Canlyniadau Chwilio yn categori Gwleidyddiaeth

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 859 cofnodion | Tudalen 1 o 86

Mudiad iaith yn cefnogi galwad econom...

21/06/2021
Categori: Addysg, Arian a Busnes, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae mudiad Dyfodol i’r Iaith yn cefnogi galwad yr economegydd Gerald Holtham am weithredu polisïau i ddenu pobl ifainc i aros a gweithio yng Nghymru.

darllenwch mwy

Datgelu enillwyr gwobr Artes Mundi 9

18/06/2021
Categori: Addysg, Celfyddydau, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae’r rheithgor ar gyfer gwobr celfyddyd gyfoes ryngwladol fwyaf y DU, Artes Mundi 9 wedi penderfynu dyfarnu’r wobr i bob un o’r chwe artist ar y rhestr fer eleni

darllenwch mwy

Awdur yn cyhoeddi nofel newydd amsero...

16/06/2021
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae'r awdur blaenllaw, Jerry Hunter yn cyhoeddi nofel newydd gyda Gwasg y Lolfa gyda mudiad Black Lives Matter yn ysbrydoliaeth.

darllenwch mwy

Deiseb gyda 5000 o enwau yn cael ei c...

15/06/2021
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Iaith, Newyddion

Cyflwynodd Elfed Wyn ap Elwyn ar ran Cymdeithas yr Iaith Gymraeg ddeiseb gyda dros 5,000 o enwau gan lofnodwyr o ar draws y byd i Gadeirydd Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri ddoe.

darllenwch mwy

Ffermwyr yn codi pryderon gydag aelod...

11/06/2021
Categori: Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Arian a Busnes, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae aelodau Undeb Amaethwyr Cymru o Sir Gaernarfon a Sir Ddinbych wedi amlinellu eu pryderon a’u gwrthwynebiadau i’r cytundeb masnach rydd gydag Awstralia mewn cyfarfod diweddar ag AS Aberconwy, Robin Millar.

darllenwch mwy

Gŵyl yn dathlu bywyd y Dywysoges Gwen...

10/06/2021
Categori: Addysg, Amgylchedd, Celfyddydau, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Am yr ail flwyddyn yn olynol cynhelir Gŵyl Gwenllian ym Methesda a’r cyffiniau gyda digwyddiadau amrywiol yn dechrau heddiw tan ddydd Sul.

darllenwch mwy

Cefnogaeth leol unfrydol i Rali Trywe...

10/06/2021
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Union fis cyn y bydd disgwyl i gannoedd o bobl gymryd rhan yn rali "Nid yw Cymru ar Werth" ar argae Tryweryn, mae Cymdeithas yr Iaith wedi cyhoeddi bod cynrychiolwyr etholedig y fro wedi datgan cefnogaeth unfrydol i'r rali ac i’r ymgyrch i roi grymoedd i Awdurdodau Lleol reoli'r farchnad dai.

darllenwch mwy

Cyhuddo Cyngor Gwynedd o fod yn "ddi-...

08/06/2021
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi cyhuddo Cyngor Gwynedd o fod yn "ddi-fflach" ac yn "rhagweladwy" yn eu cynnig a fydd gerbron y Cabinet wythnos i heddiw i gau Ysgol Gynradd Abersoch yn dilyn ymgynghoriad yn Ionawr a Chwefror eleni.

darllenwch mwy

Galw am ‘becyn radical o fesurau’ i d...

08/06/2021
Categori: Amgylchedd, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi croesawu ymrwymiad y Prif Weinidog, Mark Drakeford AS, i gyflwyno “pecyn o gynigion” i daclo’r argyfwng tai ond yn pwylseisio y dylai’r pecyn hwnnw fod yn “radical a chynhwysfawr”.

darllenwch mwy

Arddangosfa Artes Mundi 9 yn agored i...

28/05/2021
Categori: Addysg, Celfyddydau, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae arddangosfa Artes Mundi 9, sy'n dathlu gwaith newydd a phresennol gan rai o artistiaid cyfoes rhyngwladol gorau'r byd, ar agor i'r cyhoeddi tan ddydd Sul Medi 5ed ar draws Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, Chapter a g39.

darllenwch mwy