Canlyniadau Chwilio yn categori Cystadlaethau

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 41 cofnodion | Tudalen 1 o 5

Beic pedair olwyn newydd i ffermwr if...

24/02/2021
Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Cystadlaethau, Newyddion

Fe enillodd Dewi Davies, aelod o Glwb Ffermwyr Ifanc Llanddeiniol qwad beic newydd yn wobr yn ystod y Ffair Aaeaf y llynedd ac mae bellach wedi derbyn y beic ac fe fydd yn gwneud yn fawr ohono yn ystod y tymor wyna eleni.

darllenwch mwy

Yr Urdd yn datgelu trefniadau Eistedd...

11/02/2021
Categori: Addysg, Ar-lein, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Chwaraeon, Cystadlaethau, Eisteddfod yr Urdd, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Hamdden, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae'r Urdd wedi cyhoeddi y bydd Eisteddfod T yn ei ôl, gyda mwy o gystadlaethau na'r llynedd, gan addo profiad mwy arloesol i blant Cymru.

darllenwch mwy

Cystadlu brwd ymhlith ffermwyr ifanc ...

21/12/2020
Categori: Addysg, Cystadlaethau, Hamdden, Newyddion

Daeth dros 150 o aelodau ynghyd i gystadlu yn Ffair Aeaf Rithiol 2020 gan arddangos nid yn unig sgiliau a thalent yn eu meysydd cystadleuol ond eu gallu technolegol.

darllenwch mwy

Danteithion o Gymru i enillydd hampyr...

17/12/2020
Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Cystadlaethau, Newyddion

Daeth y Nadolig yn gynnar i un ffan o fwyd Cymreig, wrth iddi gael hamper yn llawn danteithion Cymreig cyn y gwyliau.

darllenwch mwy

Gwobrwyo ffermwr o'r Canolbarth am gy...

15/12/2020
Categori: Amaethyddiaeth, Cystadlaethau, Newyddion

Mae un o’r gwobrau mwyaf clodfawr yn amaethyddiaeth Cymru, Gwobr Goffa John Gittins am gyfraniad nodedig i ddiwydiant defaid Cymru, wedi’i hennill eleni gan Mr Steve Smith o Pen-y-Bryn, Castell Caereinion, Y Trallwng, Powys.

darllenwch mwy

Chwe ffermwr yn dod i'r brig yng nghy...

10/11/2020
Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Cystadlaethau, Hamdden, Newyddion

Mae chwe ffermwr ifanc wedi cyrraedd rownd derfynol Cynllun Pesgi Moch Menter Moch Cymru a Clwb Ffermwyr Ifanc Cymru 2020 ar gyfer rownd derfynol y gystadleuaeth yn Ffair Aeaf Rithwir y Sioe Fawr.

darllenwch mwy

Cystadleuaeth torri coed yn dathlu'r ...

28/09/2020
Categori: Amgylchedd, Chwaraeon, Cystadlaethau, Newyddion

Teithiodd 11 o gystadleuwyr i'r Canolbarth i gymryd rhan yng nghystadleuaeth Torri Coed flynyddol Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru sy’n dathlu ei dengmlwyddiant ar hugain eleni.

darllenwch mwy

Mentrau Iaith Cymru yn cynnal Brwydr ...

14/07/2020
Categori: Celfyddydau, Cystadlaethau, Hamdden, Iaith, Newyddion

Am y tro cyntaf eleni, mae Mentrau Iaith Cymru yn cynnal cystadleuaeth genedlaethol i annog pobl ym mhob ran o Gymru i fynd ati i greu bwganod brain.

darllenwch mwy

Cyhoeddi rhestr fer Llyfr y Flwyddyn ...

01/07/2020
Categori: Addysg, Celfyddydau, Cystadlaethau, Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae Llenyddiaeth Cymru wedi cyhoeddi Rhestr Fer Gwobr Llyfr y Flwyddyn 2020 sy'n dathlu awduron newydd a phrofiadol y flwyddyn.

darllenwch mwy

Cynhyrchydd salami o Gymru yn sicrhau...

26/06/2020
Categori: Amaethyddiaeth, Arian a Busnes, Bwyd, Cystadlaethau, Newyddion

Mae'r nifer y busnesau yng Nghymru sydd wedi arallgyfeirio i ‘charcuterie’ a chigoedd wedi’u halltu wedi cynyddu yn y blynyddoedd diwethag ac mae Cwm Farm Charcuterie o Bontardawe wedi ennill gwobr ryngwladol.

darllenwch mwy