Canlyniadau Chwilio yn categori Cerddoriaeth

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 431 cofnodion | Tudalen 37 o 44

Uchafbwyntiau o gyngerdd corau meibio...

30/03/2015
Categori: Cerddoriaeth, Hamdden

Uchafbwyntiau o gyngerdd corau meibion Cymru


Corau Meibion Cymru yn yr Albert Hall

Nos Lun y Pasg, bydd S4C yn darlledu uchafbwyntiau Gŵyl Corau Meibion Cymry Llundain 2014 a gynhaliwyd yn Neuadd Frenhinol Albert. Beti George fydd yn ein tywys drwy berfformiadau unigryw gan 16 o gorau meibion ddaeth at ei gilydd yn arbennig ar gyfer y cyngerdd. 
 
Cynhelir y cyngerdd bob dwy flynedd a chaiff ei drefnu gan Gôr Meibion Cymry Llundain. Mae'r corau yn ymarfer ar wahân cyn dod at ei gilydd i ffurfio un côr unedig.
 
Y tro hwn yr unawdwyr gwadd yw'r soprano o Abertawe, Rhiannon Llewellyn a'r tenor o Glunderwen, Trystan Llŷr Griffiths. Byddan nhw’n canu i gyfeiliant Cerddorfa Y British Sinfonietta dan arweiniad Edward-Rhys Harry. Y cyfei ...

darllenwch mwy

Tafwyl yn ymestyn i ddeuddydd eleni

26/03/2015
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Iaith, Newyddion

Tafwyl yn ymestyn i ddeuddydd eleni


Tafwyl: Gwyl boblogaidd yng Nghaerdydd

Bydd Gŵyl Tafwyl yn dathlu 10 mlynedd eleni, ble y bydd yr Ŵyl am y tro cyntaf yn ymestyn i ddeuddydd, gyda enwau mawr megis Ywain Gwynedd,  Cowbois Rhos Botwnnog, Swnami a Kizzy Crawford yn perfformio ynghanol y brifddinas.   
 
Bydd yr Ŵyl yn cael ei chynnal ar ddydd Sadwrn 4ydd a Dydd Sul 5ed Gorffennaf yng ngerddi Castell Caerdydd. Gyda chymorth ychwanegol gan Lywodraeth Cymru mae’r trefnwyr wedi gallu ehangu’r Ŵyl i ddeuddydd y tro hwn. Unwaith eto, bydd rhai o enwau mwyaf mewn cerddoriaeth, llenyddiaeth, chwaraeon, a bwyd a diod Cymreig i Gaerdydd 
 
Yn edrych ymlaen at yr Ŵyl, mae DJ Radio 1 a llysgennad Tafwyl, Huw Stephens, "Nawr b ...

darllenwch mwy

Ysgol Sul yn lansio sengl newydd

16/03/2015
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Newyddion

Ysgol Sul yn lansio sengl newydd


Ysgol Sul yn lansio sengl newydd

Bydd ail sengl y band addawol Ysgol Sul, 'Machlud Haul' yn cael ei rhyddhau ar label Ikaching heddiw. Daw’r sengl allan yn dilyn gwobrwyo Ysgol  Sul yn fand newydd gorau 2014 gan Gwobrau Selar a gynhaliwyd yn ddiweddar. 
 
Prawf o lwyddiant y sengl gyntaf - ‘Aberystwyth yn y Glaw’ a ryddhawyd fel rhan o Glwb Senglau Y Selar - oedd ymateb y dorf yng Ngwobrau’r Selar a oedd yn symud mewn undod i’r gân honno.  
 
Yn ôl y label,"Er y clod a ddaw o’r teitl hwnnw, mae sŵn Ysgol Sul yn cynnig pecyn llawer aeddfetach. Mae’r triawd o Landeilo wedi perffeithio eu sŵn lo-fi indie, shoegaze  ...

darllenwch mwy

Y Lleuad a'r Sêr yn ennill Cân i Gymru

09/03/2015
Categori: Adolygiadau Cerddoriaeth, Cerddoriaeth, Hamdden

Y Lleuad a'r Sêr yn ennill Cân i Gymru


Mon Mam Cymru yn dod i'r brig

Fe ddigwyddodd Cân i Gymru darfu megis seren wib, gyda Môn Mam Cymru yn dod i'r brig. Cân a berfformiwyd gan Elin Angharad a’i sgwennu gan Arfon Wyn yw Y Lleuad a'r Sêr a enillodd Cân i Gymru am eleni a gwobr o £3,500.
 
Cantores ifanc o bentref Gaerwen, Ynys Môn yw Elin Angharad. Wedi blwyddyn yn astudio theatr cerdd yn Efrog Newydd, mae bellach wedi dychwelyd i Gymru ac yn gobeithio astudio mewn coleg cerdd a drama'r flwyddyn nesaf.
 
"Caneuon o sioeau cerdd sy'n llonni fy mryd i fel arfer, ond mae'n fraint cael canu cân pop fel Y Lleuad a'r Sêr ac roedd cael cyfansoddi'r gân hefo Arfon Wyn o'r Moniars yn brof ...

darllenwch mwy

Mae'r Anifeiliaid Blewog yn eu hôl!

27/02/2015
Categori: Cerddoriaeth, Newyddion

Daeth y newyddion cyffrous fod un o fandiau mwyaf Cymru yn ôl. Mae’r Super Furry Animals yn barod i danio eto, gyda chyfres o gyngherddau wedi’u trefnu ledled Prydain. Bu yna gryn ddirgelwch dros yr wythnos diwethaf, pan ryddhawyd dwy fideo cryptig yn awgrymu fod yr anifeiliaid blewog ar ei ffordd yn ôl. 
 
Bu’r band yn dawel ers 2009, ble y gwelwyd yr aelodau i gyd yn dechrau prosiectau unigol eu hunain. Aeth y prif ganwr Gruff Rhys i ryddhau albymau cysyniadol, Separado ac American Interior, tra yr aeth y gweddill i dorri cwys eu hunain, gyda bandiau eraill fel The Earth.
 
Fel rhan o’r ailddyfodiad, bydd yr SFA yn ailryddhau ei hunig ...

darllenwch mwy

Yws Gwynedd yn cipio tair gwobr

24/02/2015
Categori: Cerddoriaeth, Newyddion

Daeth yr artist Yws Gwynedd i’r brig yng Ngwobrau’r Selar a gynhaliwyd yn Aberystwyth dros y penwythnos, wrth iddo gipio triawd o wobrwyon.
 
Llwyddodd cyn ganwr Frizbee i sicrhau tair gwobr sef ‘Artist Unigol Gorau’, ‘Cân Orau’ am y trac ‘Neb ar Ôl’, a ‘Record Hir Orau am ei albwm unigol cyntaf Codi / Cysgu. Er nad oedd Yws yn perfformio ar y noson o ganlyniad i enedigaeth diweddar ei blentyn cyntaf, roedd yn Aberystwyth i gasglu ei hatric o wobrau.
 
Gadawodd Sŵnami gyda dwy wobr - ‘Record Fer Orau’ am eu sengl ddwbl ‘Cynnydd / Gwenwyn’, a ‘Fideo Gorau’ am ‘Gwenwyn&rsq ...

darllenwch mwy

Colli Merêd

23/02/2015
Categori: Cerddoriaeth, Iaith, Newyddion

Cwta bum niwrnod ers i'r Dr John Davies ein gadael, daw’r newyddion trist fod Cymru wedi colli cawr arall, Merêd, ac yntau'n 95 mlwydd oed. 
 
Ganed Meredydd Evans yn Llanegryn, Meirionnydd, ac fe'i magwyd yn Nhanygrisiau, Blaenau Ffestiniog. Yn ystod ei blentyndod, byddai ei fam yn canu caneuon gwerin iddo a datblygodd ei ddiddordeb mewn cerddoriaeth Gymraeg, tra'n astudio Athroniaeth ym Mhrifysgol Bangor.   
 
Yn ystod ei gyfnod fel myfyriwr, bu’n rhan o driawd poblogaidd -Triawd y Coleg, ac yr oeddent yn cael eu hystyried yn rhagflaenwyr arloesol i gerddoriaeth boblogaidd Gymraeg yr ugeinfed ganrif.
 
Ym 1954, fe re ...

darllenwch mwy

Bwrw golwg ar restr fer Gwobrau Selar...

13/02/2015
Categori: Cerddoriaeth, Iaith, Newyddion

Bwrw golwg ar restr fer Gwobrau Selar 2014


Y Ffug wedi'u henwebu am dair gwobr

Bydd prif wobrau’r Sin Roc Gymraeg yn cael ei cynnal yr wythnos nesaf yn Aberystwyth a dyma gyfle i Lleol.Cymru fwrw golwg ar enwebiadau Gwobrau Selar 2014. 
 
Ymhlith yr enwebiadau yw’r band pync Y Ffug sydd wedi eu henwebu am driawd o wobrwyon sef y record fer am y sengl gofiadwy Cofiwch Dryweryn, y gân orau gyda Cariad Dosbarth Canol Cymru a’r band gorau. Mae Candelas eleni wedi sefydlu’u hunain fel band mwyaf blaenllaw y Sȋn Roc Gymraeg o bell, gyda’r band o Lanuwchllyn wedi eu henwebu am y fideo gerddoriaeth orau, y band gorau a’r record hir orau. Mae Sŵnami hefyd yn ymgeisio am deitl y record fer orau gyda Gwenwyn. 
 
Ma ...

darllenwch mwy

Ffilm Gruff Rhys wedi'i henwebu am wobr

04/02/2015
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Newyddion

Ffilm Gruff Rhys wedi'i henwebu am wobr


ffilm American Interior

Mae’r ffilm American Interior sydd wedi’i chynhyrchu gan ganwr y Super Furry Animals, Gruff Rhys, wedi cael ei henwebu yn y categori rhaglen ddogfen orau ar gyfer y Gwobrau Ffilm Cenedlaethol.  Derbyniodd y ffilm ganmoliaeth uchel yn y wasg ym Mhrydain pan ddaeth allan fis Mai y llynedd.
 
Nid yn unig y gwnaethpwyd ffilm, ond cynhyrchwyd albwm gysyniadol ac Ap i gydfynd, lle cawn hanes Gruff Rhys yn olrhain taith John Evans i’r Unol Daleithau yn 1792 i chwilio am lwyth y Mandaniaid.
 
Gadawodd John Evans Gymru am America gyda dim ond $1.75 yn ei boced er mwyn chwilio am lwyth coll o Indiaid brodorol oedd yn siarad Cymraeg. Ar ei ben ei hun a heb geffyl, c ...

darllenwch mwy

Canolfan y Mileniwm yn chwilio am dal...

23/01/2015
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Eisteddfod yr Urdd, Newyddion

Canolfan y Mileniwm yn chwilio am dalent ifanc


Only Kids Aloud yn perfformio

Mae Canolfan Milenium Cymru yn chwilio am dalent ifanc newydd, i gymryd rhan mewn dau brosiect mawr yn 2015 a 2016, fel rhan o ddathliadau’r Ganolfan yn 10 oed. 
 
Oes gennych chi dalent i berfformio sioeau cerdd y West end neu ysfa i serennu ar y llwyfan? Mae’r Ganolfan ym Mae Caerdydd yn chwilio am gantorion a pherfformwyr ifanc sy'n perthyn i ddau grŵp oedran penodol: plant 9 - 13 oed ar gyfer Corws Only Kids Aloud, gyda chyfle unigryw i bobl ifanc 14 - 19 oed gymryd rhan mewn cynhyrchiad Cymraeg i Ysgolion o Les Misérables.
 
Croesawodd Graeme Farrow, Cyfarwyddwr Artistig Canolfan Mileniwm Cymru y cyfle hwn i gydweithio, Meddai, "Rydym yn falch iawn ...

darllenwch mwy