Canlyniadau Chwilio yn categori Gwyddoniaeth a Thechnoleg

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 249 cofnodion | Tudalen 1 o 25

Llwyddiant prosiect ceir trydan cymun...

23/11/2021
Categori: Addysg, Amgylchedd, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Newyddion

Dros y ddwy flynedd ddiwethaf mae'r prosiect Ceir Trydan Cymunedol Arloesi Gwynedd Wledig sydd ar fin dod i ben wedi gweld newidiadau mawr wrth i geir trydan gynyddu mewn poblogrwydd yn 2021.

darllenwch mwy

Llwyddiant SMART i dref yn Sir Y Fflint

18/10/2021
Categori: Addysg, Ar-lein, Arian a Busnes, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Newyddion

Mae tref yr Wyddgrug gyda chymorth Menter Môn wedi bod yn rhan o gynllun Trefi SMART er mwyn hybu'r defnydd o dechnoleg yn y dref.

darllenwch mwy

Sioe theatr arloesol yng Nghastell Coch

11/10/2021
Categori: Addysg, Celfyddydau, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Hamdden, Newyddion

Fe fydd Castell Coch yn lwyfan i sioe theatr newydd Mysterious Maud's Chambers of Fantastical Truth a fydd dechrau ddiwedd y mis.

darllenwch mwy

Arbenigwr ar rew ym Môr yr Artig yn a...

24/09/2021
Categori: Addysg, Amgylchedd, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Newyddion

Bydd yr Athro Tom Rippeth o Ysgol Gwyddorau’r Eigion Prifysgol Bangor yn annerch Senedd Cymru a chynulleidfa ar-lein, pan fydd yn siarad yn y digwyddiad Gwyddoniaeth a'r Senedd a drefnwyd gan y Gymdeithas Gemeg Frenhinol ddydd Mawrth 28 Medi.

darllenwch mwy

Myfyrwyr milfeddygaeth cyntaf Cymru y...

20/09/2021
Categori: Addysg, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Newyddion

Bydd Ysgol Gwyddor Filfeddygol gyntaf Cymru yn agor ei drysau i fyfyrwyr am y tro cyntaf heddiw (dydd Llun 20 Medi) ym Mhrifysgol Aberystwyth.

darllenwch mwy

Cerbydau trydan i gasglu gwastraff yn...

17/09/2021
Categori: Amgylchedd, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Iechyd, Newyddion

Bydd Cyngor Gwynedd yn cyflwyno cerbydau trydan i gasglu deunyddiau ailgylchu yn dilyn cais grant llwyddiannus i Lywodraeth Cymru.

darllenwch mwy

Llygredd meicro-plastig sylweddol ar ...

23/08/2021
Categori: Addysg, Amgylchedd, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Hamdden, Newyddion

Mae cwmni geowyddoniaeth wedi cynnal arolwg ar lygredd micro-plastigion yn llwyddiannus fel rhan o astudiaeth gwmpasu i weld a fyddai'n bosibl creu parth Di-Blastig ar Yr Wyddfa.

darllenwch mwy

Profiad realiti estynedig rhyngwladol...

20/08/2021
Categori: Addysg, Arian a Busnes, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Hamdden, Newyddion

Bu tîm o bobl greadigol o Gymru yn rhan o lansiad heddiw i brofiad realiti estynedig dinesig cyntaf erioed yn seiliedig ar y ddeuawd eiconig Wallace a Gromit, yng Nghaerdydd, San Francisco a Bryste.

darllenwch mwy

Lansio cronfa gymunedol Eryri

17/08/2021
Categori: Addysg, Amgylchedd, Arian a Busnes, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Hamdden, Newyddion

Mae cronfa ariannol wedi cael ei lansio gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri ar gyfer cynlluniau datgarboneiddio, Twristiaeth neu Adfer Covid yn Eryri.

darllenwch mwy

Chwilio am syniadau arloesol ar gyfer...

28/07/2021
Categori: Addysg, Amgylchedd, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Hamdden, Newyddion

Mae Grŵp Gweithredu Lleol Pysgodfeydd Bae Ceredigion yn gofyn i breswylwyr anfon eu syniadau at y Cydlynydd lleol FLAG.

darllenwch mwy