Canlyniadau Chwilio yn categori Celfyddydau

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 1003 cofnodion | Tudalen 3 o 101

Colin Jackson yn neidio ar y cyfle i ...

31/01/2020
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae'r cyn athletwr rhyngwladol Colin Jackson, sy'n dod o Gaerdydd, wedi cael ei enwi fel y trydydd seleb i gymryd rhan yn gyfres newydd sbon ar S4C yng Ngwanwyn 2020 sef Iaith ar Daith.

darllenwch mwy

Dathlu cyfraniad Paul Peter Piech at ...

31/01/2020
Categori: Addysg, Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Bydd Byd Llenyddol Paul Peter Piech, sy’n agor yn y Llyfrgell ar 1 Chwefror 2020, yn ddathliad o'i gyfraniad at gelf weledol yng Nghymru, yn ogystal â'r llenorion a bortreadwyd ganddo.

darllenwch mwy

Dilyn hynt merch o Lanelli sy'n cysta...

30/01/2020
Categori: Celfyddydau, Newyddion

Mewn portread agored, mae Emma Jenkin o Lanelli yn cystadlu am goron Miss Universe 2019a fe fydd rhaglen DRYCH: Miss Universe yn dilyn ei hynt a'i helynt nos Sul.

darllenwch mwy

Arddangosfa Sain yn hanner cant oed y...

27/01/2020
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Newyddion

Mae arddangosfa newydd yn Storiel, Bangor sydd yn olrhain peth o hanes y cwmni recordiau Sain dros yr hanner can mlynedd ddiwethaf.

darllenwch mwy

Taith i’r môr a thaith trwy ddawns a ...

24/01/2020
Categori: Addysg, Amgylchedd, Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Camwch i fyd mythoegol llawn creaduriaid y môr a gadael i’ch synhwyrau gael eu tywys ar daith yn ôl i’r môr, gan dychwelyd i’r hunan ddydd Sadwrn 15 Chwefror yn Theatr Bryn Terfel, Pontio.

darllenwch mwy

Lansio cynllun aelodaeth newydd Amgue...

24/01/2020
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae Amgueddfa Cymru wedi lansio cynllun aelodaeth newydd sy’n rhoi cyfle i ymwelwyr â saith amgueddfa genedlaethol Cymru fanteisio ar gynigion a gostyngiadau unigryw.

darllenwch mwy

Dathlu gwaith y Mentrau Iaith led-led...

23/01/2020
Categori: Addysg, Ar-lein, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Iaith, Iechyd, Newyddion

Am y tro cyntaf erioed, mae rhwydwaith y Mentrau Iaith wedi cynnal noson wobrwyo i ddathlu gwaith arbennig y mudiadau wrth hyrwyddo a chynyddu defnydd o’r Gymraeg mewn cymunedau yng Nghymru.

darllenwch mwy

Pennaeth BBC Cymru dan y lach am ‘waw...

22/01/2020
Categori: Celfyddydau, Gwleidyddiaeth, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Iaith, Newyddion

Mae pennaeth y BBC yng Nghymru wedi cael ei feirniadu gan Gymdeithas yr Iaith Gymraeg am awgrymu nad yw system darlledu Gwlad y Basg - lle mae’r llywodraeth ddatganoledig gyda pwerau dros y maes - gystal ag un Cymru, gerbron pwyllgor y Senedd heddiw.

darllenwch mwy

Yr Eisteddfod yn gwahodd enwebiadau a...

22/01/2020
Categori: Celfyddydau, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Llenyddiaeth, Newyddion

Deg diwrnod yn unig sydd i fynd os ydych am enwebu rhywun ar gyfer dwy o anrhydeddau’r Eisteddfod Genedlaethol eleni.

darllenwch mwy

Tref Caergybi yn ehangu dathliadau Dy...

22/01/2020
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Iaith, Newyddion

Bydd dathliadau Gŵyl Dewi ardal Caergybi yn mynd o nerth i nertheleni gyda’r nod o ddenu ymwelwyr o bell ac agos i fwynhau treftadaeth Gymreig y dref.

darllenwch mwy