Canlyniadau Chwilio yn categori Chwaraeon

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 289 cofnodion | Tudalen 1 o 29

Y Gymdeithas Bel-droed yn arwyddo dat...

27/07/2020
Categori: Addysg, Chwaraeon, Iechyd, Newyddion

Mae Cymdeithas Bêl-droed Cymru wedi ymuno gyda theulu pêl-droed led-led Prydain i arwyddo datganiad ar y cyd sydd yn ymrwymo i wneud iechyd meddwl yn flaenoriaeth ar bob lefel o’r gêm, fel rhan o waddol hirdymor ymgyrch ‘Heads Up’.

darllenwch mwy

Ail-strwythuro pêl-droed merched yng ...

14/05/2020
Categori: Chwaraeon, Hamdden, Newyddion

Mae Cymdeithas Bêl-droed Cymru heddiw cyhoeddi ailstrwythuro sylweddol i gêm y merched yng Nghymru, fydd yn dod i rym yn nhymor 2021/22.

darllenwch mwy

Grwpiau chwaraeon ar eu hennill gyda ...

18/03/2020
Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Bwyd, Chwaraeon, Newyddion

Cafodd llawer o bobl sy’n ymarfer yn rheolaidd i gadw’n heini eu synnu pa mor faethlon yw cig oen pan gynhaliwyd sesiynau blasu mewn sawl lle o gwmpas y wlad.

darllenwch mwy

Bwriad i gynnal Eisteddfod Ceredigion...

17/03/2020
Categori: Addysg, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Chwaraeon, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Hamdden, Newyddion

Mae'r Eisteddfod Genedlaethol wedi cyhoeddi eu bod dal yn obeithiol y bydd Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion yn cael ei chynnal yn Nhregaron ym mis Awst ond y maent yn cadw llygaid ar y sefyllfa yn ddyddiol.

darllenwch mwy

Lansio geirfa sgiliau nofio ac hyffor...

16/03/2020
Categori: Addysg, Chwaraeon, Iaith, Newyddion

Lansiwyd llyfryn Geirfa Sgiliau Nofio ac Hyfforddiant mewn digwyddiad her Sportsathon, gan y Gwasanaeth Hamdden ym Mhwll Nofio Llambed fore Gwener diwethaf.

darllenwch mwy

Y Prif Weinidog yn cyhoeddi enwau Gwo...

14/02/2020
Categori: Celfyddydau, Chwaraeon, Hamdden, Newyddion

Fe gyhoeddodd Mark Drakeford, y Prif Weinidog enw syrffiwr, swyddog yr heddlu a chyn-ornestwr crefft ymladd ymhlith teilyngwyr Gwobrau Dewi Sant 2020.

darllenwch mwy

Enwebiadau ar agor ar gyfer Gwobrau D...

16/01/2020
Categori: Celfyddydau, Chwaraeon, Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae'r gwaith o ddod o hyd i'r rhai sy'n cyfoethogi ein bywydau drwy gerddoriaeth, y celfyddydau a llenyddiaeth bellach yn Sir Gâr wedi dechrau.

darllenwch mwy

Tîm merched Cymru yn chwarae ei gêm g...

09/01/2020
Categori: Chwaraeon, Newyddion

Fe fydd tîm merched Cymru yn chwarae ei gêm gyntaf yn Wrecsam ers 2012 pan fydden nhw’n wynebu Estonia ar Ddydd Gwener, 6 Mawrth.

darllenwch mwy

Edrych ymlaen at 2020 gyda chriw Mwy ...

06/01/2020
Categori: Chwaraeon, Newyddion

Gyda 2020 yn argoeli i fod yn flwyddyn fawr arall i fyd pêl-droed Cymru, bydd y gyfres Mwy o Sgorio yn dychwelyd i’r sgrin yn dechrau nos Fercher yma.

darllenwch mwy

Holi'r sylwebydd pêl-droed a'r barnwr...

24/12/2019
Categori: Celfyddydau, Chwaraeon, Newyddion

Wrth i dîm pêl-droed Cymru edrych ymlaen at gystadlu yn rowndiau terfynol Ewro 2020, mae Lleol.cymru wedi holi'r sylwebydd pêl-droed a'r barnwr, Nic Parry am y flwyddyn gofiadwy a fu ynghyd a'r disgwyliadau i'r flwyddyn sydd i ddod.

darllenwch mwy