Canlyniadau Chwilio yn categori Celfyddydau

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 1143 cofnodion | Tudalen 1 o 115

Ail-ddatblygu canolfan Gymraeg yng Ng...

19/01/2021
Categori: Addysg, Celfyddydau, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Iaith, Newyddion

Caiff cynlluniau i ail-ddatblygu canolfan Gymraeg hanesyddol yng Nghaerdydd eu trafod mewn cyfarfod cyhoeddus yr wythnos hon. Fe roddwyd Tŷ’r Cymry, sydd wedi ei leoli yn ardal y Rhath yn y brifddinas, i Gymry Cymraeg Caerdydd ym 1936 er mwyn hyrwyddo’r iaith a statws cyfansoddiadol i Gymru.

darllenwch mwy

Darlledu sesiynau ymarfer corff dyddi...

18/01/2021
Categori: Addysg, Celfyddydau, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Mae Tîm Pobl Ifanc Egnïol Ceredigion Actif wedi dechrau darlledu sesiynau gweithgareddau dwyieithog yn ddyddiol ar gyfer plant a phobl ifanc Ceredigion.

darllenwch mwy

S4C yn rhyddhau 80 awr o raglenni ar ...

18/01/2021
Categori: Addysg, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Iaith, Iechyd, Newyddion

Gydag ysgolion ar gau a rhieni yn addysgu plant o adref, mae S4C a Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y bydd 80 awr o raglenni yn cael eu darparu ar borth addysg Hwb, Llywodraeth Cymru, a bydd pecynnau BBC Bitesize yn cael ei darlledu ar S4C ar hyd yr wythnos.

darllenwch mwy

Y Prif Weinidog yn croesawu adroddiad...

14/01/2021
Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Celfyddydau, Gwleidyddiaeth, Iechyd, Newyddion

Mae'r Prif Weinidog, Mark Drakeford wedi croesawu cyhoeddi adroddiad newydd sy’n galw am ddiwygio cyfansoddiad y Deyrnas Unedig ar “batrwm ffederal radical”,

darllenwch mwy

S4C a Golwg yn cydweithio ar wasanaet...

13/01/2021
Categori: Ar-lein, Celfyddydau, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae S4C a Chwmni Golwg wedi cyhoeddi cytundeb arloesol heddiw i gyhoeddi a churadu straeon newyddion fel rhan o wasanaeth newyddion digidol newydd sbon.

darllenwch mwy

Y mis uchaf erioed i S4C ar Facebook

12/01/2021
Categori: Ar-lein, Celfyddydau, Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae S4C wedi cyhoeddi heddiw mai mis Rhagfyr oedd y mis uchaf erioed o ran sesiynau gwylio ar brif dudalen Facebook y sianel.

darllenwch mwy

Dathlu'r cysylltiadau hanesyddol rhwn...

12/01/2021
Categori: Addysg, Celfyddydau, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Newyddion

Ar ddechrau’r Flwyddyn Newydd, cyhoeddodd y Prif Weinidog Mark Drakeford gynlluniau ar gyfer blwyddyn o weithgareddau i ddathlu a chryfhau’r cysylltiadau hanesyddol rhwng Cymru a’r Almaen

darllenwch mwy

Cyfle i ennill teledu wrth rannu barn...

11/01/2021
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae S4C wedi lansio holiadur newydd i gasglu barn y cyhoedd am y sianel fel rhan o'i strategaeth newydd.

darllenwch mwy

Chwilio am ymgeiswyr i'r gyfres nesaf...

08/01/2021
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Mae rhaglen deledu ffitrwydd ac iechyd yn chwilio am bobl i ymgeisio i fod yn rhan o’r gyfres nesaf.

darllenwch mwy

Tîm Cyfiawnder Ieuenctid Cyngor Conwy...

24/12/2020
Categori: Addysg, Bwyd, Celfyddydau, Iechyd, Llythyron, Newyddion

Mae tîm Cyfiawnder Ieuenctid Conwy a Sir Ddinbych wedi bod yn dod o hyd i ffyrdd creadigol i oresgyn cyfyngiadau pandemig y Coronafeirws i barhau â’u gwaith gwerthfawr gyda phobl ifanc.

darllenwch mwy