Canlyniadau Chwilio yn categori Gwleidyddiaeth

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 921 cofnodion | Tudalen 1 o 93

Rhannu arbenigedd trethi a lles i hel...

29/11/2021
Categori: Addysg, Arian a Busnes, Gwleidyddiaeth, Iechyd, Newyddion

Mae arbenigwraig ar drethi yn yr Ysgol Fusnes Profysgol Bangor wedi bod yn defnyddio ei harbenigedd i roi sylw i faterion cymdeithasol sy'n ymwneud â thlodi a gwasanaethau cynghori.

darllenwch mwy

Undeb amaeth yn cyfarfod Plaid Cymru ...

25/11/2021
Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae Undeb Amaethwyr Cymru wedi cwrdd yr wythnos hon â llefarydd Plaid Cymru ar faterion gwledig ac amaethyddiaeth Cefin Campbell AS i drafod manylion Cytundeb Cydweithredu Llafur a Phlaid Cymru a gyhoeddwyd yn ddiweddar.

darllenwch mwy

Cyngor Gwynedd yn croesawu cyhoeddiad...

24/11/2021
Categori: Amgylchedd, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae Cyngor Gwynedd wedi croesawu’r cyhoeddiad gan Lywodraeth Cymru eu bod am gychwyn ar y broses i wneud newidiadau i reoliadau cynllunio, ymhlith cynigion eraill, i fynd i’r afael ag effaith ail gartrefi a chartrefi gwyliau.

darllenwch mwy

Mudiad iaith yn croesawu datganiad y ...

24/11/2021
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi croesawu datganiad y Llywodraeth heddiw ar reoli ail gartrefi a llety gwyliau fel camau ar y ffordd i sicrhau cartrefi i bobl yn eu cymunedau, ond hefyd yn gofyn am ymrwymiad at Ddeddf Eiddo gyflawn yn ystod y tymor seneddol hwn fel datrysiad cyflawn i sicrhau cyfiawnder yn y farchnad dai ac eiddo.

darllenwch mwy

Comisiynydd y Gymraeg yn croesawu cyt...

23/11/2021
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iaith, Iechyd, Newyddion

Mae Comisiynydd y Gymraeg yn croesawu’r ymrwymiad yng Nghytundeb Cydweithio Llafur Cymru a Phlaid Cymru i gynyddu hawliau i ddefnyddio’r iaith ac i gymryd camau pellach er mwyn gwireddu’r targed o filiwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050.

darllenwch mwy

Cyhoeddi cyfrol olaf y diweddar Ioan ...

22/11/2021
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Llenyddiaeth, Newyddion

Flynyddoedd yn ôl, gofynnodd y Cylch Catholig i’r diweddar Ioan Roberts ysgrifennu hanes y Cylch o’i dechreuad a’r mis hwn mae ffrwyth ei waith, Gwinllan a roddwyd – Hanes Y Cylch Catholig yn cael ei gyhoeddi gan Wasg y Lolfa.

darllenwch mwy

Lansio cynllun strategol ‘Llyfrgell i...

18/11/2021
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Bu Dawn Bowden AS, Dirprwy Weinidog y Celfyddydau a Chwaraeon yn lansio Cynllun Strategol 2021-2026 Llyfrgell Genedlaethol Cymru – Llyfrgell i Gymru a’r Byd mewn digwyddiad ar-lein fore heddiw.

darllenwch mwy

Gwaith adeiladu yn mynd rhagddo i gre...

17/11/2021
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Gyda chymorth cronfa'r Loteri Genedlaethol, mae cyfleuster newydd cymunedol ym Mhenrhiwceiber yng Nghwm Cynon ar fin cael ei adeiladu a bu'r aelod seneddol lleol yn ymweld â'r safle yr wythnos hon.

darllenwch mwy

Dros fil mewn rali tai yng Nghaerdydd

15/11/2021
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Daeth dros fil o bobl i rali tu allan i’r Senedd ddydd Sadwrn i alw am weithredu brys er mwyn mynd i’r afael â’r sefyllfa dai.

darllenwch mwy

Goronwy Evans yn procio'r cof ar ôl 5...

11/11/2021
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Llenyddiaeth, Newyddion

Yr wythnos hon cyhoeddir gan Wasg y Lolfa atgofion y cymeriad unigryw Goronwy Evans o Lanbed. Mae Procio’r Cof yn cynnwys hanesion di-ri am gymeriadau a digwyddiadau ardal Llanbedr Pont Steffan a thu hwnt.

darllenwch mwy