Canlyniadau Chwilio yn categori Gwleidyddiaeth

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 736 cofnodion | Tudalen 2 o 74

Mudiadau iaith o'r gwledydd celtaidd ...

02/06/2020
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Am y tro cyntaf, daeth mudiadau ymgyrchu iaith yn cynnwys Cymdeithas yr Iaith Gymraeg o’r gwledydd Celtaidd at ei gilydd er mwyn galw am weithredu cadarn i sicrhau dyfodol ffyniannus i’n cymunedau.

darllenwch mwy

Pobl ifanc 16 oed yn cael yr hawl i b...

01/06/2020
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Newyddion

O heddiw ymlaen, bydd pobl ifanc 16 ac 17 oed yn cael pleidleisio am y tro cyntaf yn Etholiadau'r Senedd yn 2021, fel rhan o'r newidiadau mwyaf i'r broses ddemocrataidd yng Nghymru mewn hanner canrif.

darllenwch mwy

Datblygiad Eglwyswrw yn dangos diffyg...

29/05/2020
Categori: Amgylchedd, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae mudiad Dyfodol i’r Iaith wedi datgan bod y methiant diweddar i ystyried barn leol ac oblygiadau i’r Gymraeg yn achos datblygiad tai newydd yn Eglwyswrw, sir Benfro yn amlygu diffygion sylfaenol yn y drefn gynllunio.

darllenwch mwy

Adroddiad yn gwyngalchu ymddygiad Com...

18/05/2020
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymrag wedi ymateb i adroddiad a ryddhawyd gan Gomisiynydd y Gymraeg ddydd Gwener gan ddweud ei fod 'yn ymdrech i ddargyfeirio sylw oddi ar gwynion dilys am ei ymddygiad.'

darllenwch mwy


ERROR: http://lleol.cymru/blog/results.php

Query: UPDATE Report_Post SET report_amount = report_amount + 1 WHERE post_id = 4649 AND report_type = 1 AND DATE_FORMAT(date, '%Y-%m-%d') = DATE_FORMAT(NOW(), '%Y-%m-%d')

 Errno: 1213
 Error: Deadlock found when trying to get lock; try restarting transaction
_SERVER data
  REMOTE_ADDR : 35.169.107.85
  REMOTE_PORT : 16182
SCRIPT_FILENAME : /kunden/homepages/10/d114928358/htdocs/oldhtdocs/wsb3726335107/blog/results.php
 REQUEST_METHOD : GET
  QUERY_STRING : url_full=/blog/guide/gwleidyddiaeth/page/2
  REQUEST_URI : /blog/guide/gwleidyddiaeth/page/2

Comisiynydd y Gymraeg yn gweithredu’n...

15/05/2020
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae adolygiad annibynnol oedd yn ymchwilio i gŵyn yn erbyn Comisiynydd y Gymraeg wedi dod i’r casgliad fod y Comisiynydd, Aled Roberts, yn gweithredu o fewn y gyfraith, gan ddilyn Polisi Gorfodi y sefydliad.

darllenwch mwy

Annog pobl i aros adref ar benwythnos...

07/05/2020
Categori: Gwleidyddiaeth, Iechyd, Newyddion

Dros benwythnos gŵyl y banc, bydd nifer o asiantaethau yn cynnwys Parc Cenedlaethol Eryri yn rhyddhau casgliad o luniau ar y cyfryngau cymdeithasol ar ran gweithwyr rheng flaen gan annog y cyhoedd i ddilyn canllawiau'r Llywodraeth a pharhau i aros adref.

darllenwch mwy

Y Llywodraeth yn annog pobl i osgoi t...

05/05/2020
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi llythyr agored i bobl yng Nghymru yn gofyn i'r cyhoedd weithredu'n gyfrifol ac osgoi teithio diangen hyd nes y bydd Llywodraeth Cymru wedi codi cyfyngiadau Coronafeirws.

darllenwch mwy


ERROR: http://lleol.cymru/blog/results.php

Query: UPDATE Report_Post SET report_amount = report_amount + 1 WHERE post_id = 4626 AND report_type = 1 AND DATE_FORMAT(date, '%Y-%m-%d') = DATE_FORMAT(NOW(), '%Y-%m-%d')

 Errno: 1213
 Error: Deadlock found when trying to get lock; try restarting transaction
_SERVER data
  REMOTE_ADDR : 35.169.107.85
  REMOTE_PORT : 16182
SCRIPT_FILENAME : /kunden/homepages/10/d114928358/htdocs/oldhtdocs/wsb3726335107/blog/results.php
 REQUEST_METHOD : GET
  QUERY_STRING : url_full=/blog/guide/gwleidyddiaeth/page/2
  REQUEST_URI : /blog/guide/gwleidyddiaeth/page/2

Cyfrol newydd yn trafod dinasyddiaeth...

04/05/2020
Categori: Celfyddydau, Gwleidyddiaeth, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae Gwasg Prifysgol Cymru yn cyhoeddi cyfrol newydd yr wythnos hon dan y teitl Creu Dinasyddiaeth i Gymru: Mewnfudo Rhyngwladol a’r Gymraeg gan Dr Gwennan Higham.

darllenwch mwy

Menter Iaith Hunaniaith yn chwilio am...

29/04/2020
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Wrth weithio i gynyddu’r defnydd o’r iaith yng nghymunedau Gwynedd, mae Hunaniaith -Menter Iaith Gwynedd yn cynnal arolwg er mwyn cael barn y cyhoedd am yr hyn y dylid ei wneud er mwyn hybu a hyrwyddo’r Gymraeg yn y sir.

darllenwch mwy

Academi Cymru yn anrhydeddu Emyr Lewis

29/04/2020
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae'r Athro Emyr Lewis o Brifysgol Aberystwyth ymhlith y newydd-ddyfodiaid i Gymrodoriaeth Cymdeithas Ddysgedig Cymru.

darllenwch mwy