Canlyniadau Chwilio yn categori Gwleidyddiaeth

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 827 cofnodion | Tudalen 1 o 83

Mudiad iaith yn herio cynllun i ddatb...

09/04/2021
Categori: Gwleidyddiaeth, Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae Dyfodol i’r Iaith wedi datgan amheuaeth ynglŷn â chynllun arall i ddatblygu pentref gwyliau sylweddol yn y gogledd-orllewin.

darllenwch mwy

Cynnal hysting hinsawdd ar-lein

06/04/2021
Categori: Addysg, Amgylchedd, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Fe drefnir hysting hinsawdd ar gyfer ymgeiswyr y Senedd ar Restr Ranbarthol Canolbarth a Gorllewin Cymru ac etholaeth Preseli Sir Benfro, gyda'r hysting i'w gynnal nos Lun Ebrill 19eg a bydd yn agored i bawb.

darllenwch mwy

​Holl arlwy etholiadol Senedd Cymru a...

31/03/2021
Categori: Addysg, Amgylchedd, Celfyddydau, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Bydd S4C yn craffu'r pleidiau a'u polisïau gan ddod â holl newyddion Etholiad Senedd Cymru i wylwyr y sianel drwy gydol cyfnod yr Etholiad.

darllenwch mwy

Mudiad iaith yn pryderu dros wanhau c...

26/03/2021
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi mynegi pryderon ynghylch canllaw arfaethedig newydd y Llywodraeth ar gategoreiddio ysgolion yn ôl eu darpariaeth Gymraeg, fyddai, yn ôl y mudiad, yn arwain at “wanhau categori ysgol cyfrwng Cymraeg”.

darllenwch mwy

Galw ar Gyngor Ceredigion i gadw adde...

25/03/2021
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi ysgrifennu at arweinydd Cyngor Sir Ceredigion, Ellen ap Gwynn, yn galw arni i “osod dyddiad [a bod y Cyngor yn] anelu at weinyddu’n bennaf Gymraeg erbyn y dyddiad hynny”, ddeng mlynydd yn union wedi iddi ddatgan ei chefnogaeth dros bolisi o’r fath.

darllenwch mwy

Hwb ariannol i brosiectau adferiad am...

23/03/2021
Categori: Addysg, Amgylchedd, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Newyddion

Mae prosiectau sydd â'r nod o roi hwb cychwynnol i adferiad amgylcheddol wedi cael hwb ariannol gan Lywodraeth Cymru.

darllenwch mwy

Croesawu buddsoddiad i amddiffyn rhag...

19/03/2021
Categori: Amgylchedd, Gwleidyddiaeth, Iechyd, Newyddion

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn croesawu buddsoddiad Llywodraeth Cymru i amddiffyn rhag llifogydd ar hyd ein harfordiroedd a'n afonydd.

darllenwch mwy

Lambastio ymateb ‘annigonol’ Llywodra...

19/03/2021
Categori: Amgylchedd, Gwleidyddiaeth, Iaith, Iechyd, Newyddion

Mae ymgyrchwyr iaith wedi lambastio ymateb Gweinidog y Gymraeg, Eluned Morgan, i ddeiseb Cymdeithas yr Iaith mewn dadl ddoe yn y Senedd.

darllenwch mwy

Yr Urdd i gynnal cynhadledd er mwyn a...

18/03/2021
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae’r rhestr gychwynnol o siaradwyr ar gyfer cynhadledd ‘unwaith mewn cenhedlaeth’ wedi’i ddatgelu gan yr Urdd er mwyn annog pobl ifanc 16 i 17 oed i bleidleisio yn etholiadau mis Mai.

darllenwch mwy

Mudiad iaith yn galw ar y Senedd i we...

17/03/2021
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi galw ar Aelodau o’r Senedd i weithredu i daclo’r argyfwng tai, "cyn y bydd yn rhy hwyr i achub ein cymunedau".

darllenwch mwy