Canlyniadau Chwilio yn categori Chwaraeon

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 338 cofnodion | Tudalen 1 o 34

Arrividerci! Yr asgellwyr arwrol Shan...

06/01/2022
Categori: Celfyddydau, Chwaraeon, Newyddion

Chwe dinas godidog. Dau asgellwr rygbi chwedlonol. Un taith oddi cartref epic.

darllenwch mwy

Cymru'n serennu yn erbyn Gwlad Belg

17/11/2021
Categori: Chwaraeon, Hamdden, Newyddion

Llwyddodd tîm pêl-droed dynion Cymru neithiwr i hawlio'i lle yn y gemau ail gyfle i Gwpan y Byd yn Qatar, wrth iddynt sicrhau gêm gyfartal yn erbyn Gwlad Belg.

darllenwch mwy

S4C yn dangos uchafbwyntiau o gemau C...

12/10/2021
Categori: Celfyddydau, Chwaraeon, Hamdden, Newyddion

Bydd S4C yn dangos uchafbwyntiau o bob gêm Cymru yn ystod cyfres yr Hydref gyda un o'r gemau yn erbyn Seland Newydd.

darllenwch mwy

Cystadleuaeth golff i bobl ifanc yng ...

11/10/2021
Categori: Addysg, Chwaraeon, Hyfforddiant / Cyrsiau, Newyddion

Yn ddiweddar bu rhai o bobl ifanc Gwynedd yn cymryd rhan yng Nghystadleuaeth Golff Elusennol yng Nghlwb Golff Porthmadog.

darllenwch mwy

Daniel Lloyd yn rhyddhau fersiwn newy...

17/09/2021
Categori: Cerddoriaeth, Chwaraeon, Hamdden, Newyddion

Dros ddeugain mlynedd wedi i Côr Meibion Brymbo recordio’r gân enwog i gefnogi tîm pêl-droed Wrecsam, nôl yn 1978, mae'r artist Daniel Lloyd wedi trefnu a recordio fersiwn newydd sbon o’r gân ar gyfer gwawr newydd yn hanes y clwb.

darllenwch mwy

Dyffryn Teifi yn ganolbwynt i bencamp...

14/09/2021
Categori: Amgylchedd, Chwaraeon, Newyddion

Yn dilyn Taith Prydain, mae Beicio Cymru yn cynnal dau ddigwyddiad mawr fel rhan o benwythnos llawn beicio yn ardal ysblennydd Dyffryn Teifi.

darllenwch mwy

Cig oen Cymru yn serennu mewn cystadl...

09/09/2021
Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Chwaraeon, Newyddion

Mae Hybu Cig Cymru wedi partneru gyda threfnwyr un o'r cystadlaethau golff mwyaf yn y byd, Twrnamaint Golff Mercedes ar gyfer yr amaturiaid gorau, i godi proffil Cig Oen Cymru ym marchnad Gwlad Belg.

darllenwch mwy

Yr Urdd a'r Gymdeithas Bêl-droed yn c...

09/09/2021
Categori: Addysg, Chwaraeon, Hamdden, Hyfforddiant / Cyrsiau, Iaith, Newyddion

Mae’r Urdd a Chymdeithas Bêl-droed Cymru wedi cyhoeddi partneriaeth newydd gyda’r nod o gynyddu’r nifer o blant a phobl ifanc sydd yn chwarae pêl-droed ac yn cefnogi’r tîm cenedlaethol ledled Cymru.

darllenwch mwy

Ceredigion yn estyn croeso i daith se...

08/09/2021
Categori: Amgylchedd, Arian a Busnes, Chwaraeon, Hamdden, Newyddion

Roedd yr haul yn gwenu yng Ngheredigion heddiw wrth i’r sir estyn croeso i’r Tour of Britain ar ddechrau pedwerydd cymal y ras.

darllenwch mwy

Ceredigion yn paratoi i groesawu ras ...

24/08/2021
Categori: Chwaraeon, Hamdden, Newyddion

Fe fydd pedwerydd cymal taith seiclo Prydain - Tour of Britain yn dechrau yn Aberaeron eleni ar Fedi 8fed.

darllenwch mwy