Canlyniadau Chwilio yn categori Bwyd

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 316 cofnodion | Tudalen 29 o 32

Ryseitiau ar gyfer y Nadolig - Gwin P...

05/12/2014
Categori: Bwyd

Ryseitiau ar gyfer y Nadolig - Gwin Poeth Sbeislyd


Gwin Poeth Sbeislyd

Gwin Poeth Sbeislyd

Cynhwysion
 
700ml o ddŵr
110g siwgr brown
1 potel o win coch
1 oren
1 lemwn
1 llawryf
6 cardamom wedi’u malu
6 clôf
1 seren anise
1 ffon sinamon
 
Dull

Rhowch y dŵr a’r siwgr mewn sosban mawr a toddwch y siwgr dros wres cymhedrol.  Clymwch y cardamom, clôfs, seren anise a’r llawryf mewn mwslin ac ychwanegwch i’r dwr gyda’r ffon sinamon a gadewch i fwydo am 10 munud. 
 
Tynnwch y croen oddi ar y ffrwythau gan osgoi y gwyn ac ychwanegwch i’r dŵr.  Arllwyswch y gwin a gadewch i dwymo yn raddol, heb ferwi, am tua 40 munud. 
 
Torrwch y ffrwythau yn ddarnau ac ychw ...

darllenwch mwy

Ryseitiau ar gyfer y Nadolig - Mins p...

05/12/2014
Categori: Bwyd

Ryseitiau ar gyfer y Nadolig - Mins peis Penderyn gyda macarwn


Mins peis Penderyn gyda macarwn

Mins peis Penderyn gyda macarwn
 
Dyma un o’n hoff ryseitiau ar gyfer ‘mins peis’ sydd hyd yn oed yn fwy blasus gyda briwgig cartref! Cadwch lygaid wrth eu coginio i sicrhau bod y crwst wedi’i goginio a’r top heb frownio ormod.  Yr her fydd dim ond bwyta un ar y tro!!
 
Gweini 12
8owns/225g crwst brau
8owns/225g briwfwyd da
2 owns hulif/50ml wisgi Penderyn Single Malt
Croen ½ oren
2 gwyn wy
3owns/175g siwgwr man
4owns/100g cnau almwnd wedi’u malu
Tun cacennau 12 twll wedi’i iro
 
Dull

Rholiwch y crwst a thorrwch 12 siap crwn gyda thorrwr crwst 3”/7.5cm . Defnyddiwch y darnau i leinio’r tun cacen ...

darllenwch mwy

Ryseitiau ar gyfer y Nadolig - Stwffi...

05/12/2014
Categori: Bwyd

Ryseitiau ar gyfer y Nadolig - Stwffin cnau castan a pherlysiau


Stwffin cnau castan a pherlysiau

Stwffin cnau castan a pherlysiau
 
Digon i lenwi gwydd mawr neu dwrci cymedrol
 
Cynhwysion
1 winwnsyn mawr
100g o fenyn heb ei halltu
Halen a phupur
100g cig moch wedi’i fygu neu pancetta
1 clwstr o berllys, wedi’u dorri
1 clwstr o saig, wedi’u dorri
250g briwsion bara
1 wy mawr
150g cnau castan, wedi’i coginio a thorri’n darnau bach
Croen 1 oren wedi’i gratio
 
Dull

Torrwch y winwns yn fân iawn a choginiwch yn y menyn am 15 munud dros wres cymhedrol.  Ychwanegwch y cig moch a choginiwch am 10 munud cyn rhoi’r gymysgedd mewn bowlen gyda’r perllys, saig a’r briwsion a’i gymygsu’n ...

darllenwch mwy

Ryseitiau ar gyfer y Nadolig - Pice l...

05/12/2014
Categori: Bwyd

Ryseitiau ar gyfer y Nadolig - Pice llugaeron a siocled gwyn


Pice llugaeron a siocled gwyn

Pice llugaeron a siocled gwyn
 
Twist ar y rysait traddodiadol yw hwn a gallwch ddefnyddio cynhwysion eraill fel cnau coco a jam yn y canol, siolced tywyll ac oren, cnau pistachio a lemon ayyb. Mae’r opsiynau yn hirfaeth!
 
Cynhwysion
225g blawd codi
Pinsiad o halen
110g menyn
50g siwgr gwyn mân
50g llugaeron sych
75g siocled gwyn wedi dorri’n fân
1 wy mawr wedi’i guro
Ychydig o laeth os oes angen i gymysgu
 
Dull

Hidlwch y blawd a’r halen i bowlen gymysgu a rhwbiwch y menyn i’r gymysgedd tan ei bod yn edrych fel briwsion bara. Ychwanegwch y siwgr, llugaeron a’r siocled gwyn a chymysgwch i wasgaru’r cynhwys ...

darllenwch mwy

Cwmniau bwyd yn gweld budd yn yr Iaith

02/12/2014
Categori: Bwyd, Iaith, Newyddion

Mae bod yn unigryw yn nodwedd hollbwysig yn myd busnes yn enwedig yn y maes bwyd a diod. Mae gwaith ymchwil newydd gan Gomisiynydd y Gymraeg yn profi bod busnesau bwyd a diod amlwg o Gymru yn gweld budd mawr mewn defnyddio’r Gymraeg fel arf marchnata.
 
Ymhlith y cwmniau sydd yn gweld manteision yw Caws Cenarth sy'n marchnata ei hunain trwy'r Gymraeg, “Mae pobl wedi bod yn chwilio am gynnyrch Cymraeg, a dwi’n credu [bod defnyddio’r Gymraeg] wedi bod yn ffactor mawr, hefyd mae’n sefyll mas fwy na’r cwmnïau eraill achos bod o yn Gymraeg a bod y brand yn Gymraeg.”
 
Fel rhan o’r ymchwil a lansiwyd yn y Ffair Aeaf yn Llanelwedd h ...

darllenwch mwy

Ffermwr adnabyddus yn galw ar y cyhoe...

01/12/2014
Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Iaith, Newyddion

Bu Gareth Wyn Jones y ffermwr adnabyddus o Lanfairfechan ddydd Sadwrn yn lansio siop pop-up oedd yn para diwrnod ym Mangor er mwyn rhoi llwyfan i gyhyrchwyr bwyd arddangos eu cynnyrch.
 
Daeth 10 o gynhyrchwyr lleol at ei gilydd, yn amrywio o gynhyrchwyr crancod i gig oen, o wyau i gawsiau.
 
Wrth roi ei argraffiadau o'r diwrnod, dywedodd Gareth wrth Lleol.cymru, "Roedd yr ymateb yn wych. Mae yna filage i'r math yma o beth. Y  broblem sydd wedi bod i gynhyrchwyr yng Nghymru ein bod yn dda am gynhyrchu'r bwyd ond ddim cystal am ei werthu.
 
Ar gyfer y siop pop-up, naethon ni chwilio am gynhyrchwyr o fewn 30 milltir o Fangor ac mae'r ymateb wedi chwythu dy ben di."
...

darllenwch mwy

Jones o Gymru yn camu ar fwrdd Virgin...

10/11/2014
Categori: Arian a Busnes, Bwyd, Newyddion

Mae cwmni bwyd ifanc o Gymru yn dweud y bydd ei berthynas newydd gyda Virgin Trains yn hwb sylweddol wrth geisio sefydlu ei hun fel y brand premiwm ar gyfer creision yng Nghymru.
 
Sicrhaodd Jones o Gymru gytundeb yn gynharach eleni gyda cwmni Richard Branson yn dilyn cyflwyniad cychwynnol yn ystod "Diwrnod Môn" yn San Steffan sy’n cael ei gynnal yn flynyddol gan Albert Owen AS.
 
"Rydym yn amlwg yn falch o allu gweithio gyda brand mor eiconig, ac yn hapus y gall teithwyr o Euston i Gaergybi ac o Euston i Glasgow fwynhau paced o Jones," esboniodd Geraint Hughes, Partner yn Jones o Gymru.
 
Dywedodd y cwmni, sy'n caffael ei holl anghenion tatws o Gymru ac sydd ...

darllenwch mwy

Pobi – y llyfr newydd gan Elliw Gwawr

03/11/2014
Categori: Bwyd, Iaith, Newyddion

Wel mae’r llyfr newydd wedi’i gwblhau ac i’w brynu yn eich siop lyfrau lleol.
 
Ar ôl yr holl arbrofi, sgwennu a golygu roedd o’n foment gyffroes iawn pan ddaeth y copi cyntaf drwy’r post. Unwaith eto mae Warren Orchard wedi gwneud gwaith gwych o wneud i fi edrych yn hanner call ynddo a Dorry Spikes wedi gwneud job hyfryd gyda’r dylunio.
 
Fel mae’r teitl yn awgrymu, llyfr yn llawn cacennau, bisgedi a phwdinau yw hyn unwaith eto. Ond doeddwn i methu sgwennu llyfr am bobi ac anwybyddu danteithion sawrus. Felly mae yna bennod o ryseitiau ar gyfer pastai, cracyrs a thartenni sawrus hefyd.


 
Ond daeth yr ysbrydoliaeth gynta ...

darllenwch mwy

Chwarter yn ennill llai na'r cyflog byw

03/11/2014
Categori: Arian a Busnes, Bwyd, Newyddion

Chwarter yn ennill llai na'r cyflog byw


Mae'r gyfradd o £7.85 yr awr, 21% yn uwch na'r lleiafswm cyflog cenedlaetholo £6.50.

Mae un allan o bob pedwar o weithwyr yng Nghymru'n ennill llai na'r cyflog byw, y swm sydd ei angen i dalu am gostau sylfaenol bywyd.
Mae'r gyfradd o £7.85 yr awr, sydd wedi'i osod gan ymchwilwyr ym Mhrifysgol Loughborough, 21% yn uwch na'r lleiafswm cyflog cenedlaethol o £6.50.
Dywedodd swyddog cenedlaethol TUC Cymru, Julie Cook, bod cyflogau isel yn cael "effaith andwyol" ar fywydau cannoedd o filoedd o deuluoedd.
Mae mudiad CBI Cymru, sy'n cynrychioli busnesau, wedi dweud bod y cyflog byw yn cynnig canllaw defnyddiol o ran cyflogau, ond na all llawer o gwmniau fforddio talu mwy na'r isafswm cyflog.
Dywedodd Llywodraeth y DU eu bod nhw'n cefnogi cwmniau sy'n talu'r cyflog b ...

darllenwch mwy

Y chwilio blynyddol am gigydd ifanc g...

03/11/2014
Categori: Addysg, Bwyd, Newyddion

Mae’r chwilio blynyddol i ddod o hyd i’r cigydd ifanc gorau yng Nghymru wedi dechrau, mewn cystadleuaeth allai agor drysau llwyddiant rhyngwladol.
Bydd Cystadleuaeth Cigydd Ifanc Cymru 2014 yn dod â chigyddion mwyaf dawnus y wlad at ei gilydd yn Ffair Aeaf Frenhinol Cymru yn Llanelwedd ar ddydd Mawrth 2 Rhagfyr, lle y rhoddir cyfle iddynt arddangos eu gwybodaeth, sgiliau cyllell a chyflwyno o flaen cynulleidfa frwd yn y Neuadd Carcas.
Trefnir y gystadleuaeth gan y darparwyr hyfforddiant arobryn Cambrian Training Company, yn y Trallwng, ac fe’i cyd-noddir gan Hybu Cig Cymru / Meat Promotion Wales a busnes cig WMO o’r Trallwng.
Mae gan gigyddion tan 10 Tachwedd ...

darllenwch mwy