Canlyniadau Chwilio yn categori Gwleidyddiaeth

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 763 cofnodion | Tudalen 1 o 77

Aelodaeth Yes Cymru yn cyrraedd 8,000...

22/10/2020
Categori: Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae YesCymru, yr ymgyrch dros annibyniaeth i Gymru, wedi gweld cynnydd enfawr mewn cefnogaeth eleni.

darllenwch mwy

Llyfr newydd i ddathlu'r daith i anni...

21/10/2020
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Llenyddiaeth, Newyddion

Fe gyhoeddir cyfrol newydd Annibyniaeth / Independence gan Mari Emlyn sy’n canolbwyntio’n bennaf ar y pedair blynedd diwethaf, rhwng 2016 a 2020.

darllenwch mwy

Galw ar bechnogion Tŷ’r Cymry yng Ngh...

20/10/2020
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi galw ar bechnogion Tŷ’r Cymry yng Nghaerdydd i beidio gwerthu’r tŷ, yn dilyn penderfyniad gan aelodau presennol pwyllgor yr ymddiriedolwyr i gau’r ganolfan Gymraeg a gwerthu’r adeilad.

darllenwch mwy

Y cyn aelod seneddol Elfyn Llwyd yn c...

19/10/2020
Categori: Gwleidyddiaeth, Llenyddiaeth, Newyddion

Y mis hwn cyhoeddir atgofion y cyn Aelod Seneddol, Elfyn Llwyd. Bydd Betws a’r Byd, a gyhoeddir gan wasg y Lolfa, yn adrodd ac yn datgelu straeon o du mewn y Blaid a gweinyddiaeth San Steffan.

darllenwch mwy

Ymgyrch Yes Cymru yn annog pobl i bry...

16/10/2020
Categori: Cerddoriaeth, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Newyddion

Mae'r ymgyrch dros Annibyniaeth i Gymru - Yes Cymru yn annog y cyhoedd i gefnogi’r ymgyrch i gael cân Dewi ‘Pws’ Morris Yes, Yes, Yes (Cymru) i siartiau iTunes.

darllenwch mwy

Undeb Amaethwyr Cymru yn ymateb chwyr...

15/10/2020
Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae Undeb Amaethwyr Cymru wedi ymateb gyda dicter a siom bod Tŷ’r Cyffredin wedi gwrthod ymgorffori mesurau yn y gyfraith a fyddai’n amddiffyn defnyddwyr a chynhyrchwyr rhag mewnforion bwyd is-safonol.

darllenwch mwy

Galw am sefydlu gweinidog penodol i'r...

13/10/2020
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae mudiad Dyfodol i’r Iaith yn galw ar Brif Weinidog Cymru i sefydlu Gweinidog penodol i’r Gymraeg ar ol i'r Gweinidog presennol dros yr Iaith, Eluned Morgan dderbyn cyfrifoldeb ychwanegol eraill.

darllenwch mwy

Cyngor Gwynedd yn nodi Mis Hanes Pobl...

06/10/2020
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae Cyngor Gwynedd yn dathlu Mis Hanes Pobl Dduon 2020 trwy alw ar drigolion lleol i rannu eu straeon am sut mae pobl ddu wedi gwneud eu marc ar gymdeithas Gwynedd mewn gwahanol ffyrdd dros y blynyddoedd.

darllenwch mwy

S4C yn ymrwymo i gynyddu cynrychiolae...

01/10/2020
Categori: Addysg, Celfyddydau, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Gyda mis Hydref yn cael ei gydnabod fel Mis Hanes Pobl Dduon mae S4C wedi cyhoeddi ymrwymiad i gynyddu cynrychiolaeth o gefndiroedd BAME a hynny ar y sgrin a thu ôl i'r camera.

darllenwch mwy

Gorymdeithio o Nefyn i Gaernarfon i f...

25/09/2020
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Bydd bron i 30 o gynghorwyr tref, ymgyrchwyr iaith a phobl leol yn gorymdeithio yfory o Nefyn i Gaernarfon i fynnu bod Llywodraeth Cymru yn gweithredu i ddatrys yr argyfwng ail gartrefi sy’n bygwth y Gymraeg ym Mhen Llŷn a Chymru wledig yn ehangach.

darllenwch mwy