Canlyniadau Chwilio yn categori Celfyddydau

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 958 cofnodion | Tudalen 3 o 96

Dathliad o enwau mawr byd ffotograffi...

24/10/2019
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Mae tair arddangosfa o waith pedwar o’r ffotograffwyr mwyaf dylanwadol erioed yn agor dydd Sadwrn yma yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd.

darllenwch mwy

Hwyl hanesyddol ym Mangor dros wyliau...

23/10/2019
Categori: Addysg, Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Os ydych chi'n chwilio am dipyn o deithio amser ac antur hanesyddol, mae Storiel ac Amgueddfa Hanes Natur Brambell, Bangor yn ei ddarparu Hanner Tymor Hydref yma fel rhan o Ŵyl Amgueddfeydd Cymru.

darllenwch mwy

Mwy nag erioed yn ymweld â saith o Am...

22/10/2019
Categori: Addysg, Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Rhwng Ebrill 1af 2018 a Mawrth 31 eleni, daeth bron i 1.9 miliwn o bobl i ymweld â saith amgueddfa genedlaethol teulu Amgueddfa Cymru – 6.5% yn fwy na'r flwyddyn flaenorol a mwy nag unrhyw flwyddyn arall yn ei hanes 112 o flynyddoedd.

darllenwch mwy

Llochesi wedi eu troi yn oriel bortre...

22/10/2019
Categori: Amgylchedd, Celfyddydau, Newyddion

Mae chwe lloches bromenâd rhwng Hen Golwyn a Llandrillo-yn-Rhos yng Nghonwy wedi cael eu troi’n oriel bortreadau ar raddfa fawr fel rhan ô Ŵyl Ffotograffiaeth y Northern Eye.

darllenwch mwy

Cyfarfod cyntaf corff cyfathrebu newydd

18/10/2019
Categori: Celfyddydau, Iaith, Newyddion

Mi fydd arbenigwyr cyfathrebu a darlledu yn dod ynghyd ar gyfer cyfarfod cyntaf y Cyngor Cyfathrebu Cenedlaethol yng Nghaerfyrddin ddydd Mawrth yma.

darllenwch mwy

Yr actor adnabyddus Iwcs yn cyhoeddi ...

16/10/2019
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Llenyddiaeth, Newyddion

Yr wythnos hon y mae'r actor a'r canwr poblogaidd Iwcs neu Iwan Roberts yn cyhoeddi ei nofel gyntaf .

darllenwch mwy

Edrych yn ôl ar #DdiwrnodShwmaeSumae

15/10/2019
Categori: Addysg, Celfyddydau, Iaith, Newyddion

Heddiw yr oedd Diwrnod Shwmae Sumae yn dathlu ei seithfed flwyddyn fel ymgyrch genedlaethol eleni, ble cafwyd degau o weithgareddau yn dathlu'r Gymraeg.

Opera'r Canolbarth yn dychwelyd i The...

15/10/2019
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Newyddion

Am y tro cyntaf mewn dros ddegawd, bydd tîm Llwyfannau Llai Opera Canolbarth Cymru yn dychwelyd i Theatr Felinfach ar y 9fed o Dachwedd.

darllenwch mwy

Dathlu casgliadau ffotograffig Llyfrg...

14/10/2019
Categori: Addysg, Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Wedi dechrau heddiw, mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn dathlu ei chasgliadau ffotograffig helaeth gydag ymgyrch ar-lein a digwyddiadau.

darllenwch mwy

Tenor o Faesteg yn ennill Ysgoloriaet...

14/10/2019
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Newyddion

Rhydian Jenkins, tenor ifanc 22 oed o Faesteg, yw enillydd Ysgoloriaeth yr Urdd Bryn Terfel eleni. Datgelwyd yr enillydd mewn darllediad arbennig ar S4C o’r rownd derfynol a gynhaliwyd yn Neuadd Goffa’r Barri nos Sadwrn diwethaf.

darllenwch mwy