Canlyniadau Chwilio yn categori Celfyddydau

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 1260 cofnodion | Tudalen 1 o 126

Cyhoeddi rhestr fer Dysgwr y Flwyddyn

23/06/2021
Categori: Addysg, Celfyddydau, Iaith, Newyddion

Fe gyhoeddodd yr Eisteddfod Genedlaethol y pedwar sy’n cyrraedd rownd derfynol cystadleuaeth Dysgwr y Flwyddyn eleni.

darllenwch mwy

Lansio sianel deledu lleol newydd Shw...

22/06/2021
Categori: Celfyddydau, Iaith, Newyddion

Cafodd ‘Shwmae Sir Gâr,’ un o rwydweithiau newydd S4C sy’n rhan o brosiect S4C Lleol yn cael ei lansio yr wythnos hon.

darllenwch mwy

Y Mentrau Iaith a'r Theatr Genedlaeth...

22/06/2021
Categori: Addysg, Celfyddydau, Iaith, Newyddion

Mae’r Mentrau Iaith a Theatr Genedlaethol Cymru wedi cyhoeddi eu bod yn cynnal Clwb Theatr Cymru eto eleni er mwyn cynnig amrywiaeth o gyfleoedd creadigol a hybu sgiliau perfformio i blant ledled Cymru dros yr haf.

darllenwch mwy

Datgelu enillwyr gwobr Artes Mundi 9

18/06/2021
Categori: Addysg, Celfyddydau, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae’r rheithgor ar gyfer gwobr celfyddyd gyfoes ryngwladol fwyaf y DU, Artes Mundi 9 wedi penderfynu dyfarnu’r wobr i bob un o’r chwe artist ar y rhestr fer eleni

darllenwch mwy

Cyhoeddi rhestr fer gwobr Albwm Cymra...

18/06/2021
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Iaith, Newyddion

Fe gyhoeddwyd neithiwr rhestr fer Gwobr Albwm Cymraeg y Flwyddyn 2021, ar y cyd gan yr Eisteddfod Genedlaethol a BBC Radio Cymru. Bwriad y wobr yw dathlu pob math o gerddoriaeth Gymraeg sy’n cael ei rhyddhau yng Nghymru ar hyn o bryd.

darllenwch mwy

Cyhoeddi lein-yp Sesiwn Fawr Digi-Dol

17/06/2021
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae Gŵyl Sesiwn Fawr Dolgellau wedi cyhoeddi lein-yp ‘Sesiwn Fawr Digi-Dol 2021’ a fydd yn cael ei gynnal ynghanol mis Gorffennaf.

darllenwch mwy

Four Communications Group (Four) yn c...

17/06/2021
Categori: Ar-lein, Arian a Busnes, Celfyddydau, Newyddion

Four Communications Group (Four) yn caffael asiantaeth Cheeky Monkey Creative


Bleddyn Edwards - Cheeky Monkey Creative

Gan gryfhau ei safle yn y farchnad digidol a chreadigol, mae’r asiantaeth integredig annibynol Four Communications Group (Four) wedi caffael yr asiantaeth Cheeky Monkey Creative o dde Cymru.

darllenwch mwy

Ysgol ym Merthyr yn ennill Gwobr Aur ...

16/06/2021
Categori: Addysg, Celfyddydau, Hamdden, Iaith, Newyddion

Derbyniodd Ysgol Uwchradd Pen y Dre ym Merthyr Tudful yn ddiweddar Wobr Aur Cymraeg Campus.

darllenwch mwy

Ymchwilydd o Brifysgol Bangor yn cyd-...

14/06/2021
Categori: Addysg, Amgylchedd, Celfyddydau, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae gan Dr Sarah Pogoda o Ysgol Ieithoedd, Llenyddiaethau ac Ieithyddiaeth Prifysgol Bangor ddiddordeb mewn mathau amgen o ddigwyddiadau artistig a ffyrdd o gael profiad o’r celfyddydau, ac mae wedi bod yn cyd-drefnu cyfres o ddigwyddiadau celfyddydol amgen a gynhelir ar 21-27 Mehefin. Mae'r gyfres o ddigwyddiadau byw, yn yr awyr agored ac o dan do, yn cynnwys dawns, cerddoriaeth, perfformio, barddoniaeth, arddangosfeydd, teithiau cerdded celf, ffilm a mwy yn cael eu datblygu yn unol ag amodau iechyd a diogelwch Covid-19. Meddai Sarah: “Mae gen i ddiddordeb gweld sut mae cynulleidfaoedd yn ymateb i ddigwyddiadau celfyddydau byw arloesol, a allai fod yn arbrofol ac yn an ...

darllenwch mwy

Gŵyl yn dathlu bywyd y Dywysoges Gwen...

10/06/2021
Categori: Addysg, Amgylchedd, Celfyddydau, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Am yr ail flwyddyn yn olynol cynhelir Gŵyl Gwenllian ym Methesda a’r cyffiniau gyda digwyddiadau amrywiol yn dechrau heddiw tan ddydd Sul.

darllenwch mwy