Canlyniadau Chwilio yn categori Cerddoriaeth

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 431 cofnodion | Tudalen 40 o 44

Cylchgrawn yn dathlu deg

30/09/2014
Categori: Cerddoriaeth, Newyddion

Bydd cylchgrawn cerddoriaeth Cymraeg cyfoes Y Selar yn dathlu 10 mlynedd o gyhoeddi ym mis Tachwedd. Cyhoeddwyd rhifyn cyntaf Y Selar yn Nhachwedd 2004, gyda Sibrydion ar y clawr. 

Mae’r cylchgrawn wedi cyhoeddi nifer o bethau arbennig sydd ar y gweill i nodi’r achlysur, gan gynnwys:
 

Cyfres o gigs ‘Selar 10’ yn ymweld ag Aberystwyth, Bangor a Chaerdydd
Rhifyn estynedig arbennig, 32 tudalen
Cyhoeddi holl ôl-rifynnau’r cylchgrawn yn ddigidol
Lansio clwb senglau ar gyfer rhyddhau cynnyrch cyntaf artistiaid newydd

 
Mae taith fer ‘Selar 10’ yn dechrau gyda pharti pen-blwydd arbennig yn Neuadd Fawr Aberystwyth ar ...

darllenwch mwy

Gŵyl Gwydir - Dathlu Diwedd yr Haf.

01/09/2014
Categori: Cerddoriaeth, Newyddion

Gŵyl Gwydir yng Nghlwb Rygbi Nant Conwy, Llanrwst oedd un ffordd dda o ddathlu penwythnos olaf yr Haf eleni. Digwyddiad annibynnol sy’n cael ei drefnu gan griw o wirfoddolwyr yw Gŵyl Gwydir, ac eleni oedd yn y chweched flwyddyn. 
 
Dros y penwythnos gwnaeth Gruff Rhys, Cowbois Rhos Botwnnog, Candelas a Swnami diddanu'r dorf yn ogystal â llu o fandiau ac artistiaid arall. 
 
Ar y dydd Sadwrn roedd yna hefyd Ffair Recordiau, stondinau a phabell plant ar gael i fwynhau. 
 
Ac yn ôl y negeseuon ar y cyfryngau cymdeithasol roedd pawb wedi cael penwythnos yw cofio. Dywedodd Robert Bruce (@YDysgwrAraf) - Diolch i @GwylGwydir am benwythnos arbenn ...

darllenwch mwy

Julian Lewis Jones: Saesneg ar S4C er...

19/08/2014
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Iaith, Newyddion

Julian Lewis Jones: Saesneg ar S4C er mwyn denu'r di-Gymraeg?


Julian Lewis Jones

Dywedodd Julian Lewis Jones y gallai denu pobl ddi-Gymraeg i S4C helpu'r Cymry Cymraeg i greu un sianel gref.
 
Mae'r actor Julian Lewis Jones wedi awgrymu y dylid dangos rhaglenni teledu Saesneg ar S4C er mwyn denu gwylwyr di-Gymraeg.
 
Yn siarad ar Raglen Dylan Jones fel rhan o gynllun golygyddion gwadd y Post Cyntaf, dywedodd Mr Lewis Jones ei fod eisiau gweld Cymry Cymraeg a Chymry di-Gymraeg yn dod at ei gilydd i wylio'r un sianel.
 
Awgrymodd y byddai hynny yn gwneud S4C yn sianel i gynrychioli Cymru gyfan yn well, ac y gallai hynny helpu i sicrhau dyfodol y sianel.
 
Yn siarad fore Mawrth, dywedodd Cadeirydd Awdurdod S4C, Huw Jones fod Julian Lewis Jones y ...

darllenwch mwy

The Gentle Good ennilwyr Albwm Cymrae...

11/08/2014
Categori: Cerddoriaeth, Iaith, Newyddion

The Gentle Good ennilwyr Albwm Cymraeg y Flwyddyn 2014 yn diolch i bawb


Y Bardd Anfarwol

Hoffwn ddweud diolch o galon i’r Eisteddfod am wobrwyo ‘Y Bardd Anfarwol’ yn Albwm Cymraeg y Flwyddyn 2014. Doeddwn i wir ddim yn disgwyl ennil pan gyhoeddwyd yr enillydd ar faes yr Eisteddfod nos Iau diwethaf! Roedd cymaint o gerddoriaeth da ar y rhestr fer, ac dwi’n credu bod hwn yn adlewyrchu sin gerddorol bywiog a frwdfrydig yma yng Nghymru.
 
Mae’r tlws gan Ann Catrin Evans yn edrych yn wych hefyd
 
Dw’i moyn dweud diolch i’r bobl wnaeth gweithio ar yr albwm – hebddynt ni fyddai’r albwm yn bodoli.
 
Diolch!
 
Diolch o galon i Llion Robertson, a wnaeth job mor anhygoel o gynhyrchu’r albwm ac i Seb Gol ...

darllenwch mwy

Darlithydd a Cherddor yn Cyfansoddi C...

10/08/2014
Categori: Addysg, Cerddoriaeth, Iaith, Newyddion

Mae un o ddarlithwyr y Coleg Cymraeg Cenedlaethol wedi cael y fraint o gydweithio gyda chyn aelod o’r Super Fury Animals.
 
Gwaith Curig Huws o Adran Ddrama a Cherddoriaeth Prifysgol De Cymru oedd cynorthwyo Gruff Rhys i recordio trac sain fydd i’w chlywed yn y ffilm ‘Set Fire to the Stars’ gaiff ei rhyddhau yn ddiweddarach eleni.
 
Bydd y ffilm yn canolbwyntio ar y berthynas gynhyrfus rhwng Dylan Thomas a John Malcolm Brinnin nôl yn y pumdegau a thaith gyntaf Dylan Thomas i America.
 
Elijah Wood, sy’n enwog am ei ran yn ffilmiau Lord of the Rings fydd yn actio rhan Brinnin a Celyn Jones sydd wedi ymddangos mewn cyfresi teledu fel Abo ...

darllenwch mwy

OPRA Cymru yn Cyhoeddi Cast ar gyfer ...

29/07/2014
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden

OPRA Cymru yn Cyhoeddi Cast ar gyfer Taith 2014


Cyhoeddi Cast ar gyfer Taith 2014

OPRA Cymru yn Cyhoeddi Cast ar gyfer Taith 2014 – Gyda Tri Pherson yn Chwarae Rhan Un Cymeriad
 
Mae OPRA Cymru, yr unig gwmni yn y byd sy’n cynhyrchu operau yn Gymraeg wedi cyhoeddi eu cast ar gyfer yr opra fydd ar daith o amgylch Cymru ym mis Medi 2014 – ONIEGIN, Gaeaf Gobeithion gan Tsiaicofsci, gydag un o’r cymeriadau yn cael ei chwarae gan dri pherson gwahanol.
 
Mae cymeriadau unigol yn cael eu chwarae gan y bariton Matthew Durkan, yn enedigol o Swydd Derby ac sy’n astudio dan gyfarwyddyd Dennis O’Neill yn Academi Llais Rhyngwladol Cymru ac sydd wedi gweithio’n helaeth gyda Opra Cenedlaethol Lloegr; y soprano Stacey Wheeler sydd & ...

darllenwch mwy

Labelu Cymraeg yn denu’r prynwyr

23/07/2014
Categori: Amaethyddiaeth, Ar-lein, Arian a Busnes, Bwyd, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Iaith

Labelu Cymraeg yn denu’r prynwyr, medd ymchwiliad Sioe Frenhinol
 
Mae ymchwil a ddadorchuddwyd yn y Sioe Frenhinol eleni wedi datgelu fod labelu dwyieithog Cymraeg a Saesneg ar gynnyrch yn medru profi i fod yn hw bi fusnes, a denu cynulleidfa ehangach. Wrth gyhoeddi’r newyddion, bu i Gomisiynydd y Gymraeg, Meri Huws, nodi y byddai’r ymchwil “galonogol” hyn yn cynnig mwy o hyder i gynhyrchwyr Cymreig. “Rydym wedi canfod fod defnyddio y Iaith Gymraeg o amgylch brand yn helpu greu hunaniaeth a phroffil unigryw. Wrth weld enw Cymraeg ar gynnyrch rydych yn gwybod ei fod yn dod o Gymru, gan gael ei gynhyrchu yn lleol, gan wasanaethu’r gymdeithas&rd ...

darllenwch mwy

£570,000 i ailddatblygu’r Bandstand a...

23/07/2014
Categori: Arian a Busnes, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Cystadlaethau, Hamdden, Newyddion

£570,000 i ailddatblygu’r Bandstand ar y Promenâd


Bandstand Aberystwyth


Promenâd Aberystwyth yn “sbardun ar gyfer twf lleol”

Roedd y Gweinidog Tai ac Adfywio Carl Sargeant yn Aberystwyth heddiw i weld sut mae gwaith adfywio yno yn helpu’r Promenâd i fod yn llwyddiant.
Yn ddiweddar, ariannodd Llywodraeth Cymru waith i adfywio’r ardal yn dilyn stormydd, yn ogystal â buddsoddi yng ngwedd a gwneuthuriad yr adeiladau. Yn ystod ei ymweliad, cyhoeddodd y Gweinidog gyllid pellach o £570,000 i ailddatblygu’r Bandstand ar y Promenâd.

 
Dywedodd y Gweinidog:
 
“Mae’n amlwg bod Bandstand eiconig Aberystwyth yn gyfleuster sy’n annwyl i’r trigolion lleol, ac rwy’n ...

darllenwch mwy

Wythnos Gyfan o Weithgareddau Gwych y...

18/07/2014
Categori: Cerddoriaeth, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Iaith

Mae’r Coleg Cymraeg yn edrych ymlaen at Eisteddfod Genedlaethol Sir Gâr eleni ac wedi creu wythnos lawn o weithgareddau amrywiol ar gyfer yr ŵyl.
 
Yr Athro Gerwyn Williams o Brifysgol Bangor fydd yn traddodi darlith flynyddol y Coleg Cymraeg yn y Babell Lên fore Mawrth 5 Awst am 11 o’r gloch.
 
Testun y ddarlith fydd ‘Cofio a Ffuglenoli’r Rhyfel Byd Cyntaf’ fydd yn dadlennu gwybodaeth newydd ac annisgwyl am Gwaed Gwirion gan Emyr Jones a bydd Yr Athro Gerwyn Williams yn ystyried sut aeth yr awdur ati i gofio am y rhyfel hwnnw a’i droi’n ddarn o ffuglen gofiadwy.
 
Am y tro cyntaf eleni, bydd darlith flynyddol Sefydli ...

darllenwch mwy

Cerddwn Ymlaen - 8 diwrnod, 200 milltir

14/07/2014
Categori: Cerddoriaeth, Iaith, Newyddion

Ar ddydd Sadwrn y 12fed o Orffennaf yn Ffair Tafwyl, Caerdydd fe wnaeth Rhys Meirion a criw o 15 o gerddwyr gorffen taith fythgofiadwy ar draws Cymru. Yn y trydedd flwyddyn mae Cerddwn Ymlaen yn codi arian gwerthfawr i’r Ambiwlans Awyr Cymru.
 
Eleni cychwynnodd y daith ym Mae Colwyn ar y 5ed o Orffennaf a gorffen 200 o filltiroedd yn hwyrach yng Nghaerdydd. Yn ogystal â 16 o gerddwyr craidd yn cynnwys, Tudur Owen, Sioned Terry, Gerallt Pennant, Lucie Jones, Iolo Williams a Robin Mcbryde fe wnaeth nifer o bobl arall ymuno ar daith bob diwrnod i gefnogi yr achos.
 
Yn sialens a hanner mae’r ymgyrch yn codi arian hanfodol i un o elusennau mwyaf amlwg Cymru.  ...

darllenwch mwy