Canlyniadau Chwilio yn categori Celfyddydau

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 1100 cofnodion | Tudalen 1 o 110

Cydweithio i gynnal gŵyl rithiol i dd...

22/10/2020
Categori: Ar-lein, Celfyddydau, Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae Hunaniaith: Menter Iaith Gwynedd a Chanolfan Iaith a Threftadaeth Nant Gwrtheyrn wedi dod at ei gilydd am y tro cyntaf i gynnal gŵyl rithiol i ddathlu’r iaith Gymraeg, ac mae’r cwbl am ddim.

darllenwch mwy

Y Brifwyl yn estyn dwylo dros y môr

20/10/2020
Categori: Addysg, Celfyddydau, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Hamdden, Newyddion

Mae’r Eisteddfod Genedlaethol wedi datblygu partneriaeth newydd gyda’r Ŵyl Werin Geltaidd Genedlaethol yn Awstralia.

darllenwch mwy

Iolo’n ein helpu i werthfawrogi byd n...

19/10/2020
Categori: Addysg, Amgylchedd, Celfyddydau, Iaith, Newyddion

Mewn cyfres newydd, Hydref Gwyllt Iolo, sy’n dechrau nos fory, bydd y naturiaethwr Iolo Williams yn ein helpu i ddarganfod fod tymor mwyaf lliwgar y flwyddyn hefyd yn gyfnod prysur i fyd natur.

darllenwch mwy

Penodi cwmni dylunio er mwyn ailddatb...

19/10/2020
Categori: Addysg, Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi penodi cwmni dylunio atyniadau i ymwelwyr Mather & Co i helpu datblygu Hen Goleg eiconig Prifysgol Aberystwyth, un o adeiladau mwyaf rhyfeddol Gradd I Cymru, a chartref Coleg Prifysgol cyntaf Cymru, yn ganolfan ar gyfer diwylliant, treftadaeth, darganfod, dysgu a menter.

darllenwch mwy

Dathlu wythfed Diwrnod Shwmae Su’mae

15/10/2020
Categori: Addysg, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Iaith, Newyddion

Heddiw yw'r wythfed Diwrnod Shwmae Su’mae sydd yn dathlu’r Gymraeg, a bwriad y diwrnod yw annog a rhoi hyder i bobol i ddechrau bob sgwrs yn Gymraeg.

darllenwch mwy

Rhaglenni S4C ar gael am 150 diwrnod ...

13/10/2020
Categori: Celfyddydau, Newyddion

Mae S4C a Teledwyr Annibynnol Cymru wedi bod yn cydweithio ar delerau masnach newydd bydd yn galluogi gwylwyr led led y byd i fwynhau rhaglenni newydd y sianel yn ogystal â rhaglenni archif ar alw drwy S4C Clic sy'n golygu y byddant ar gael am 150 diwrnod.

darllenwch mwy

Theatr Felinfach ar restr fer gwobrau...

12/10/2020
Categori: Addysg, Celfyddydau, Newyddion

Mae Theatr Felinfach wedi cael ei chynnwys ar restr hir o blith 121 o enwebiadau ledled y Deyrnas Unedig i greu Arddangosfa Ranbarthol ar gyfer Gwobr Achates 2020.

darllenwch mwy

Dathlu traddodiadau Cymreig Calan Gaeaf

12/10/2020
Categori: Addysg, Celfyddydau, Newyddion

Fel rhan o ddathliadau Calan Gaeaf eleni mae’r Mentrau Iaith yn tynnu sylw at ffigwr blaenllaw o chwedloniaeth Celtaidd ar gyfer Dydd y Meirw - Gwyn ap Nudd. 

darllenwch mwy

Un Bore Mercher yn dychwelyd i’r sgrî...

09/10/2020
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Mae S4C wedi cyhoeddi y bydd yr olaf yn y gyfres o Un Bore Mercher yn dechrau ar S4C ar Dachwedd 1af.

darllenwch mwy

Pobl Ifanc yn creu ffilm fer bwerus i...

09/10/2020
Categori: Addysg, Celfyddydau, Newyddion

Mae criw o bobl ifanc yn Aberystwyth wedi creu ffilm fer i godi ymwybyddiaeth am ddigartrefedd wrth i ni nod diwrnod digartrefedd y byd yfory.

darllenwch mwy