Canlyniadau Chwilio yn categori Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 278 cofnodion | Tudalen 1 o 28

Cyfle unwaith mewn oes i ymuno â chôr...

16/09/2021
Categori: Addysg, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae Urdd Gobaith Cymru bellach yn gwahodd ymgeiswyr i ymuno â chôr ieuenctid newydd sbon – Côr yr Urdd – fydd yn teithio i Alabama yn 2022.

darllenwch mwy

Mis a hanner tan ddyddiad cau cyntaf ...

17/08/2021
Categori: Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae trefnwyr y Brifwyl yn gobeithio bod nifer fawr o lenorion Cymru wedi bod wrthi’n brysur yn gweithio ar nofelau dros y misoedd diwethaf, yn barod i gymryd rhan yng nghystadleuaeth Gwobr Goffa Daniel Owen, 2022.

darllenwch mwy

Cymdeithas Eisteddfodau Cymru yn lans...

10/08/2021
Categori: Addysg, Ar-lein, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Hamdden, Newyddion

Cafodd cynllun newydd Agorwch y Drysau ei lansio yn ystod Eisteddfod AmGen sy’n ymateb i her yr oes, gan gynnig cymorth ymarferol i bwyllgorau eisteddfodau lleol fedru cynllunio i’r dyfodol.

darllenwch mwy

Cyhoeddi cymrawd newydd i'r Eisteddfo...

09/08/2021
Categori: Celfyddydau, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Newyddion

Cyhoeddodd yr Eisteddfod Genedlaethol wedi ethol Garry Nicholas yn Gymrawd y Brifwyl.

darllenwch mwy

Gwenallt Llwyd Ifan yn ennill Cadair ...

07/08/2021
Categori: Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Llenyddiaeth, Newyddion

Gwenallt Llwyd Ifan yw enillydd Cadair Eisteddfod AmGen.

darllenwch mwy

Lleucu Roberts yn ennill am yr eildro...

06/08/2021
Categori: Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Llenyddiaeth, Newyddion

Enillydd y Fedal Ryddiaith eleni yw Lleucu Roberts, a dyma’r eildro iddi hi ddod i’r brig yn un o brif seremonïau’r Brifwyl yr wythnos hon.

darllenwch mwy

Dyfan Lewis yn cipio Coron Eisteddfod...

05/08/2021
Categori: Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Dyfan Lewis yw enillydd Coron Eisteddfod AmGen. Daeth y bardd, sy’n wreiddiol o Graig-cefn-parc, ond yn byw yng Nghaerdydd, i’r brig mewn cystadleuaeth a ddenodd 19 o geisiadau.

darllenwch mwy

Lleucu Roberts yn ennill Gwobr Goffa ...

04/08/2021
Categori: Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Lleucu Roberts yw enillydd Gwobr Goffa Daniel Owen eleni, ac fe dderbyniodd yr anrhydedd mewn seremoni yn Sgwâr Canolog y BBC neithiwr, fel rhan o Eisteddfod AmGen.

darllenwch mwy

Gareth Evans-Jones yn ennill y Fedal ...

03/08/2021
Categori: Celfyddydau, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Hamdden, Newyddion

Enillydd Medal Ddrama Eisteddfod AmGen oedd Gareth Evans-Jones, o Draeth Bychan ger Marian-glas, Ynys Môn.

darllenwch mwy

Dadorchuddio cadair a choron Eisteddf...

27/07/2021
Categori: Celfyddydau, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Iaith, Newyddion

Cafodd cadair a choron esblennydd Eisteddfod Amgen eu dadorchuddio heddiw.

darllenwch mwy