Canlyniadau Chwilio yn categori Celfyddydau

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 1003 cofnodion | Tudalen 1 o 101

Hansh yn denu miliwn o sesiynau gwyli...

27/03/2020
Categori: Addysg, Ar-lein, Celfyddydau, Newyddion

Mae gwasanaeth S4C i bobl ifanc Hansh wedi denu un miliwn o sesiynau gwylio mewn un mis ar draws Twitter, Facebook ac YouTube am y tro cyntaf erioed.

darllenwch mwy

Cyfres Cymry ar gynfas yn cychwyn

19/03/2020
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Bydd cyfres newydd yn dechrau heno ar S4C yn dangos sawl wyneb mwyaf cyfarwydd o Gymru mewn ffordd hollol wahanol.

darllenwch mwy

Bwriad i gynnal Eisteddfod Ceredigion...

17/03/2020
Categori: Addysg, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Chwaraeon, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Hamdden, Newyddion

Mae'r Eisteddfod Genedlaethol wedi cyhoeddi eu bod dal yn obeithiol y bydd Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion yn cael ei chynnal yn Nhregaron ym mis Awst ond y maent yn cadw llygaid ar y sefyllfa yn ddyddiol.

darllenwch mwy

Urdd Gobaith Cymru yn gohirio Eistedd...

16/03/2020
Categori: Addysg, Celfyddydau, Eisteddfod yr Urdd, Iechyd, Newyddion

Mae Urdd Gobaith Cymru wedi cyhoeddi eu bod yn gohirio Eisteddfod yr Urdd Sir Ddinbych tan 2021 ac yn cau eu gwersylloedd oherwydd y sefyllfa bresennol yng Nghymru gyda feirws Corona.

darllenwch mwy

Deg enwebiad Celtaidd i S4C yn Ngwobr...

13/03/2020
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Mae S4C wedi derbyn deg enwebiad ar gyfer Gwobrau Gŵyl Cyfryngau Celtaidd 2020.

darllenwch mwy

Chwilio am gynllunydd i greu un o bri...

11/03/2020
Categori: Celfyddydau, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Newyddion

Gyda blwyddyn a hanner i fynd tan Eisteddfod Genedlaethol Llŷn ac Eifionydd, mae rhoddwyr y Gadair yn chwilio am gynllunydd i greu un o brif wobrau’r Brifwyl.

darllenwch mwy

Ffermwyr Ifanc Pontsian yn derbyn can...

11/03/2020
Categori: Amaethyddiaeth, Celfyddydau, Hamdden, Iaith, Newyddion

Trefnwyd penwythnos llwyddiannus gan y Ffermwyr Ifanc ar eu hymweliad diweddar a Galeri Caernarfon gydag aelodau o Gymru gyfan yn cystadlu mewn cystadleuaeth ddrama.

darllenwch mwy

Fframio'n Gorffennol / Picturing our ...

27/02/2020
Categori: Celfyddydau, Newyddion

Dathlu treftadaeth ffilm Cymru drwy chwe dangosiad arbennig ac ap newydd sbon

darllenwch mwy

Ffenestri i Ddathlu Dewi yng Nghaergybi!

27/02/2020
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Newyddion

Mae ffenestri gwag, yng nghanol Caergybi, wedi eu gweddnewid i gefnogi dathliadau Gŵyl Dewi’r dref. Dan arweiniad Gladys Pritchard, Merched y Wawr a disgyblion Ysgol Morswyn sy’n gyfrifol am y campwaith sy’n cynnwys cymeriadau ac arteffactau Cymreig.

darllenwch mwy

S4C Clic yn bwrw’r 100,000!

27/02/2020
Categori: Celfyddydau, Newyddion

Mae S4C yn dathlu wrth i’w gwasanaeth ar alw S4C Clic gyrraedd 100,000 o danysgrifwyr mewn ychydig dros chwe mis.

darllenwch mwy