Canlyniadau Chwilio yn categori Gwyddoniaeth a Thechnoleg

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 211 cofnodion | Tudalen 1 o 22

Ymchwilwyr yn datblygu prawf wrin sy'...

30/09/2020
Categori: Addysg, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Iechyd, Newyddion

Mae gwyddonwyr ym Mrifysgol Aberystwyth ar y cyd gyda phrifysgolion eraill wedi datblygu prawf wrin chwyldroadol sy’n gallu adnabod yn gywir dros 50 o wahanol fathau o fwydydd yn neiet unigolyn.

darllenwch mwy

Busnesau o Gymru yn arddangos eu cynn...

28/09/2020
Categori: Ar-lein, Arian a Busnes, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Newyddion

Bydd ugain o fusnesau Cymru yn arddangos eu cynnyrch i gwmnïau o un o'r gwledydd cyfoethocaf yn y byd mewn rhith-ymweliad â marchnad allforio Doha, Qatar.

darllenwch mwy

Hwb ariannol ar gyfer ymchwil i gefno...

10/09/2020
Categori: Addysg, Amgylchedd, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Newyddion

Bydd sector ynni adnewyddadwy'r môr yng Nghymru yn cael hwb pellach gyda £1.5 miliwn ychwanegol o gyllid o'r Undeb Ewropeaidd gan Lywodraeth Cymru i barhau ymchwil allweddol.

darllenwch mwy

Dathlu cwblhau campws arloesi a mente...

27/08/2020
Categori: Addysg, Amgylchedd, Bwyd, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Newyddion

Cafodd set olaf yr allweddi ar gyfer Campws Arloesi a Menter Aberystwyth sy'n cael ei adnabod fel ArloesiAber eu trosglwyddo yr wythnos hon, wedi i’r gwaith adeiladu ar y ganolfan bio-wyddoniaeth newydd o ansawdd byd-eang gael ei gwblhau ar amser.

darllenwch mwy

Myfyrwyr yn dathlu canlyniadau TGAU

20/08/2020
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Iaith, Newyddion

Cafwyd cynnydd sylweddol yng nghanlyniadau TGAU eleni o gymharu gyda chanlyniadau y llynedd, gyda miloedd yn dathlu'r rhan gyntaf allweddol o'i gyrfa addysgol.

darllenwch mwy

Cymorth i gymunedau gwledig i gael gw...

18/08/2020
Categori: Ar-lein, Arian a Busnes, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Newyddion

Mae cymorth ariannol ar gael i breswylwyr sy'n cael trafferth â chysylltiad rhyngrwyd yng nghymunedau gwledig Sir Gaerfyrddin a Cheredigion.

darllenwch mwy

Cadwriaethu yn Sgomer yn dathlu'r 30 oed

28/07/2020
Categori: Amgylchedd, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Newyddion

Mae parth cadwraeth morol eiconig Sgomer Cymru yn dathlu ei ben-blwydd yn 30 oed eleni.

darllenwch mwy

Cynhadledd addysg Llygaid Pawb ar Gym...

14/07/2020
Categori: Addysg, Ar-lein, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Newyddion

Cynhaliwyd cynhadledd ryngwladol addysg yn ddiweddar dan y teitl Llygaid Pawb ar Gymru', gyda Gwasanaeth ysgolion GwE yn rhan o drefnu'r gweithdai rhithiol.

darllenwch mwy

Cyfleu hanes Cymru trwy Minecraft

10/07/2020
Categori: Addysg, Ar-lein, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Newyddion

Yn ystod cyfnod cyfyngiadau Cofid19, datblygwyd antur newydd i bobl ifanc Cymru ar-lein, wrth iddynt ddod i ddysgu am eu hanes, carreg wrth garreg, drwy Minecraft.

darllenwch mwy

Grant gwerth £3 miliwn gan yr Undeb E...

09/07/2020
Categori: Addysg, Arian a Busnes, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Newyddion

Heddiw cyhoeddodd Llywodraeth Cymru £3 miliwn o gyllid refeniw ychwanegol ar gyfer Campws Arloesi a Menter Aberystwyth ArloesiAber.

darllenwch mwy