Canlyniadau Chwilio yn categori Chwaraeon

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 289 cofnodion | Tudalen 26 o 29

Cymru v Awstralia – Cyngor Ar Deithio

06/11/2014
Categori: Chwaraeon, Newyddion

Mae’r tymor rygbi rhyngwladol ar fin dechrau, ac fel arfer mae’r Cyngor wedi cyhoeddi cyngor i bobl sydd yn meddwl dod mewn i ganol y ddinas ar ddyddie’r gemau, gan ddechrau hefo’r gêm rhwng Cymru ac Awstralia ar ddydd Sadwrn.
Mae disgwyl i o leiaf 65,000 o bobl ddod i wylio’r gêm, sy’n cychwyn am 2.30pm.

 
Mae’r Cyngor yn cynghori pobl i adael digon o amser i ddod i mewn i’r ddinas ar gyfer y gêm, ac yn awgrymu mai’r ffordd orau o deithio i’r gêm yw ar drafnidiaeth gyhoeddus a bysus lle bynnag y bo’n bosibl.
Gall unrhyw un sydd am yrru i’r ddinas ddefnyddio gwasanaeth parcio a theithio ...

darllenwch mwy

Gatland yn enwi'i dîm i wynebu Awstralia

04/11/2014
Categori: Chwaraeon, Newyddion

Gatland yn enwi'i dîm i wynebu Awstralia


Mewnwr y Gweilch, Rhys Webb, sy'n llenwi'r crys rhif 9

Mae Warren Gatland newydd gyhoeddi'r tîm fydd yn wynebu Awstralia yn Stadiwm y Mileniwm ddydd Sadwrn.
Un dewis dadleuol efallai yw Rhys Webb fel mewnwr yn lle Mike Phillips.
Oherwydd anafiadau fe fydd George North yn symud i'r canol, gyda Liam Williams yn cymryd ei le ar yr asgell.
Does dim lle i Gethin Jenkins gan mai Paul James a Samson Lee yw'r ddau brop, ac mae Jake Ball wedi cael ei dewis yn yr ail reng.
Yn y rheng ôl, y triawd llwyddiannus o Warburton, Lydiate a Faletau sydd wedi cael yr alwad.
Wrth gyhoeddi'r tîm dywedodd Warren Gatland:
"Mae anafiadau yng nghanol cae yn golygu y cawn ni weld Jamie a George gyda'i gilydd eto, ac roedden ni'n hapus gyda'r ddau y ...

darllenwch mwy

Scarlets yn penodi prif weithredwr ne...

03/11/2014
Categori: Chwaraeon, Newyddion

Scarlets yn penodi prif weithredwr newydd


Darran Phillips, prif weithredwr y Scarlets

Mae’r Scarlets wedi cadarnhau fod Darran Phillips wedi cael ei benodi fel prif weithredwr newydd y rhanbarth, gan olynu Mark Davies yn y swydd.
Bydd Phillips, sydd yn siaradwr Cymraeg o Aberdâr, yn ymuno â’r rhanbarth ar ôl 20 mlynedd o weithio yn y sector ariannol gan gynnwys fel cyfarwyddwr i gwmni Zurich.
Mae’n golygu diwedd ar gyfnod Mark Davies, a gafodd ei benodi’n brif weithredwr ar y Scarlets yn 2010, wrth y llyw.
‘Brand byd eang’
Yn ogystal â gweithio i fanc Zurich, a ddatblygodd berthynas noddi â thîm rygbi’r Llewod, bu Phillips hefyd yn gweithio i gwmni buddsoddi Threadneedle Investments yn Llundain. ...

darllenwch mwy

Dydd Sul disglair' ar S4C wrth i Clwb...

02/11/2014
Categori: Chwaraeon, Newyddion

Bydd S4C yn darlledu gêm rownd gyntaf Cwpan yr FA rhwng Wrecsam a Woking yn fyw ac yn ecsgliwsif ar y sianel ddydd Sul 9 Tachwedd fel rhan o becyn prynhawn o bêl-droed pwerus.
 
Bydd y sioe chwaraeon brynhawn Sul Clwb ar y Cae Ras Wrecsam ar gyfer y gêm gyfan, gyda'r gic gyntaf am 2.00pm a’r rhaglen yn dechrau am 1.50pm.
 
Bydd tîm Sgorio hefyd yn darlledu gem Cei Connah v Prestatyn o Uwch Gynghrair Cymru Corbett Sports a chwaraeir yn gynt yn y dydd yn gyfan am 4.00pm.
 
Tîm rhaglen Sgorio fydd yn gyfrifol am ddarllediad gêm Wrecsam a fydd yn cael ei dangos yn fyw ar yr un pryd ar wefan S4C - s4c.co.uk - sydd ar gael ar-lein ledl ...

darllenwch mwy

S4C am ddarparu isdeitlau Saesneg ar ...

16/10/2014
Categori: Chwaraeon, Iaith, Newyddion

Bydd isdeitlau Saesneg yn cael eu darparu ar gyfer y rhaglen Sgorio yn gyfan o hyn ymlaen, cyhoeddodd S4C.
 
Mae'r Sianel eisoes yn darparu trac sain Saesneg ar gyfer darllediadau gemau byw Uwch Gynghrair Cymru Corbett Sports ar y rhaglen bêl-droed Sgorio sy’n rhan o’r sioe chwaraeon ddydd Sul, Clwb.
 
Ond yn awr ar ôl ymgynghori gyda gwylwyr S4C, Cymdeithas Pêl-droed Cymru a chlybiau pêl-droed Cymru, mae S4C yn darparu is-deitlau Saesneg, nid yn unig ar gyfer y gêm ei hun, ond ar gyfer yr holl raglen.
 
Gall gwylwyr fwynhau’r gwasanaeth isdeitlo Saesneg ar Sgorio ddydd Sul, 19 Hydref pan fydd Nicky John a chyfranwyr fel cy ...

darllenwch mwy

Dim Rasio Ceffylau o Ffos Las

12/10/2014
Categori: Chwaraeon, Newyddion

Dim Rasio Ceffylau o Ffos Las


Rasio Ceffylau o Ffos Las

Mewn newid i’r cynlluniau a gyhoeddwyr, ni fydd rasio ceffylau byw o Ffos Las yn cael ei ddarlledu ar S4C ddydd Sul 12 Hydref.
 
Meddai Cyfarwyddwr Cynnwys S4C, Dafydd Rhys:
 
“Mewn ewyllys da, mae S4C wedi cytundebu am hawliau darlledu rasio byw gyda chwrs rasio Ffos Las.
 
“Yn ôl cynnwys y cytundeb hwnnw, fe fyddai S4C yn cael darlledu o Ffos Las ar Hydref 12 ac ar nifer o ddyddiadau eraill yn ystod y tymor rasio presennol.
 
“Mae’n ymddangos bellach nad oedd cwrs rasio Ffos Las mewn sefyllfa i werthu’r hawliau darlledu hynny.
 
“O ganlyniad i’r sefyllfa hon, ni fydd modd i S4C ddarlledu rasio ceffylau ...

darllenwch mwy

S4C am ddarlledu rasio ceffylau yn fy...

10/10/2014
Categori: Chwaraeon, Iaith, Newyddion

Bydd rhaglen chwaraeon brynhawn Sul newydd S4C, Clwb, yn darlledu rasys ceffylau yn fyw o drac rasio Ffos Las am y tro cyntaf erioed ddydd Sul, 12 Hydref.
 
Bydd y darllediad byw o rasys 2:15 a 2:45 yn ecsgliwsif i S4C ar deledu daearol yng ngwledydd y Deyrnas Unedig.
 
Mae'n un o uchafbwyntiau rhaglen fydd hefyd yn cynnwys rygbi Pro12 yn fyw, uchafbwyntiau Top 14 Ffrainc, y ras seiclo Paris-Tours Classic o Ffrainc, pêl-droed o Uwch Gynghrair Cymru ac uchafbwyntiau Wrecsam v Grimsby o’r Vanarama Conference.
 
Bydd Clwb yn darlledu am 2.15pm The Trustmark Design And Print Handicap Hurdle Race 2m 4f ac am 2,45pm The Susan Andrews Memorial Handicap Steeple Chase ...

darllenwch mwy

Llwyddiant gŵyl awyr agored

07/10/2014
Categori: Chwaraeon, Newyddion

Ar ddydd Sadwrn, Medi’r 20fed, cynhaliodd y Bartneriaeth Awyr Agored ei phumed Ŵyl Awyr Agored flynyddol ym Mhlas y Brenin, y ganolfan fynydd cenedlaethol.
 
Ymunodd cant chwe deg tri o aelodau a gwirfoddolwyr o glybiau awyr agored lleol yn yr hwyl wrth gymryd rhan mewn gwahanol weithgareddau gan gynnwys canwa, rhwyfo cychod hir Celtaidd, cyfeiriannu, dringo a llawer mwy.
 
Uchafbwynt y dydd i un unigolyn oedd ‘cael rhostio malws melys a bwyta ‘mealworms’’ tra ar y sesiwn coedwriaeth. Cafodd y sesiwn yma, a redwyd gan John Hobson o Bushcraft Calling ei fwynhau gan oedolion a phlant a chawsant y cyfle i ddysgu am y sgiliau goroesi hanfodol fel sut i ...

darllenwch mwy

Dros 17,500 yn rhedeg strydoedd Caerdydd

06/10/2014
Categori: Chwaraeon, Newyddion

Fe ddaeth miloedd o redwyr a chefnogwyr i'r brif ddinas ddoe i redeg yr ail hanner marathon mwyaf yn Prydain. 
 
Dechreuodd y ras am 9.00yb a enillydd ras y dynion oedd Boniface Kongin o Kenya mewn amser o 62:02 gyda Joan Chelimo hefyd o Kenya yn ennill ras y merched. 
 
Y Cymro cyntaf i groesi'r llinell oedd Ieuan Thomas mewn amser o 65:37. Dywedodd e fod yr awyrgylch yn 'drydanol' o amgylch y cwrs. 
 
Ond yn ogystal ag athletwyr proffesiynol roedd yna filoedd o bobl (2,000 yn fwy na llynedd) yn rhedeg fel gôl bersonol, i wella amser personol neu yn codi arian i elusennau gwahanol.
 
A dyma rhai o'i negeseuon nhw o'r cyfryngau cymdeithasol: ...

darllenwch mwy

Cwpan Ryder bythgofiadwy i'r Cymro

29/09/2014
Categori: Chwaraeon, Newyddion

Prynhawn ddoe yn Gleneagles ddaeth Ewrop i'r brig unwaith eto trwy ennill Cwpan Ryder. A'r Cymro Jamie Donaldson o Bontypridd oedd yn flaenllaw yn y fuddugoliaeth yn erbyn yr Unol Daleithiau.
 
O dan bwysau mawr fe wnaeth Donaldson drechu Keegan Bradley - 5-3. 
 
Disgrifiodd Donaldson y foment fawr fel 'Pinacl fy ngyrfa' ac mae stori'r gŵr 38 oed yn rhyfeddol gan nad oedd o'n chwarae ar y brif gylchdaith Ewropeaidd tan 2007. Roedd yn ddiweddglo anhygoel i Gwpan Ryder cyntaf Donaldson. 
 
Fe gyrhaeddodd Ewrop eu targed o 14 pwynt yn ddigon cyfforddus i ennill eu 8fed allan o 10 Cwpan Ryder. 
 
Llongyfarchiadau mawr iddo a dyma rhai o'r cyfarchion i J ...

darllenwch mwy