Canlyniadau Chwilio yn categori Gwleidyddiaeth

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 736 cofnodion | Tudalen 1 o 74

Lansio cronfa newydd gwerth £40 miliw...

28/07/2020
Categori: Addysg, Arian a Busnes, Gwleidyddiaeth, Hyfforddiant / Cyrsiau, Newyddion

Lansiodd Llywodraeth Cymru heddiw gronfa gwerth £40 miliwn ar gyfer hyfforddiant a chreu swyddi a sicrhau fod pobl yn symud i waith.

darllenwch mwy

Mudiad iaith yn lansio gweledigaeth ‘...

24/07/2020
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Bydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn lansio ei dogfen weledigaeth ‘Mwy na Miliwn’ nos Lun, fydd yn amlinellu gweledigaeth y mudiad ar gyfer etholiadau’r Senedd y flwyddyn nesaf a llywodraeth nesaf Cymru.

darllenwch mwy

Cyflwyno llyfr i un o gymwynaswyr maw...

23/07/2020
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae cyfrol newydd Rheswm a Rhyddid sydd wedi’i golygu gan E. Gwynn Matthews a'i chyhoeddi gan Wasg y Lolfa, yn ymateb i’r Ymoleuad, y chwyldro syniadaethol a osododd sail ar gyfer gwerthoedd a gwleidyddiaeth y cyfnod modern ac sy’n sylfaen ddamcaniaethol i’r wladwriaeth ryddfrydol.

darllenwch mwy

Penodi'r Athro Charlotte Williams i a...

21/07/2020
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae’r Athro Charlotte Williams wedi’i phenodi gan Lywodraeth Cymru i arwain gweithgor newydd i roi cyngor ar addysgu themâu sy’n ymwneud â chymunedau a phrofiadau pobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig ar draws y cwricwlwm ysgol, a gwella’r broses addysgu honno.

darllenwch mwy

Rhaid i ni yng Nghymru afael yn ein d...

16/07/2020
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Yn dilyn y drafodaeth gyntaf erioed ar lawr y Senedd neithiwr am refferendwm dros annibyniaeth, mae ymgyrch Yes Cymru wedi ymateb trwy annog pobl Cymru i 'afael yn ei dyfodol.'

darllenwch mwy

Wyneb newydd wrth lyw cyfres Pawb a’i...

08/07/2020
Categori: Gwleidyddiaeth, Newyddion

Betsan Powys sy'n cymryd yr awenau mewn cyfres newydd o Pawb a'i Farn fydd yn dychwelyd i'r sgrin yr wythnos nesaf.

darllenwch mwy

Traean o bobl Lloegr o blaid annibyni...

30/06/2020
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae traean o bobl yn Lloegr wedi dweud nad ydynt yn dymuno i’r Deyrnas Gyfunol barhau tra bont yn ffafrio annibyniaeth i Loegr. Dyma ganfyddiadau arolwg a gomisiyniwyd gan ymgyrch Yes Cymru.

darllenwch mwy

Llywodraethau datganoledig wedi taclo...

22/06/2020
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iechyd, Newyddion

Mae pobl yn Lloegr yn credu bod y llywodraethau datganoledig wedi gwneud gwaith gwell o ymdrin gyda argyfwng Covid-19 na gweinyddiaeth Boris Johnson.

darllenwch mwy

Nofel newydd i blant yn taclo bwlio a...

15/06/2020
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae Gwasg y Lolfa wedi cyhoeddi nofel newydd i blant gan Casia Wiliam sy'n delio gyda themâu fel bwlio oherwydd bod y prif gymeriad yn hil cymysg.

darllenwch mwy

Mesur y Cwricwlwm yn peryglu addysg G...

03/06/2020
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae ymgyrchwyr iaith wedi ymateb yn chwyrn ar ôl cael deall bod drafft diweddaraf Bil y Cwricwlwm — sydd i’w gyhoeddi’n fuan — yn nodi Saesneg fel rhan orfodol o’r cwricwlwm ac yn peryglu dulliau trochi, er gwaethaf addewidion i’r gwrthwyneb gan y Gweinidog Addysg, Kirsty Williams AS, y llynedd.

darllenwch mwy