Canlyniadau Chwilio yn categori Cerddoriaeth

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 433 cofnodion | Tudalen 2 o 44

Perfformiad digidol o Calon Lân yn de...

11/05/2020
Categori: Addysg, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Iechyd, Newyddion

Mae perfformiad o'r emyn enwog Calon Lân gan gôr digidol wedi ei ffurfio gan y tenor Rhys Meirion wedi denu dros 180,000 o sesiynau gwylio ar Facebook.

darllenwch mwy

Carys Eleri yn recriwtio sêr ar gyfer...

07/05/2020
Categori: Addysg, Cerddoriaeth, Iechyd, Newyddion

Yr actores, digrifwr ac awdur Carys Eleri yw'r diweddaraf mewn rhestr hir o artistiaid talentog o Gymru i gefnogi gwaith Tarian Cymru.

darllenwch mwy

Cyfleoedd i bobl Gwynedd fwynhau a ch...

05/05/2020
Categori: Addysg, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Iaith, Iechyd, Newyddion

Mae sefydliadau celfyddydol yng Ngwynedd wedi ymateb i'r argyfwng hwn yn adeiladol trwy gynnig gweithgareddau i bobl ifanc ar y We.

darllenwch mwy

Actorion yn recordio cân er mwyn codi...

05/05/2020
Categori: Ar-lein, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Iaith, Newyddion, Papurau Bro

Mae aelodau cast gwreiddiol y sioe gerdd eiconig ‘Deffro’r Gwanwyn’ wedi ail-greu’r gân hudolus ‘Hâf ein Hiraeth’ er mwyn codi arian i Tarian Cymru.

darllenwch mwy

Cannoedd yn dod at ei gilydd i ganu m...

01/05/2020
Categori: Addysg, Ar-lein, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Newyddion

Mewn rhaglen arbennig, Côr Digidol Rhys Meirion heno, mae Rhys Meirion am fynd ar bererindod i ffurfio côr newydd sbon, a hynny gan ddibynnu’n gyfan gwbl ar dechnoleg i ddod â phobl at i’gilydd i ganu.

darllenwch mwy

Côr o Gaerdydd yn ennill clod am berf...

24/04/2020
Categori: Ar-lein, Cerddoriaeth, Newyddion

Mae côr o Gaerdydd wedi’u cydnabod gan gyfansoddwr adnabyddus, ar ôl recordio fersiwn rhithwir o un o’i ddarnau mwyaf poblogaidd.

darllenwch mwy

Cân newydd Carwyn Ellis i godi arian ...

16/04/2020
Categori: Cerddoriaeth, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Mae cân newydd gan Carwyn Ellis wedi cael ei ryddhau er mwyn hybu ymgyrch i brynu offer gwarchodol ar gyfer gweithwyr iechyd a gofal yng Nghymru.

darllenwch mwy

Bwriad i gynnal Eisteddfod Ceredigion...

17/03/2020
Categori: Addysg, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Chwaraeon, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Hamdden, Newyddion

Mae'r Eisteddfod Genedlaethol wedi cyhoeddi eu bod dal yn obeithiol y bydd Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion yn cael ei chynnal yn Nhregaron ym mis Awst ond y maent yn cadw llygaid ar y sefyllfa yn ddyddiol.

darllenwch mwy

Cyfle i gystadlu am Dlws Sbardun yn y...

03/03/2020
Categori: Cerddoriaeth, Newyddion

Gawsoch chi’ch ysbrydoli i gyfansoddi gan gystadleuaeth Cân i Gymru eleni? Os felly, bachwch y cyfle i gystadlu am Dlws Sbardun yn yr Eisteddfod Genedlaethol yng Ngheredigion.

darllenwch mwy

Ffenestri i Ddathlu Dewi yng Nghaergybi!

27/02/2020
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Newyddion

Mae ffenestri gwag, yng nghanol Caergybi, wedi eu gweddnewid i gefnogi dathliadau Gŵyl Dewi’r dref. Dan arweiniad Gladys Pritchard, Merched y Wawr a disgyblion Ysgol Morswyn sy’n gyfrifol am y campwaith sy’n cynnwys cymeriadau ac arteffactau Cymreig.

darllenwch mwy