Canlyniadau Chwilio yn categori Eisteddfod yr Urdd

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 123 cofnodion | Tudalen 13 o 13

Ysgoloriaeth Gelf yn agor y drws i wa...

28/05/2014
Categori: Celfyddydau, Eisteddfod yr Urdd, Newyddion

Ysgoloriaeth Gelf yn agor y drws i waith celf yn Kenya?


Enillydd Ysgoloriaeth Gelf Eisteddfod yr Urdd Meirionnydd 2014

Mirain Fflur o Nefyn yn Llŷn, ond sydd bellach yn astudio Celf Gain ym Mhrifysgol Caeredin, yw enillydd Ysgoloriaeth Gelf Eisteddfod yr Urdd Meirionnydd 2014. Mae’r Ysgoloriaeth yn cael ei gwobrwyo i unigolyn, rhwng 18 a 25 oed, sy’n dangos y casgliad o waith mwyaf addawol.
 
Mae Mirain yn nesáu at ei blwyddyn olaf yng Nghaeredin ac ar ôl iddi gyflwyno’i gwaith arddangosfa ar gyfer ei gradd y flwyddyn nesaf, ei gobaith yw astudio gradd MA mewn pwnc arbenigol. Un o’i diddordebau mawr yn y maes yw therapi celf a’r ffordd y mae’n helpu amrywiaeth o bobl mewn sefyllfaoedd gwahanol. Ei gobaith yn y tymor hir yw  cyfrannu’n ô ...

darllenwch mwy

Luned Bedwyr, Pwllheli’n cipio’r Feda...

28/05/2014
Categori: Celfyddydau, Eisteddfod yr Urdd, Newyddion

Luned Bedwyr, Pwllheli’n cipio’r Fedal Gelf ym Meirionnydd


Enillydd Enillydd Y Fedal Gelf eleni yn Eisteddfod yr Urdd Meirionnydd.Y Fedal Gelf eleni yn Eistedd

Luned Bedwyr, 17, o Bwllheli, Gwynedd yw enillydd Y Fedal Gelf eleni yn Eisteddfod yr Urdd Meirionnydd. Mae Luned yn astudio Lefel AS yng Ngholeg Meirion Dwyfor Pwllheli, ac er iddi ei hanrhydeddu â gwobr gelf yn yr Eisteddfod heddiw, dwed mai ei phrif ddiddordeb yw cerddoriaeth!
 
Derbyniodd Luned y wobr am ei gwaith yn canolbwyntio ar y thema ‘teulu’. Fe’i hysgogwyd i feddwl am y cyfansoddiad o waith wedi colli ei Nain llynedd. Mae’r gwaith yn ddarnau o fywyd llonydd, gyda chlustog, ffrog, cloc wedi ei greu o gardfwrdd a phedwar darn wedi eu fframio. Mae’r cyfan yn golygu rhywbeth arbennig i aelodau o’i theulu. Mae dau o’r darluniau me ...

darllenwch mwy

Meirionnydd yn agor y drws i Gymry be...

28/05/2014
Categori: Celfyddydau, Eisteddfod yr Urdd

Meirionnydd yn agor y drws i Gymry benbaladr ymweld â’r Eisteddfod yn Y Bala


Catrin Finch a Luke McCall rhai o sêr Cyngerdd Agoriadol Eisteddfod yr Urdd Meirionnydd 2014

Capsiwn: Catrin Finch a Luke McCall rhai o sêr Cyngerdd Agoriadol Eisteddfod yr Urdd Meirionnydd 2014
 
Heddiw, dydd Llun 26 Mai bydd Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Meirionnydd 2014, un o wyliau teithiol mwyaf Ewrop sy’n denu tua 100,000 o ymwelwyr, yn agor ei drysau ar gaeau stad Rhiwlas, Y Bala, Gwynedd.
 
Bydd dros 15,000 o blant a phobl ifanc yn cystadlu yn ystod yr wythnos mewn cystadlaethau megis canu, llefaru, actio a dawnsio. Rhain yw’r gorau o oddeutu 48,000 o gystadleuwyr ledled Cymru sydd wedi ennill eu lle yn y genedlaethol yn dilyn Eisteddfodau Cylch a Sir.
 
Neithiwr yn y pafiliwn cynhaliwyd cyngerdd mawreddog, gydag Ifan Jones Evans a Ni ...

darllenwch mwy