Canlyniadau Chwilio yn categori Gwleidyddiaeth

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 891 cofnodion | Tudalen 1 o 90

Nid yw'n rhy hwyr i wrthdroi dirywiad...

22/09/2021
Categori: Addysg, Amgylchedd, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Newyddion

Mae pum asiantaeth natur statudol yn cynnwys Cyfoeth Naturiol Cymru yn galw ar bob rhan o'r gymdeithas am fwy o weithredu a buddsoddiad mewn natur.

darllenwch mwy

Cyngor Ceredigion yn lansio ei ymgyng...

20/09/2021
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae’r ymgynghoriad gan Gyngor Ceredigion ar gynllun strategol y Sir i'r Gymraeg mewn addysg hyd at 2032 bellach yn fyw.

darllenwch mwy

Bargen Twf Canolbarth Cymru’n cyrraed...

17/09/2021
Categori: Arian a Busnes, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Fe fydd Bargen Twf Canolbarth Cymru yn cyflwyno ei hachos busnes ddiwedd y mis er mwyn iddo gael ei gymeradwyo gan Lywodraeth Prydain a Llywodraeth Cymru.

darllenwch mwy

Canlyniadau arolwg iaith yn gadarnhao...

16/09/2021
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Iaith, Iechyd, Newyddion

Mae canlyniadau arolwg sy’n dangos cynnydd yn y niferoedd sy’n siarad yr iaith bob dydd yn newyddion calonogol medd Comisiynydd y Gymraeg, ond rhybuddiodd y gallai COVID-19 arwain at ostyngiad yn y ffigyrau.

darllenwch mwy

Mudiad iaith yn croesawu'r trafodaeth...

15/09/2021
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae mudiad Dyfodol i’r Iaith yn croesawu’r trafodaethau sydd ar y gweill rhwng Llafur a Phlaid Cymru ac yn gobeithio bydd hyn yn gyfle i ailosod yr agenda ar gyfer polisïau i gefnogi’r Gymraeg.

darllenwch mwy

Galw am gysoni hyrwyddo'r Gymraeg gyd...

02/09/2021
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae mudiad Dyfodol i’r Iaith wedi galw am drafodaeth genedlaethol ar gysoni hyrwyddo’r Gymraeg gyda’r angen i sicrhau cydraddoldeb hil.

darllenwch mwy

Cyngor Gwynedd yn galw ar bobl i rann...

02/09/2021
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Newyddion

Mae Cyngor Gwynedd yn galw ar drigolion i rannu eu hanesion o sut mae pobl ddu wedi cyfrannu at gymuned Gwynedd mewn gwahanol ffyrdd dros y blynyddoedd.

darllenwch mwy

Llywodraethau datganoledig yn galw am...

31/08/2021
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iechyd, Newyddion

Mae llythyr gan lywodraethau Cymru, Yr Alban a Gogledd Iwerddon wedi ei anfon at ysgrifennydd gwladol Llywodraeth Prydain sy'n gyfrifol am Waith a Phensiynau yn mynegi "pryderon difrifol" am gynlluniau i beidio a rhoi cynnydd o £20 yr wythnos yn y Credyd Cynhwysol.

darllenwch mwy

Grwp amgylcheddol yn galw am atal bud...

27/08/2021
Categori: Addysg, Amgylchedd, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae grwpiau Gwrthryfel Difodiant neu XR wedi bod yn cynnal ymgyrchoedd led-led Cymru dros yr wythnos diwethaf dan y teitl ‘Stopiwch bob buddsoddiad mewn tanwydd ffosil yn syth!’

darllenwch mwy

Cyhuddo'r Llywodraeth o fychanu cymun...

26/08/2021
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae ymgyrchwyr iaith wedi cyhuddo’r Llywodraeth o “fychanu cymunedau Cymru” yn eu dogfen ymgynghorol newydd ar drethi lleol ar gyfer ail gartrefi a llety hunanddarpar.

darllenwch mwy