Canlyniadau Chwilio yn categori Gwleidyddiaeth

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 798 cofnodion | Tudalen 1 o 80

Ail-ddatblygu canolfan Gymraeg yng Ng...

19/01/2021
Categori: Addysg, Celfyddydau, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Iaith, Newyddion

Caiff cynlluniau i ail-ddatblygu canolfan Gymraeg hanesyddol yng Nghaerdydd eu trafod mewn cyfarfod cyhoeddus yr wythnos hon. Fe roddwyd Tŷ’r Cymry, sydd wedi ei leoli yn ardal y Rhath yn y brifddinas, i Gymry Cymraeg Caerdydd ym 1936 er mwyn hyrwyddo’r iaith a statws cyfansoddiadol i Gymru.

darllenwch mwy

Prifysgol Aberystwyth yn lansio cyfre...

19/01/2021
Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Gwleidyddiaeth, Iechyd, Newyddion

Bydd Prifysgol Aberystwyth yn lansio cyfres newydd o sgyrsiau gydag unigolion amlwg yng Nghymru yn cychwyn nos Iau yma â’r nod o sbarduno trafodaeth ddwys am fodelau a fersiynau posibl o’r dyfodol sy’n ein disgwyl yn y 2020au a thu hwnt.

darllenwch mwy

Cyfle i ddweud eich dweud ar dreth cy...

18/01/2021
Categori: Amgylchedd, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae Cyngor Gwynedd yn chwilio ar gynnig i gynyddu’r Premiwm Treth Cyngor ar Ail Gartrefi ac Eiddo Gwag Hirdymor i hyd at 100% ar gyfer blwyddyn ariannol 2021/22.

darllenwch mwy

Llythyr agored yn galw am ddatganiad ...

15/01/2021
Categori: Amgylchedd, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi anfon llythyr agored at y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol, Julie James, i holi pryd y mae'n bwriadu gwneud y datganiad a addawodd ar reoli problem tai haf yng Nghymru.

darllenwch mwy

Croesawu ymrwymiad y Prif Weinidog i ...

15/01/2021
Categori: Amgylchedd, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi croesawu ymrwymiad y Prif Weinidog, Mark Drakeford, i gyflwyno deddfwriaeth i fynd i’r afael â’r argyfwng tai yn nhymor nesa’r Senedd os bydd yn parhau yn ei swydd wedi’r etholiad eleni.

darllenwch mwy

Y Prif Weinidog yn croesawu adroddiad...

14/01/2021
Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Celfyddydau, Gwleidyddiaeth, Iechyd, Newyddion

Mae'r Prif Weinidog, Mark Drakeford wedi croesawu cyhoeddi adroddiad newydd sy’n galw am ddiwygio cyfansoddiad y Deyrnas Unedig ar “batrwm ffederal radical”,

darllenwch mwy

S4C a Golwg yn cydweithio ar wasanaet...

13/01/2021
Categori: Ar-lein, Celfyddydau, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae S4C a Chwmni Golwg wedi cyhoeddi cytundeb arloesol heddiw i gyhoeddi a churadu straeon newyddion fel rhan o wasanaeth newyddion digidol newydd sbon.

darllenwch mwy

Dathlu'r cysylltiadau hanesyddol rhwn...

12/01/2021
Categori: Addysg, Celfyddydau, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Newyddion

Ar ddechrau’r Flwyddyn Newydd, cyhoeddodd y Prif Weinidog Mark Drakeford gynlluniau ar gyfer blwyddyn o weithgareddau i ddathlu a chryfhau’r cysylltiadau hanesyddol rhwng Cymru a’r Almaen

darllenwch mwy

Ethol cadeirydd newydd i Gymdeithas y...

12/01/2021
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iechyd, Newyddion

Cafodd Rhun Wmffre Dafydd ei ethol yn gadeirydd newydd Cymdeithas y Cymod, gyda Laura Karadog yn is-gadeirydd.

darllenwch mwy

Mwy na 500 o geisiadau ar gyfer cynll...

07/01/2021
Categori: Amgylchedd, Gwleidyddiaeth, Iechyd, Newyddion

Cyhoeddodd Dirprwy Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth, Lee Waters, bod mwy na 500 o geisiadau wedi dod i law i adfywio cartrefi gwag drwy gynllun grant Cartrefi Gwag, Llywodraeth Cymru sy'n werth £10 miliwn.

darllenwch mwy