cyngor Gwynedd yn ystyried sefydlu cynllun celfyddydol newydd trwy gynnig presgripiwn er mwyn cyfrannu at iechyd a lles, gan wireddu hyn trwy ddulliau digidol.

darllenwch mwy

Gwyddonydd o Brifysgol Bangor yn arwa...

15/05/2020
Categori: Addysg, Amgylchedd, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Newyddion

Wrth i gyfres newydd ddod i ben nos Sul yma, mae primatolegydd o Brifysgol Bangor yn ymddangos ar y rhaglen olaf wrth iddo astudio rhywogaeth o brimatiaid yn Tansania.

darllenwch mwy