Canlyniadau Chwilio yn categori Gwleidyddiaeth

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 732 cofnodion | Tudalen 1 o 74

Rhaid i ni yng Nghymru afael yn ein d...

16/07/2020
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Yn dilyn y drafodaeth gyntaf erioed ar lawr y Senedd neithiwr am refferendwm dros annibyniaeth, mae ymgyrch Yes Cymru wedi ymateb trwy annog pobl Cymru i 'afael yn ei dyfodol.'

darllenwch mwy

Wyneb newydd wrth lyw cyfres Pawb a’i...

08/07/2020
Categori: Gwleidyddiaeth, Newyddion

Betsan Powys sy'n cymryd yr awenau mewn cyfres newydd o Pawb a'i Farn fydd yn dychwelyd i'r sgrin yr wythnos nesaf.

darllenwch mwy

Traean o bobl Lloegr o blaid annibyni...

30/06/2020
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae traean o bobl yn Lloegr wedi dweud nad ydynt yn dymuno i’r Deyrnas Gyfunol barhau tra bont yn ffafrio annibyniaeth i Loegr. Dyma ganfyddiadau arolwg a gomisiyniwyd gan ymgyrch Yes Cymru.

darllenwch mwy

Llywodraethau datganoledig wedi taclo...

22/06/2020
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iechyd, Newyddion

Mae pobl yn Lloegr yn credu bod y llywodraethau datganoledig wedi gwneud gwaith gwell o ymdrin gyda argyfwng Covid-19 na gweinyddiaeth Boris Johnson.

darllenwch mwy

Nofel newydd i blant yn taclo bwlio a...

15/06/2020
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae Gwasg y Lolfa wedi cyhoeddi nofel newydd i blant gan Casia Wiliam sy'n delio gyda themâu fel bwlio oherwydd bod y prif gymeriad yn hil cymysg.

darllenwch mwy

Mesur y Cwricwlwm yn peryglu addysg G...

03/06/2020
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae ymgyrchwyr iaith wedi ymateb yn chwyrn ar ôl cael deall bod drafft diweddaraf Bil y Cwricwlwm — sydd i’w gyhoeddi’n fuan — yn nodi Saesneg fel rhan orfodol o’r cwricwlwm ac yn peryglu dulliau trochi, er gwaethaf addewidion i’r gwrthwyneb gan y Gweinidog Addysg, Kirsty Williams AS, y llynedd.

darllenwch mwy

Mudiadau iaith o'r gwledydd celtaidd ...

02/06/2020
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Am y tro cyntaf, daeth mudiadau ymgyrchu iaith yn cynnwys Cymdeithas yr Iaith Gymraeg o’r gwledydd Celtaidd at ei gilydd er mwyn galw am weithredu cadarn i sicrhau dyfodol ffyniannus i’n cymunedau.

darllenwch mwy

Pobl ifanc 16 oed yn cael yr hawl i b...

01/06/2020
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Newyddion

O heddiw ymlaen, bydd pobl ifanc 16 ac 17 oed yn cael pleidleisio am y tro cyntaf yn Etholiadau'r Senedd yn 2021, fel rhan o'r newidiadau mwyaf i'r broses ddemocrataidd yng Nghymru mewn hanner canrif.

darllenwch mwy

Datblygiad Eglwyswrw yn dangos diffyg...

29/05/2020
Categori: Amgylchedd, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae mudiad Dyfodol i’r Iaith wedi datgan bod y methiant diweddar i ystyried barn leol ac oblygiadau i’r Gymraeg yn achos datblygiad tai newydd yn Eglwyswrw, sir Benfro yn amlygu diffygion sylfaenol yn y drefn gynllunio.

darllenwch mwy

Adroddiad yn gwyngalchu ymddygiad Com...

18/05/2020
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymrag wedi ymateb i adroddiad a ryddhawyd gan Gomisiynydd y Gymraeg ddydd Gwener gan ddweud ei fod 'yn ymdrech i ddargyfeirio sylw oddi ar gwynion dilys am ei ymddygiad.'

darllenwch mwy