Canlyniadau Chwilio yn categori Gwleidyddiaeth

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 711 cofnodion | Tudalen 3 o 72

Pont newydd gwerth £46 miliwn dros yr...

14/01/2020
Categori: Amgylchedd, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Yr ydym i gyd wedi cael ein dal wrth bont Dyfi dros y blynyddoedd mewn llifogydd ond y newydd i'w groesawu yw fod Gweinidog Trafnidiaeth Llywodraeth Cymru, Ken Skates, wedi cymeradwyo’r cynlluniau ar gyfer adeiladu pont newydd dros yr Afon Dyfi, ar yr A487 i’r gogledd o Fachynlleth.

darllenwch mwy

Dyfodol i'r Iaith yn galw am adolygia...

10/01/2020
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae mudiad Dyfodol i’r Iaith wedi ymateb yn chwyrn i gyllideb y Llywodraeth gan fynnu na fydd yr arian blynyddol hwn yn gwneud hi'n bosib yn y tymor hir i gyrraedd targed o filiwn o siaradwyr Cymraeg.

darllenwch mwy

Penodi tair o ymddiriedolwyr newydd i...

07/01/2020
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iechyd, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae Meri Huws, Is Lywydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru, wedi cyhoeddi enwau’r Ymddiriedolwyr newydd sydd wedi’u penodi i Fwrdd y Llyfrgell yn dilyn cystadleuaeth agored.

darllenwch mwy

Gweinidogion Cymru yn torri'r gyfrait...

06/01/2020
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae Gweinidogion Cymru wedi torri’r gyfraith drwy beidio â sicrhau bod gwasanaethau Cymraeg ar drenau, yn ôl Comisiynydd y Gymraeg.

darllenwch mwy

Cynghorau yn colli allan ar filiynau ...

23/12/2019
Categori: Arian a Busnes, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Cynghorau yn colli allan ar filiynau am beidio rhoi treth cyngor uwch ar ail gartrefi


Cyngor Gwynedd yn trethu'n uwch ar ail gartrefi

Mae rhai o’r cynghorau mwyaf yng Nghymru - gan gynnwys Caerdydd, Bro Morgannwg a Sir Gaerfyrddin - yn colli allan ar filiynau o bunnau'r flwyddyn drwy beidio â defnyddio pwerau i godi treth cyngor uwch ar ail gartrefi.

darllenwch mwy

Dau addawol yn cynrychioli pobl ifanc...

19/12/2019
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Cynrychiolwyd pobl ifanc Ceredigion gan Aelod Seneddol Ieuenctid (ASI) Thomas Kendall a Dirprwy ASI Huw Jones yn nhrafodaeth flynyddol Senedd Ieuenctid Prydain, gyda'r drafodaeth yn cael ei chadeirio gan Syr Lindsay Hoyle a’r Dirprwy Siaradwr, Dame Eleanor Fulton Laing.

darllenwch mwy

Casgliad Swffragetiaid prin yn cael e...

18/12/2019
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae casgliad prin o gofroddion Swffragetiaid Cymru wedi cael ei arddangos am y tro cyntaf yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru.

darllenwch mwy

Beirniadu torri’r Gymraeg er gwaethaf...

16/12/2019
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae ymgyrchwyr iaith wedi beirniadu toriadau i wariant ar brosiectau penodol ar gyfer y Gymraeg yng nghyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru.

darllenwch mwy

Gweithio gyda'n gilydd i geisio gwell...

11/12/2019
Categori: Addysg, Amgylchedd, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae Lesley Griffiths wedi cadarnhau ymrwymiad Cymru i barhau i wella ansawdd ein haer wrth gyflwyno cyfres o fesurau newydd mewn Cynllun Aer Glân i Gymru.

darllenwch mwy

Cyfrol newydd yn cofio'r gwleidydd ad...

09/12/2019
Categori: Gwleidyddiaeth, Llenyddiaeth, Newyddion

Bron i flwyddyn ers marwolaeth y gwleidydd ifanc o Went, Steffan Lewis, mae Gwasg y Lolfa yn cyhoeddi y gyfrol Gwladgarwr Gwent / Son of Gwent: Cofio Steffan Lewis, yn Gymraeg a Saesneg, i gofio’r gwleidydd a’r dyn teuluol, gyda chyfraniadau gan deulu a ffrindiau Steffan Lewis, ynghyd â’r gwleidyddion Elin Jones AC, Leanne Wood AC, Carwyn Jones AC ac Adam Price AC ymhlith eraill.

darllenwch mwy